Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nickby hjärtas daghem blir kanske finskspråkigt - svårt hitta kompetent tvåspråkig personal

Från 2018
Uppdaterad 25.09.2018 12:27.
Barn leker med leksaksklossar.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Markku Pitkänen

På måndag tar bildningsutskottet ställning till hur framtiden ser ut för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Nickby.

Då behandlas förslaget om att göra det nya daghemmet i Nickby hjärta i Sibbo enspråkigt finskt istället för tvåspråkigt som planerat.

Hittills har man inte fattat något skilt beslut om språket för Nickby hjärtas daghem.

Kommunen har ändå räknat med att det blir tvåspråkigt eftersom det är tänkt att grupper från både finsk- och svenskspråkiga mindre daghem ska flytta in i de nya lokalerna.

Barnen hör finska överallt annars också. Hos vårt barn är finskan starkare redan nu trots att jag talar enbart svenska med henne

― Nickbyföräldern Susanna Parri

Ett tvåspråkigt daghem skulle ge barnen möjlighet att höra och lära sig det andra inhemska från ung ålder.

Dessutom skulle det stärka tvåspråkigheten i Sibbo samt ge barn ur båda språkgrupperna möjlighet att få vara i nybyggda lokaler som erbjuder en pedagogisk inlärningsmiljö.

- Jag tycker att det är en dålig idé att göra daghemmet i Nickby hjärta finskspråkigt, säger Ida Melander-Hildén.

Alla hennes tre barn går på tvåspråkiga Nickby gårds daghem.

- Vi är en helt svenskspråkig familj så det att barnen hör finska redan på dagiset har varit ett stort plus. Äldsta pojken kommer hem vissa dagar och har lärt sej några nya finska ord samt kan räkna på finska. Det är super!

På Nickby gårds daghem är barnen i olika grupper enligt ålder och språk.

- Men redan det att dom alla är ute på gården tillsammans och leker gemensamma lekar tycker jag så mycket om, säger Melander-Hildén.

Omställningar

Förutom de här positiva aspekterna av ett tvåspråkigt daghem i Nickby hjärta tar man i förslaget också fasta på flera negativa sidor tvåspråkigheten skulle leda till.

Förslaget har getts av bildningsdirektör Kurt Torsell och beretts av chefen för småbarnstjänster Mervi Keski-Oja.

Hittills har det i Nickby erbjudits småbarnspedagogik i daghem som är antingen enspråkigt finsk- eller svenskspråkiga, eller tvåspråkiga.

Till skillnad från vad man har trott så har behovet av svenskspråkiga dagisplatser i Nickby minskat de senaste åren.

Konst på skolvägg i form av ett stort hjärta
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Om Nickby hjärtas daghem blir tvåspråkigt kommer det enligt förslaget, förutom Nickby hjärtas daghem, att finnas fyra andra kommunala daghem i området hösten 2019.

De är det finskspråkiga Metsätien päiväkoti, de tvåspråkiga Nickby daghem och Nickby gårds daghem samt språkbadsenheten Älvägens daghem.

Då skulle det alltså inte finnas något enspråkigt svenskt daghem i området, vilket man befarar kan inverka på hur bra barn från svenskspråkiga eller tvåspråkiga familjer lär sig språket.

Hämmar språkutvecklingen?

Det här är en sak som Susanna Parri har funderat på. Hennes treåring går på Nickby daghem som är tvåspråkigt.

- Barnen hör finska överallt annars också. Hos vårt barn är finskan starkare redan nu trots att jag talar enbart svenska med henne. Om man inte får en stadig grund som liten kan det vara svårt att lära sig senare, säger Parri.

Föräldrar har varit både för och emot förslaget. Saken är mycket mångfacetterad

― Juha Kytö, medlem av bildningsutskottet

Enligt förslaget berett av Sibbos bildningsdirektör Kurt Torsell så ska Nickby hjärtas daghem bli finskspråkigt och Nickby daghem bli svenskspråkigt.

Verksamheten från Solåker och Lillbondens daghem skulle flyttas till Nickby daghem.

Metsätien päiväkoti skulle vara finskspråkigt medan Kartanon päiväkoti skulle fortsätta erbjuda tvåspråkig småbarnspedagogik.

Susanna Parri skulle gärna se att utskottet besluter enligt förslaget och det nya daghemmet blir finskspråkigt.

- Jag som motsätter mig stora institutioner som megaskolor och megadagis kan nästan pusta ut om barnet får stanna på det lilla, mysigare dagiset i stället. Men då funderar jag på om dagvårdsplatserna räcker till, säger Parri.

Svårt hitta kompetent tvåspråkig personal

Ett problem som kommunen har ställts inför är svårigheten att hitta tillräckligt språkkunnig personal för ett tvåspråkigt daghem i Nickby hjärta.

dagisbarn tittar ivrigt ner i de odlingslådor Åbo stad placerat ut för att se om där växer något.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Kommunen skulle rekrytera en daghemschef på våren men kunde inte hitta någon som både har de behövliga ledarskapskunskaperna och dessutom kan arbeta både på finska och svenska.

Också i övrigt är det enligt förslaget behändigt att kunna flytta över personal mellan olika daghemsgrupper om någon blir sjuk eller liknande. Det är svårare i en tvåspråkig enhet om alla inte kan båda språken.

Enligt förslaget är det möjligt att ordna småbarnspedagogiken på båda sätten, antingen med daghemmet i Nickby hjärta som tvåspråkigt eller enspråkigt finskt.

Båda alternativen kostar dessutom lika mycket.

Komplicerad fråga

Juha Kytö (Saml) är medlem i bildningsutskottet. Han kan inte spekulera i hur saken kommer att utfalla i utskottet på måndag.

- Saken är helt öppen ännu, säger Kytö.

Kytö har ännu inte bestämt sig för hur han själv kommer att rösta.

- Det finns både bra och dåliga sidor med ett enspråkigt finskt daghem i Nickby hjärta. Det lättare att rekrytera tillräckligt kompetent personal om daghemmet är finskspråkigt. Å andra sidan har tvåspråkigheten varit en viktig sak för Sibbo, säger Kytö.

De två faktorerna kommer antagligen att ha störst inverkan på hans beslut.

- För mig är det viktigt att hitta så bra personal som möjligt, säger Kytö.

Han har läst en hel del feedback om förslaget på sociala medier.

- Föräldrar har varit både för och emot förslaget. Saken är mycket mångfacetterad, säger Kytö.

Byggarbetena har redan påbörjats och daghemmet ska tas i bruk år 2019.

21.9.2018 klo 13.10: Artikeln har uppdaterats med kommentarer av Ida Melander-Hildén.

Diskussion om artikeln