Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Spaningslagarna kan drivas igenom i riksdagen - grundlagsutskottet godkänner brådskande grundlagsändring

Från 2018
Uppdaterad 21.09.2018 17:31.
Pääesikunta Helsingissä.
Bildtext Huvudstaben i Helsingfors.
Bild: S

Behandlingen av de omtalade spanings- och underrättelselagarna avancerar i riksdagen. Grundlagsutskottet godkänner att grundlagen ändras så att skyddet för förtroliga meddelanden luckras upp, på det sätt som underrättelselagarna förutsätter.

- Vi var enhälliga och vi har gjort ett mycket gediget arbete, sade grundlagsutskottets medlem Anna-Maja Henriksson (SFP) då utskottet presenterade sitt betänkande i riksdagen.

Det handlar om att låta ändra grundlagens tionde paragraf om skydd för förtroliga meddelanden, så att underrättelsemyndigheter som Skyddspolisen kan få rätt att inhämta information som allvarligt hotar den nationella säkerheten.

- Det handlar om Finlands säkerhet på sikt, men samtidigt har vi balanserat mycket mellan individens rättigheter, rätten till privatliv och rätten till förtroliga meddelanden, säger Henriksson.

Brådskande ändring eller inte?

Grundlagsutskottets betänkande innebär att spanings- och underrättelselagarna kan drivas igenom i riksdagen ännu under den pågående mandatperioden.

Utskottet anser att det nu föreliggande sammanhanget är exceptionellt och att grundlagsändringen därför kan göras också i brådskande ordning, vilket regeringen har föreslagit.

Skyddspolisens ytterdörr
Bild: Yle/Ingemo Lindroos

- Vår slutsats är att det inte finns några absoluta hinder, säger utskottets ordförande Annika Lapintie (VF). Eftersom det å andra sidan inte finns ett entydigt klart behov ville utskottet inte direkt föreslå en brådskande ändring.

Socialdemokraterna i nyckelposition

En brådskande grundlagsändring förutsätter ett beslut med kvalificerad majoritet, det vill säga 5/6 av rösterna i plenum. Det betyder att regeringspartierna måste söka stöd bland oppositionspartierna, som hittills har velat skynda långsamt.

Den största oppositionsgruppen, Socialdemokraterna, är i nyckelposition. SDP har bland annat velat ha bättre insyn i och övervakning av just Skyddspolisen.

- Nu börjar diskussionen om tidtabellen i alla riksdagsgrupper, vi har inte fört den diskussionen ännu, säger utskottsmedlemmen Ilkka Kantola (SDP).

Diskussion om artikeln