Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Oklart hur det blir med församlingsvalet i Kristinestad – kandidaterna är alltför få

Från 2018
Uppdaterad 18.09.2018 18:46.
Kyrkan i Kristinestad
Bild: YLE/Annika Bodman

Kandidatnomineringen i församlingsvalet har avslutats. På flera håll verkar kandidaterna vara färre nu än vid förra valet för fyra år sedan.

I Kristinestad finns inte kandidater för att fylla alla platser. Totalt 13 personer ska väljas till gemensamma kyrkofullmäktige, men kandidaterna är bara sex till antalet.

- Det är en lite speciell situation. Min företrädare som var här nästan 30 år sa att han aldrig varit med om något sådant här förr, säger kyrkoherde Daniel Norrback.

Vad händer nu då?
- Jag har försökt reda ut det nu med domkapitlet och jag väntar på besked.

Ett alternativ är enligt Norrback att Kristinestad får lite extra tid att leta kandidater så att valet kan hållas 18 november.

För församlingsrådet ser läget bättre ut, där finns totalt 15 kandidater till de 10 platserna. Så det valet kan åtminstone hållas som planerat. Men får man ingen extra tid för nomineringen till kyrkofullmäktige så blir det två olika valdagar.

Vid förra valet kandiderade 22 personer till kyrkofullmäktig och 24 till församlingsrådet i Kristinestad. Då fanns också tre listor i stället för dagens två.

- Det känns som överlag svårt att få folk till uppdrag i dagens samhälle, folk har så fullbokade kalendrar och mycket på gång. Man kanske tänker mer på sitt eget liv i första hand, förr kanske man tänkte mer kollektivt för samhället, säger Norrback.

För fyra år sedan fanns en valmansförening som jobbade för kvinnliga präster, den här gången ser Norrback inte några större skillnader mellan de olika listorna som heter En framtida kyrka och Församlingens lista 18.

- Det finns både konservativa och liberala på båda listor. Kanske att En framtida kyrka vill nå de som inte är så kyrkvana eller kyrkligt aktiva.

Vasa minskar men räcker

Intresset för att ställa upp som kandidat i Vasa svenska församling verkar också ha sjunkit. Trenden har varit densamma i flera val. Till rådet kandiderar nu 17 personer och till fullmäktige 18 personer.

Ännu 2006 var antalet kandidater 54. I dag är de alltså 35.

- Vi ser en minskning men jag vet inte vad det beror på, säger Anna-Karin Lärka som är församlingssekreterare i Vasa svenska församling.

I Vasa väljs 14 personer både till rådet och fullmäktige.

Två listor i Karleby

I Karleby har två valmansföreningar samlat kandidater. Kristus i Centrum har 26 kandidater och det är lika många som vid förra valet. Alla gemensamt har den här gången 11 kandidater jämfört med 20 vid senaste val.

Totalt sett räcker ändå antalet kandidater för att fylla alla platser. I Karleby ska 12 personer väljas in till församlingsrådet och 8 till gemensamma fullmäktige.

- Det var trögt i början så man får vara glad att så många ändå ställde upp, säger församlingssekreterare Anne Silfverberg.

Sämjoval i Malax

Enligt Vasabladet har församlingarna inom Korsholms prosteri i de flesta fall lyckats samla ihop tillräckligt med kandidater för att det ska kunna ordnas val. I Malax församling blir det ändå sämjoval till gemensamma kyrkofullmäktige.

I november ordnas församlingsval i alla evangelisk-lutherska församlingar i Finland. I valet utses drygt 8 000 förtroendevalda i 400 församlingar för en mandatperiod på fyra år. De invalda fattar beslut i lokalförsamlingen och påverkar kyrkans framtid.