Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Närpes och Kaskö möttes vid förhandlingsbordet – i god anda säger utredare Göran Honga

Från 2018
Göran Honga står i mörk kavaj i ett galleri i Närpes.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Diskussionerna fördes i god andra när Närpes och Kaskö möttes för att börja förhandla om en fusion. I det här skedet är man inte oense om något, även om det kan råda delade meningar i städerna, säger utredare Göran Honga.

På tisdag kväll möttes Kaskö och Närpes för första gången för att se om de två städerna kan förhandla sig fram till en fusion. Det var ett konstituerande möte för den politiska ledningsgruppen.

- Visst råder det lite delade meningar inne i städerna, men det syntes åtminstone inte i ledningsgruppens arbete, säger Honga.

Samgång tidigast 2020

Det finns en färdig tidtabell för hur förhandlingarna ska fortskrida och ett arbetsutkast till ett fusionsavtal. Men om det blir undertecknat är det ännu för tidigt att svara på. En sammanslagning blir det allra tidigast den första januari 2020 om parterna är överens.

- Men inget blir överenskommet innan fullmäktige i båda städer tagit beslut i ärendet, säger Honga.

Personalpolitiken i fokus

Det finns också en beskrivning över vilka saker man behöver komma överens om. Det här benar man nu ut, bit för bit. På tisdagens möte var personalpolitiken i fokus. Kan man gå in för ett anställningsskydd om fusionen blir av.

- Där var båda parter eniga om att man behöver arbetskraft och att den naturliga avgången är så pass stor att det inte finns något hinder för ett anställningsskydd.

Bilar som kör på huvudgatan i Närpes. Träden vid sidan om vägen är i höstskrud.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Den nya kommunen skulle komma att bli tvåspråkig och det ställer nya krav på personalens språkkunskaper.

- Här var man eniga om att en person som jobbar åt endera staden ska få fortsätta sitt anställningsförhållande även om det blir en fusion.

Göran Honga säger att det inte råder motsättningar i de frågor man diskuterade, men den stora frågan kvarstår.

- När allt är diskuterat och klart, så är den stora frågan om man vill ge upp sin självständighet eller inte. Och om man ska de upp sin självständighet, vilka är i så fall villkoren?, säger Honga.

Hamnarbetare hjälper till med lastningen av ett fartyg i Kaskö hamn.
Bildtext Hamnen i Kaskö.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Hänger på folket och fullmäktige

Planen är att arbetsgruppen ska kunna presentera ett förslag till fusionsavtal och servicestruktur i början av december. Sen ska styrelse och fullmäktige säga sitt. Efter det ska det finnas en tid för hörande eller en eventuell folkomröstning eller enkät.

- Om det framkommer att något behöver korrigeras så tas detta upp i styrelsen och fullmäktige under mars månad 2019 och sedan lämnar man in en begäran om fusion till statsrådet, säger Honga.

Inom ett halvt år borde städerna få ett beslut från statsrådet. Men i slutändan hänger det på folket och fullmäktigeförsamlingarna säger Honga, vill man gå samman eller inte.

- Jag skulle nästan gissa att alla kommuner vill vara självständiga rent principiellt. Men sedan måste man väga för- och nackdelar.

Bättre tillsammans

Honga säger förundersökningen visar att Kaskö skulle bli en ganska liten stad, speciellt om vårdsektorn försvinner i och med vård- och landskapsreformen, och det ekonomiska spelrummet att utveckla staden blir snävt.

Honga säger att detta måste man väga mot vilka fördelarna skulle vara med en samgång.

- En god fusion vore om båda parter är villiga att gemensamt bygga upp något som är bättre än det gamla, säger Göran Honga.

Diskussion om artikeln