Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Var ska de nya stora köpcentren ta sina kunder och vad betyder de nya centren för mindre affärer?

Från 2018
Folk köar utanför dörrarna till köpcentret Redi i Fiskehamnen.
Bild: Yle / Hanna Othman

På torsdagen fick Helsingfors 64 000 kvadratmeter affärslokaler och 200 nya affärer då köpcentret Redi öppnade i Fiskehamnen. Man räknar med 12 miljoner kunder under det första året.

Hösten 2019 öppnar köpcentret Tripla bara på några kilometers håll i Böle. Det köpcentret blir ännu större.

En orsak till att det byggs enorma handelscenter är Helsingfors starka tillväxt, säger biträdande professorn vid Aalto-universitetet Heidi Falkenbach.

Falkenbach säger ändå att nya projekt är nödvändiga för att Helsingfors ska kvarstå som en konkurrenskraftig stad för arbetsplatser i internationell jämförelse.

Var ska kunderna tas?

En fråga som ändå inställer sig är varifrån de 12 miljonerna kunder ska komma till Redi och vilka affärer som förlorar de kunderna.

Köpcentret Jumbo i Vanda blev på ett ögonblick ett kommersiellt centrum. I och med det förlorade en stor mängd små affärer i Dickursby med omnejd sina kunder.

Klimatet i Finland gynnar stora köpcenter. Små affärer har svårt att tävla med varma utrymmen under tak.

- Det är ändå skäl att fästa uppmärksamhet vid vilken service som kommer att finnas i köpcentren, säger Falkenbach.

- Om köpcentren erbjuder något annat slag av service än affärer i centrum är läget inte så oroande, säger Falkenbach.

I Redi finns flera affärer som erbjuder service som avviker från det vanliga och det är inget hot mot de mindre affärerna. Hon nämner till exempel klättervägg, affärer för matsvinn och simulator för fritt fall.

Framtiden svår att spå

Falkenbach påminner ändå om att det alltid medför risker och lägesblindhet då det gäller stora projekt. Det finns faktorer som är omöjliga att se i byggnadsskedet.

Det kan hända att den nuvarande marketkulturen förändras.

Om man allt mer börjar beställa mat hem i stället för att handla i den lokala marketen kommer det i hög grad att påverka de stora köpcentrens behov av utrymme.