Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu är det klart - Lovisa ansöker om att få stå värd för bostadsmässan 2023

Från 2018
Höghus byggt i trä på bostadmässeomårdet i Kivistö.
Bildtext Arkivbild. Det här huset finns på bostadmässoområdet i Kivistö i Vanda. Bostadsmässan ordnades där 2015.
Bild: Yle/Petter West

Lovisa vill ordna bostadsmässan 2023 på det då nybyggda området Drottningstranden. Det enades Lovisa stadsfullmäktige om på onsdagskvällen.

Temat för bostadsmässan 2023 ska vara Centralt vardagsrum vid havet, och det är vad Drottningstranden ska bli om allt går enligt planerna.

Detaljplanen för området ska ännu planeras och behandlas, men det finns redan en hel del visioner om hur det nya bostadsområdet ska se ut.

På området ska man bygga både flervåningshus, småhus och radhus, till största delen i trä. Om det finns intresse och planläggningen ger möjlighet så kan det också byggas flytande bostäder.

Dessutom vill man gärna satsa på att göra det lättare att jobba på distans genom en möjlighet att bygga arbetsrum i samband med hemmet.

- Då skulle också de som inte har en arbetsplats i Lovisa kunna flytta sitt liv hit, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Centrum för det nya området ska ligga mellan Skärgårdsvägen och Lovisaviken. Från bostäderna på Drottningstranden skulle man kunna titta ut mot Neristan i Lovisa, och en pontonbro skulle förena de båda sidorna av viken.

Förutom bostäder kan man också bygga lokaler för olika kultur-, idrotts-, och välfärdstjänster som behövs i området.

Finns det pengar?

Förslaget om att försöka få bostadsmässan till Lovisa godkändes med rösterna 30-3, en tom.

Kari Hagfors (obunden, C) föreslog att förslaget skulle förkastas och att Lovisa skulle ansöka om att få ordna bostadsmässan 2026 i stället.

De ledamöter som var emot förslaget var mest oroliga över om Lovisa faktiskt har råd med bostadsmässan samtidigt som skolorna ska renoveras och den ekonomiska tillväxten i Finland över lag förväntas minska något.

En man i kostym talar i mikrofon framför människor som sitter omkring.
Bildtext En entusiastisk Jan D. Oker-Blom presenterar planerna på området för bostadsmässan.
Bild: Yle/ Mira Bäck

Bostadsmässan ska ordnas som ett samarbete mellan Lovisa stad och Andelslaget Finlands Bostadsmässa.

Staden ska ansvara bland annat för planläggningen av området, kommunaltekniken, marknadsföringen av tomterna och för mässfunktionerna som parkering och wc.

Att ordna bostadsmässan kommer att kosta staden en hel del. Ett anslag på drygt 1,3 miljoner euro har reserverats för åren 2019-2023 för arrangemangen i anslutning till evenemanget.

Pengarna kommer att räcka till personalkostnaderna för en organisation som måste upprättas för bostadsmässan, samt till kostnaderna för marknadsföring och turism under evenemanget.

Dessutom räknar man med att kostnaderna för bland annat planläggningen och infrastrukturen på området uppgår till drygt 13 miljoner euro.

Förväntas vara lönsam investering

- Vi bygger inte det här bostadsområdet enbart på grund av mässan; vi skulle vilja utveckla området ändå. Det här är bara ett ypperligt sätt att göra det lite mer grandiöst, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Stadsfullmäktige anser att bostadsmässan är en lönsam investering eftersom den skulle kunna få både turister och nya invånare att söka sig till staden i större skaror.

Det här är alla tiders möjlighet att lyfta Lovisa på kartan

― Lotte-Marie Uutinen, SFP

Dessutom skulle lokala företagare få in en hel del intäkter av att betjäna mässbesökarna.

Man anser ett stort antal besökare kunde hitta till Lovisa eftersom staden ligger endast en timmes väg från Helsingforsregionen.

Uppskattningsvis kan bostadsmässan locka mellan 150 000 och 200 000 besökare, enligt stadsstyrelsen.

Staden räknar med att få in kring 770 000 euro i intäkter från biljettförsäljning och parkeringsavgifter under evenemanget.

- Det här är alla tiders möjlighet att lyfta Lovisa på kartan. Redan med synligheten är mången euro återbetalad, sade Lotte-Marie Uutinen (SFP) i sitt anförande.

Lovisa stad ska lämna in sin ansökan till Andelslaget Finlands Bostadsmässa under de närmaste dagarna och andelslaget förväntas ge sitt svar i oktober.

Diskussion om artikeln