Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Huvudförtroendeman på Raseborgs sjukhus: "Om vi inte snart får upp våra löner vet jag inte hur det kommer att bli"

Från 2018
En korridor på ett sjukhus med många dörrar.
Bildtext De fackanslutna sjukskötarna vid Raseborgs sjukhus deltar i den politiska manifestationen 26-28.9.
Bild: Yle/Marga Sandström

Vårdpersonalens löner i Finland släpar efter grannländerna Sverige och Norge. Vid Raseborgs sjukhus är vårdfacket Tehys huvudförtroendeman Eva-Maria Sundström oroad över att västnyländska sjukskötare hellre jobbar utomlands.

- Jag är oroad för vården i Västnyland. Jag är oroad över social- och hälsovårdsreformen och hur det ska gå för små orter och hur det ska gå för vår finlandssvenska vård.

Lönerna och frågan om eget avtal är de viktigaste frågorna för vårdfacket Tehy under de närmaste åren, anser Sundström.

- Om vi inte snart får upp våra löner vet jag inte hur det kommer att bli med tanke på att vi också blir gamla någon gång och behöver vård och behöver skötas.

Kvinna i närbild på marknadsplats
Bildtext Eva-Maria Sundström är Tehys huvudförtroendeman vid Raseborgs sjukhus.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Vårdfacken Tehy och Super deltar nästa vecka i den politiska manifestationen mot regeringen Sipiläs planer att försämra anställningstryggheten i företag med 20 anställda eller färre.

Enligt planerna ska det bli lättare för arbetsgivare att säga upp sina anställda. Det ska också bli lättare att erbjuda kortare anställningar i form av visstidsavtal.

Vårdfacken har därför utlyst övertidsförbud och förbud mot att byta arbetsturer 26-28 september.

De fackanslutna vårdarna vid Raseborgs sjukhus deltar i den politiska åsiktsyttringen. Det gör däremot inte minoriteten av vårdarna som inte är med i facket.

Solidariteten viktig

HNS är en av de allra största arbetsgivarna i Finland. Trots det ställer vårdarna inom Tehy och Super solidariskt upp för att stötta företag med 20 anställda eller färre.

Eva-Maria Sundström säger att ingen vet vilka anställningsförhållanden vårdpersonalen kommer att ha om social- och hälsovårdsreformen träder i kraft.

- I synnerhet på vårt område och i synnerhet sydvästra delen av Västnyland vet man inte riktigt vart vi egentligen hör: Är det landskapet som är vår arbetsgivare eller är det någon liten firma?

Sundström säger att det inte är meningen att patienterna vid Raseborgs sjukhus ska drabbas av övertidsförbudet nästa vecka.

- Vi vårdare ser alltid patienterna som det första och det är det viktiga för oss.

Bild på Raseborgs sjukhus.
Bildtext Raseborgs sjukhus ligger i Ekenäs.
Bild: Yle/Minna Almark

Om det blir sjukskrivningar och stora förändringar nästa vecka, kan det bli svårt, säger Sundström. Då kan det bli frågan om att flytta om och slå ihop avdelningar.

Eva-Maria Sundström poängterar i alla fall att det är arbetsgivaren som har ansvar för patienterna.

- I det här skedet betyder det att de har en och en halv vecka på sig att planera att det verkligen ska fungera.

Vad är ett människoliv värt?

Sundström befarar att nästa veckas manifestation kan synas betydligt snabbare i Helsingfors än i Raseborg. Under de fackliga förhandlingarna med arbetsgivaren i början av det här året hölls en liknande manifestation.

- Då konstaterade man i Helsingfors att det inom några timmar var kaos med tanke på patientvården.

Hon anser att nästa veckas manifestation också handlar om mycket större frågor.

- När man tänker på vårt samhälle i dag och endast ser på de hårda värdena och pratar om att allt ska vara lönsamt är det frågan om vad ett människoliv är värt. Kanske vi borde se på det och inte bara på de materiella tingen.

Diskussion om artikeln