Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västnyländska vägar vit fläck på nyländsk karta – inte en cent vägpengar till regionen

Från 2018
Karta baserad på NTM-centralens plan för vägarbeten, som visar att planer saknas i Raseborg, Hangö och Ingå.
Bildtext Så här ser NTM-centralens plan för Västnyland ut under de kommande fyra åren.

Inga investeringar i Hangö, Ingå eller Raseborg finns med i NTM-centralens plan fram till slutet av år 2022. Det betyder att ingenting händer på riksväg 25 eller stamväg 51 och 52 i regionen.

Sammanlagt 102 projekt ingår i Nylands närings-, trafik och miljöcentrals plan för åren 2019-2022.

En stor del av vägprojekten finns i huvudstadsregionen medan västligaste Västnyland ser ut att helt bli utan väginvesteringar.

Det är problematiskt att Västnyland och huvudstadsregionen ska samsas om de nyländska pengarna, medger riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) från Tenala.

- Det får inte vara så att vägarna i Västnyland eller Östnyland får förfalla för att alla pengar går till huvudstadsregionen. Vi måste ju behandlas jämlikt med andra regioner i Finland.

Man i kostym och slips på marknadsplats.
Bildtext Thomas Blomqvist.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Konkurrensen om pengar är hård i Finland. Vägar runtom i landet förfaller på grund av brist på pengar, konstaterar Blomqvist.

- Inte heller i Nyland räcker pengarna till allting. Eftersom trafikmängden är störst i huvudstadsregionen har vi svårt att konkurrera i den här landsändan.

Hangö hamn fortsätter att växa och utvidgar till Koverhar. Det här innebär att den tunga trafiken till Hangö hela tiden ökar samtidigt som ingenting görs för att förbättra trafiksäkerheten.

Riksväg 25 är i behov av förbättringar och regionen väntar på att järnvägsavsnittet mellan Hangö och Hyvinge ska elektrifieras.

Man står på marknadsplats.
Bildtext Jukka Takala
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Hangös tekniska chef Jukka Takala konstaterar att långtradarna till Hangö hamn kör genom hela södra Finland. Därför skulle det vara viktigt att också myndigheterna ser på området som en helhet.

- Speciellt i och med Koverhar hamn kommer vi att få mera tung trafik i framtiden. Därför tippar jag att några korsningar i Koverhar kommer med på listan inom ungefär fem år.

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist är inne på samma linje.

- Hangö hamn är ju inte bara av västnyländskt intresse utan av nationellt intresse. Jag vill tro att Hangö hamns positiva utveckling under de senaste åren kommer att hjälpa oss att få pengar för våra vägar och vår järnväg.

Svårt att nå resultat i opposition

De västnyländska riksdagsledamöterna kommer från SFP och SDP.

Eftersom partierna är i opposition under den här regeringsperioden försvårar det riksdagsledamöternas möjlighet att nå resultat, medger Blomqvist.

- När båda partierna är utanför regeringen så är det naturligtvis svårare att få projekt igenom. Jag vågar påstå att till exempel elektrifieringen av Hangö-Hyvingeban skulle ha gått framåt om det skulle ha varit en annan sammansättning i regeringen.

- Men det hindrar ju inte oss från att fortsätta lobba för det och tro att vi också kommer med i regeringen på nytt och att vi då har lättare att få fram de här projekten.

"Gör något åt stamväg 51"

Busschaufför Johan Amper från Pojo rör sig så gott som dagligen på de västnyländska vägarna. Han lyfter fram bland annat beläggningsskador och smala vägar.

- Gång- och cykelbanor saknas helt och hållet på många ställen och det gör det farligt i trafiken.

Man står framför en låg gul träbyggnad.
Bildtext Johan Amper
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Några av de farligaste ställena som Amper lyfter upp ligger vid riksväg 25.

- Ett ytterst farligt ställe är vid korsningarna i Åsenby mellan Karis och Ekenäs. Mellan Svartå och Virkby är det smalt och krångligt och mycket tung trafik.

Det mest brådskande som Johan Amper skulle vilja åtgärda är stamväg 51 mellan Karis och Kyrkslätt.

- Beläggningen börjar vara ytterst dålig där.

Tekniska nämnden i Raseborg diskuterade NTM-centralens vägplan på sitt senaste möte 18.9. Nämndens utlåtande om planerna ska ännu godkännas av stadsstyrelsen innan det skickas vidare till NTM-centralen.

Man står på en marknadsplats, solen håller på att gå upp.
Bildtext Werner Orre
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Nämndordföranden Werner Orre (SFP) är överraskad över att inga vägprojekt i Hangö, Ingå eller Raseborg ser ut att få pengar.

- Till vår bestörtning kunde vi konstatera att NTM-centralen tydligen aktivt har valt att prioritera bort Västnyland. Det här rimmar väldigt illa eftersom Trafikverket som är ett pinnhål högre är en ypperlig samarbetspart.

Det här leder till att de projekt som staden har förhandlat om med Trafikverket stampar på stället på grund av NTM-centralens planer.

Fortsätter lobba för vägpengar

Raseborg kommer inte att ge upp sina försök att påverka myndigheterna. Riksdagsledamot Thomas Blomqvist säger att han har tagit initiativ till en diskussion med tjänstemännen vid NTM-centralen.

Tanken är att han tillsammans med stadsdirektören, tekniska direktören och riksdagskollegan Maarit Feldt-Ranta (SDP) från Karis försöker lyfta fram staden Raseborgs synpunkter.

- Säkert kan vi samordna det så att Hangö och Ingå skulle vara med på samma träff. Det kunde vara vettigt för det här är en helhet.

Inga vägpengar till Västnyland

11:18

Diskussion om artikeln