Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska den gamla bron i Åminnefors rustas upp - Billnäs Ryttare och staden delar på notan

Från 2018
Sliten gammal järnvägsbro i trä över ett vattendrag med träd i bakgrunden en sommardag.
Bild: Pia Santonen / Yle

Med gemensamma krafter ska nu ryttarföreningen Billnäs Ryttare och Raseborgs stad se till att den gamla järnvägsbron i Åminnefors i Pojo lever upp till sitt rykte som en fungerande del av en gång- och cykelled.

Staden menar att en restaurering av bron är avgörande för att man ska kunna förverkliga leden mellan mellan Karis och Åminne.

Bron är i sitt nuvarande skick farlig för dem som rör sig i området.

Sliten gammal snöbeklädd järnvägsbro i trä över ett vattendrag en vinterdag.
Bildtext Bron i vinterskrud.
Bild: Pia Santonen / Yle

Billnäs Ryttare rf har tidigare uttryckt intresse för att reparera bron via ett projekt och genom att söka projektbidrag. De har gjort upp en plan som visar att slutsumman landar på drygt 100 000 euro.

Reserverar pengar för bron

Projektet har nu avancerat så långt att det är möjligt att reparera bron ifall staden bidrar med knappt hälften av kostnaderna.

Tekniska nämnden beslöt på sitt möte i tisdags (18.9) att arbetsprogrammet för trafikleder för år 2018 kompletteras så att omkring 50 000 euro reserveras för broprojektet.

Tekniska nämnden har redan i januari godkänt en investering i en gång- och cykeltrafikled i området och reparationen av bron blir alltså en del av den helheten.

Billnäs Ryttare rf är byggherre för bron medan ansvaret för att underhålla bron faller på staden.

Diskussion om artikeln