Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Saknaden efter Borgå BB är fortfarande stor: ”Det var en trygghet för oss”

Från 2018
Uppdaterad 24.09.2018 07:52.
Kvinna med barn i famnen.
Bildtext Alexandra Nyman med Olivia tio månader.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Svenska Yles enkät om mödravården i Svenskfinland visar tydligt att många föräldrar i Östnyland ännu sörjer förlusten av förlossningsavdelningen på Borgå sjukhus.

Efter en dag ute i svampskogen är det nu stilla eftermiddag som råder hemma hos familjen Nyman-Andersson. Minstingen Olivia vilar i barnvagnen ute på terrassen medan storasyster Emilie leker med pappa Niklas.

I familjen är det Alexandra Nyman som svarade på frågorna i enkäten.

Familjen Nyman-Andersson har erfarenhet av att föda både i Borgå och Helsingfors.

- Jämfört med vår första förlossning blev det nog väldigt annorlunda, med en så pass längre väg till sjukhuset säger, Alexandra Nyman.

 Mor med barn i soffa.
Bildtext Olivia, Alexandra och Emilie.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Olivia föddes på Kvinnokliniken i slutet av november.

- I Helsingfors gick förlossningen jättebra och vården var jättegod, men efteråt på avdelningen upplevde vi vården som opersonlig och rörig, då Barnmorskeinstitutet precis hade stängt.

Några vänner funderar till och med på att inte försöka få fler barn på grund av hur det nu är ordnat

Vid årsskiftet har det gått två år sedan Borgå BB stängdes.

- Det var så klart jättesynd att Borgå BB stängde. När Emilie föddes var det en stor trygghet för oss att vi hade en så kort väg till BB.

Alexandra Nyman undrar varför samhället inte kan satsa på en god vård, då det gäller så viktiga saker som födslar.

- Verkligt synd att allt ska koncentreras till stora sjukhus. Man fick en mer personlig vård och dessutom på svenska på Borgå BB.

Kramdjur på ett soffbord.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Annette Pellikka jobbar som hälsovårdare på Gammelbacka rådgivning. Hon bekräftar att Borgå BB ännu är saknat.

- De flesta svenskspråkiga föräldrar jag träffar konstaterar i något skede att det är synd att Borgå inte längre har förlossningsservice, säger hon. Visst var det en beklaglig händelse.

Nu får föräldrarna välja mellan sjukhus i Helsingfors, Hyvinge, Esbo och Kotka.

- Hos oss har jag märkt att Kotka har blivit ett ganska populärt alternativ, säger Pellikka. Till exempel ordnar Kotka gruppbesök på avdelningen för familjerna innan förlossningen.

Häslovårdare med kramdjur i famen.
Bildtext Hälsovårdare Annette Pellikka jobbar i Gammelbacka.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Borgåkommentarer i enkäten

Antalet födda har stadigt minskat i Borgå. I fjol föddes 429 nya Borgåbor, året innan var antalet 448. En trend som enligt hälsovårdare Annette Pellikka ser ut att fortsätta också i år.

I Svenska Yles enkät gav Alexandra Nyman skolvitsordet åtta för mödravården. Medeltalet för Borgås del är 8,3 och för kommunerna i Svenskfinland 8,4.

Hon är ändå bekymrad och kritisk till förlossningsvården.

- Några vänner funderar till och med på att inte försöka få fler barn på grund av hur det nu är ordnat. Har man haft traumatiska upplevelser och blir utan mentalt stöd sätter det spår, säger hon.

Enligt Alexandra Nyman tar stora enheter inte enskilda individer och familjer i beaktande utan har givna riktlinjer och regler som bör följas.

Kramdjur på ett arbetsbord.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

- Många i vår bekantskapskrets har upplevt att de har blivit illa bemötta på förlossningssjukhusen. Den fysiska vården är bra, men det jag har hört om den mentala, mänskliga sidan är väldigt sorgligt.

I Borgå är hon nöjd med hur moderskapspolikliniken på Borgå sjukhus fungerar.

- Där fick jag bearbeta jobbiga upplevelser från min första förlossning genom att prata och fundera tillsammans. Redan det hjälpte mig väldigt mycket inför vår andra förlossning.

Familjen Rif demonsterar för Borgå bb
Bildtext Östnylänningarna kämpade länge för att rädda Borgå BB.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Också vikten av och i vissa fall bristen på svenskspråkig service betonades av många Borgåföräldrar i enkäten.

Vid rådgivningen i Gammelbacka har Annette Pellikka erfarenhet av att jobba med föräldrar på många olika språk.

- Det är nog viktigt att man får service på sitt modersmål, sitt känslospråk, särskilt i en förlossningssituation. Här på rådgivningen strävar vi efter att betjäna alla på svenska.

Av 19 hälsovårdare på rådgivningarna i Borgå kan alla utom två jobba på svenska, uppger deras chef Eliisa Roine. Årligen får hon ett par klagomål om utebliven svenskspråkig service.

Mödravården - så funkar det

Så granskade vi mödravården

24.9.2018 Borgåbor saknar sitt bb och Sibbo Motorklubb vann silver i motocross

Programmet är inte längre tillgängligt

Vi granskar mödravården

Diskussion om artikeln