Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Misstankar om arbetsplatsmobbning utreds vid polisen i sydvästra Finland – flera myndigheter är inkopplade

Från 2018
Polishuset i Åbo
Bildtext Polishuset i Åbo.
Bild: Yle/ Nora Engström

Som bäst pågår en utredning kring misstänkt arbetsplatsmobbning vid polisen i sydvästra Finland.

Regionförvaltningsverket har tagit emot två anmälningar om misstänkt trakasseri och osakligt beteende.

Båda fallen kopplas till en högt uppsatt polischef som jobbar vid polisinrättningen i sydvästra Finland.

Två instanser undersöker

Vid Regionförvaltningsverket bekräftar jurist Vesa Ullakonoja att man har bett polisinrättningen i sydvästra Finland om en utredning i frågan.

Eftersom saken är under utredning kommenterar han inte ärendet mer än så. Själva granskningsrapporten väntas bli klar i slutet av oktober.

Logo
Bild: Yle/Andy Ödman

Även åklagarämbetet i inre Finland har inlett en granskning av samma fall.

Enligt distriktsåklagare Antti Virtanen är det ännu inte klart om åklagarna också inleder en förundersökning.

Poliserna vill inte kommentera

Då Yle kontaktar poliserna som har gjort varsin anmälan till Regionförvaltningsverket vill de inte kommentera fallet.

Men de bekräftar att de har bett Regionförvaltningsverket undersöka saken.

Den polis som kopplas ihop med misstankarna om arbetsplatsmobbning är högt uppsatt och respekterad i sitt arbete. Han har bland annat fungerat som undersökningsledare i flera större brottsutredningar som har fått mycket uppmärksamhet på nationell nivå.

Den berörda, högt uppsatta polisen är också själv mycket fåordig då han blir kontaktad.

- Jag kan inte kommentera eftersom jag inte vet något om saken. Ingen från Regionförvaltningsverket har kontaktat mig. Jag vet inte ens att en sådan här undersökning är på gång, säger han.

Enligt uppgifter till Yle jobbar de två poliserna som gjorde anmälan till Regionförvaltningsverket i Åbo.

I det ena fallet kommer det fram att det osakliga beteendet har pågått länge.

Nolltolerans mot mobbning

Enligt Tapio Huttunen som är chef för polisinrättningen i sydvästra Finland råder det nolltolerans vad beträffar mobbning på arbetsplatsen.

- Fallet utreds just nu och jag tar ställning till saken först då Regionförvaltningsverket har gett sitt utlåtande, säger Huttunen.

Tapio Huttunen, polischef vid Sydvästra Finlands polisinrättning
Bildtext Polischef Tapio Huttunen.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Huttunen säger också att han personligen inte har tagit emot någon anmälan om arbetsplatsmobbning och att han inte ens visste att något dylikt skulle ha förekommit vid polisen i Åbo.

I sitt svar till Regionförvaltningsverket skriver Huttunen att det inte förekommer arbetsplatsmobbning i Åbo.

De två män som har gjort anmälan säger ändå bestämt till Yle att det ena misstänkta mobbningsfallet har varit allmänt känt på polisinrättningen.

Visste han eller visste han inte?

En pensionerad polis som Yle har talat med säger sig personligen ha varnat polischef Tapio Huttunen om ett av fallen som har anmälts och pekat på vilka följderna kan bli ifall han som polischef inte tar tag i mobbningen.

- Huttunen kände definitivt till det här fallet, säger den pensionerade polisen.

En polis och en polisbil syns delvis
Bild: Emilia Malin/Yle

En annan polis som Yle har talat med säger i princip samma sak:

- Polischefen har inte ingripit för att få slut på mobbningen. Ledningen håller sina egna om ryggen.

Uppgifter om bråk och skrik

Enligt de poliser som Yle har talat med har den högt uppsatta polisen som kopplas till misstankarna om mobbning betett sig osakligt mycket länge. Det handlar om skrik, bråk och hot om att förlora sitt jobb eller hot om byte av arbetsuppgifter.

- Jag blev själv uppläxad en hel timme utan orsak. Han skrek så han blev röd i ansiktet, säger den numera pensionerade polisen.

Den pensionerade polisen säger sig känna till åtminstone fem andra fall där poliser i tjänst har blivit utsatta för samma ilska.

Under mina 35 år vid polisen har jag aldrig stött på så här fult beteende

Pensionerad polis

De fallen har ändå inte undersökts. Enligt den pensionerade polisen är de fall som nu undersöks av Regionförvaltningsverket av en helt egen kaliber.

- Under mina 35 år vid polisen har jag aldrig stött på så här fult beteende, säger pensionerade polisen.

Få mobbningsfall

Under de senaste fyra åren har arbetarskyddet granskat polisförvaltningen i Finland sammanlagt 154 gånger.

Endast 5 fall av 154 handlade om osakligt beteende eller trakasserier.

Men de poliser som Yle har intervjuat anser att trakasserier vid polisen är betydligt vanligare än man tror.

Hierarkin i poliskåren är mycket strikt och poliser vågar inte anmäla sina chefer även om chefernas beteende är osakligt.

- Nog vet man vad det leder till om man säger emot sin förman. Följderna av det drabbar dig förr eller senare, säger en polis.

Därför väljer också poliserna som Yle har talat med att vara anonyma.

En av dem är rädd för den högt uppsatta polisen som kopplas till den misstänkta mobbningen.

- Man vet aldrig vad han kan hitta på. Han och hans kolleger kan påverka ens liv.

Artikeln baserar sig på Epäily työpaikkakiusaamisesta Lounais-Suomen poliisilaitoksella - AVI ja syyttäjänvirasto selvittävät asiaa av Yrjö Hjelt (Yle Turku).

Diskussion om artikeln