Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forskare: Finland bör undvika andra länders misstag om man grundar register över lobbyister

Från 2018
Paul Tiensuu och Emilia Korkea-aho överlämnade rapporten till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C) i Helsingfors i dag.
Bildtext Paul Tiensuu och Emilia Korkea-aho överlämnade rapporten till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C) i Helsingfors i dag.
Bild: Lehtikuva

Forskare vid Östra Finlands universitet anser att Finland kan lära sig av de misstag andra länder har gjort och de erfarenheter de fått då de grundat register över lobbyister och lobbning.

Forskarna har på beställning av regeringen jämfört lobbyregister i EU, Irland, Storbritannien, Österrike och USA. Ett lobbyregister innehåller information bland annat om vem som lobbar och vem som blir lobbad.

I Österrike är en del av materialet i registret oåtkomligt för allmänheten. Det har visat sig fungera dåligt, säger biträdande professor Emilia Korkea-aho som skrivit rapporten tillsammans med Paul Tiensuu.

Hon säger att Österrike uppenbarligen håller på att göra uppgifterna över lobbyister offentliga.

Separata register fungerade dåligt

Inom Europeiska unionen hade kommissionen och EU-parlamentet skilda register ännu i början av 2000-talet. Systemet visade sig enligt rapporten vara misslyckat och EU grundade ett gemensamt register 2011.

Med tanke på att de granskade länderna grundat nationella register som är gemensamma för regeringen och parlamentet, drar forskarna slutsatsen att det inte är ändamålsenligt med skilda register för den lagstiftande och verkställande makten.

Ett potentiellt problem i USA är att lobbyregistret upprätthålls av kongressen men det omfattar också den lobbning som görs i riktning mot regeringen. Enligt rapporten kan det ge upphov till konflikter om befogenheter.

Personer håller möte.
Bild: Kzenon

Amerikanska forskare har föreslagit att en självständig myndighet borde sköta uppdraget. Enligt forskarna kunde modellen fungera även för Finland.

En annan lärdom som kan dras från USA är enligt rapporten att lobbning och lobbyister måste definieras klart så att lobbyisterna inte själva har rätten att avgöra om de borde registrera sig.

Irland gick grundligt till väga

Irland får beröm för beredningen av lagen om lobbyregister. Berörda parter hördes under beredningen och det bidrog till en bättre lag. Samtidigt blev parterna blev mera benägna att binda sig vid lagen.

I Storbritannien finns det skilda register för möten och för lobbyister. Den här modellen ser ut att fungera dåligt, anser Korkea-aho.

Lagstiftning behövs

Då rapporten på fredagen överlämnades till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C) sade ministern att ärendet kräver samarbete mellan Justitieministeriet, Finansministeriet och riksdagen.

Inom EU bygger registret på en överenskommelse mellan förvaltningsorganen, men i de länder som rapporten granskar baseras registren på lagstiftning.

Korkea-aho anser att man borde sköta saken på samma sätt även i Finland.

Lobbyregister innehåller information om lobbyister och personer de träffat, vilka frågor lobbningen gäller samt hur och med vilka resurser lobbningen har genomförts.

Informationen borde enligt Korkea-aho finnas på en och samma plats och vara lätt åtkomlig.

I praktiken är registret en databas som finns på nätet. Vem som helst kan bläddra i databasen, göra sökningar med olika sökord och ladda ner material.

Inget nordiskt land har inrättat ett lobbyregister, men i Norge är frågan aktuell. Också Belgien har nyligen beslutat att grunda ett register.

Diskussion om artikeln