Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottniska föräldrar efterlyser profylaxkurs i kommunens regi

Från 2018
Uppdaterad 24.09.2018 11:10.
En sjukhuskorridor, uppe i bild en skylt där det står Mödravård. Till vänster i bilden Svenska Yles stämpel för granskningen av mödravården.
Bild: Yle/Chanette Härus

De österbottniska föräldrarna är rätt nöjda med mödrarådgivningen i landskapet. Många önskar ändå profylaxkurs i kommunens regi och på kommunens bekostnad.

Nu är de flesta blivande mammorna hänvisade till profylaxkurser i privat regi.

Generellt är de österbottniska mammorna - och papporna - som har svarat på undersökningen nöjda med den mödrarådgivning och den behandling de har fått på BB.

Det visar den stora granskning av mödrarådgivningen som Svenska Yle har gjort.

Medeltal 8,4

Medelvitsordet som föräldrarna gett varierar per kommun mellan 8 och 9,2. För hela Svenskfinland hamnar medelvitsordet på 8,4.

Mödravården - så funkar det

Mödrarådgivingen ser rätt likadan ut i alla kommuner. De flesta kommuner erbjuder cirka nio besök hos rådgivningen och ett hembesök före födseln, samt ett hembesök och ett rådgivningsbesök efter födseln.

Utöver detta går man på ultraljud två gånger under graviditeten. I händelse av komplikationer blir det vid behov fler besök.

Så granskade vi mödravården

I undersökningen fick man bland annat svara på frågan om hur man förberedde sig inför förlossningen. Svaren varierar rätt mycket, beroende på när förlossningen ägde rum och hur många förlossningar man upplevt.

De flesta har deltagit i de förberedande kurser som kommunerna ordnat, många har läst på och varit på besök till BB före förlossningen.

Andra svarar att de litat på sin egen kropp och funnit trygghet också i det enkla och okomplicerade.

Profylaxkurs på önskelistan

En ofta förekommande önskan bland de svarande är att kommunen skulle ordna profylaxkurs.

I dagsläget erbjuder ingen av de österbottniska kommunerna profylaxkurser ens för förstföderskor, men kurserna ordnas i stället i privat regi.

Profylax handlar i det här fallet om förberedelse inför själva förlossningen.

Kurserna riktar sig till båda föräldrarna och tar fasta dels på att mentalt förbereda sig för förlossningen, men också olika avslappnings- och andningsövningar som kan behövas under förlossningen.

Trygghet viktigt

På frågan vilken mödravårdens viktigaste funktion varit för den svarande är det många som nämner trygghet.

Att skapa trygghet, skingra rädslor och vara ett bollplank är något som många uppskattat.

I det här ingår allt från förlossningsrädsla till att lyssna på barnets hjärtljud och också att rådgivningspersonalen kollar upp den blivande moderns mående.

Baby gäspar.
Bild: Tim Bish/Unsplash

Vården har gett en trygghet under graviditetens gång. Vården håller koll så att både mamma och barn mår bra, samtidigt som de är ett mentalt stöd inför vad som komma ska (förlossning, föräldraskap, relationer osv).

De flesta nöjda eller mycket nöjda

Merparten av de svarande i undersökningen är nöjda eller mycket nöjda med den vård de fått under sin senaste graviditet.

Om vitsordet är lägre handlar det till exempel om fall där den gravida tvingats byta barnmorska under graviditeten, eller fall där personkemin mellan vårdpersonal och patient helt enkelt inte fungerat.

Något som flera omföderskor påpekar i enkäten är att man förväntas veta det mesta när man har fött förut.

Det antogs lite att man visste det mesta eftersom det var tredje barnet - men varje gång är ju ändå unik.

När många förstföderskor i enkäten berömmer rådgivningspersonalen och hela vårdupplevelsen kan en omföderska känna sig lite ensam.

Sara Jungersten: Vi har inte råd att spara på mödrarådgivningen

7:10

Vi granskar mödravården