Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östfinskt lobbande ledde till att tågförbindelse österut utreds: "Nu måste Östnyland aktivera sig gällande förbindelse via Lovisa"

Från 2018
Tåg på en tågstation
Bild: Yle/Chanette Härus

Kommunikationsministeriet utreder en tågförbindelse österut via Borgå och Kouvola, medan man i Östnyland i många år har jobbat för tåg österut via Borgå och Lovisa. Nu måste östnylänningarna göra en egen utredning.

Kommunikationsministeriet utreder en tågförbindelse som skulle gå från Helsingfors-Vanda flygplats till östra Finland, via Borgå och Kouvola.

Utredningen ska bland annat ta ställning till hur förbindelsen skulle påverka resetiden, till den potentiella mängden resenärer och till vilka behov näringslivet har. Den ska bli klar innan årets slut.

Orsaken till att utredningen nu görs är att de östfinska kommunerna har lobbat hårt för en tågförbindelse hos kommunikationsminister Anne Berner (C). Också Borgå stad är med på ett hörn.

Mikaela Nylander
Bild: Yle/Fredrika Sundén

I ett pressmeddelande skriver riksdagsledamoten och Borgåpolitikern Mikaela Nylander (SFP) att Östnyland under flera årtionden har försökt få en tågförbindelse för persontrafik till regionen.

Enligt Nylander är en förbindelse strategiskt viktig för regionen, eftersom regioner med tågförbindelser kan växa och utvecklas på ett helt annat sätt än regioner som är utan dem.

– Eftersom ministeriet nu utreder östbanan på allvar måste vi i regionen delta och internt diskutera hur vi ställer oss till den här nya linjedragningen som inte går via Lovisa, säger hon i pressmeddelandet.

Förbindelse via Lovisa har inte väckt intresse

Mikaela Nylander konstaterar att linjedragningen Borgå-Lovisa-Kotka, som östnylänningarna i årtionden har arbetat för, inte har vunnit lika stort gehör som linjedragningen Borgå-Kouvola nu ser ut att göra på nationell nivå.

Hon säger att det är viktigt också för östnylänningarna att diskutera framtida linjedragningar för järnvägstrafik österut som gagnar regionen tillsammans med Nylands förbund.

Vidare vill hon påminna om att en utredning inte innebär konkreta satsningar.

– Följande regering blir tvungen att prioritera mellan flera stora järnvägsprojekt. Utredningen som ministeriet nu startar sätter stor press på att vidareutveckla alternativet Borgå-Lovisa-Kotka.

karta över visioner på järnvägsförbindelser
Bildtext De streckade linjerna visar visioner på järnvägslinjer.
Bild: Yle/Miro Johansson

Mikaela Nylander säger att det nu är upp till de östnyländska kommunerna och andra aktörer att göra en motsvarande utredning för en möjlig järnvägsförbindelse via Lovisa och Kotka.

– De regioner som genom brett samarbete lyckas skapa nya modeller för förverkligandet kommer också att få statlig delfinansiering. Det här innebär att både näringslivet och kommuner måste delta på ett helt nytt sätt.