Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Spädbarns rekommenderade intag av d-vitaminpreparat ändras – olika för helammade och flaskmatade barn

Från 2018
Uppdaterad 24.09.2018 10:47.
D-vitamindroppar i brun flaska på brunt bord.
Bild: YLE/Jessica Edén

Statens näringsdelegation och Institutet för hälsa och välfärd, THL uppdaterar rekommendationerna för användningen av d-vitaminpreparat för spädbarn. De nya rekommendationerna träder i kraft omedelbart.

Bakgrunden till uppdateringen är ny EU-reglering som höjer d-vitaminhalten i modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Med uppdateringen vill man säkra att barn fortsättningsvis får tillräckligt med d-vitamin och samtidigt undvika överdosering.

Mindre d-vitamin till ersättningsmatade barn

De nya rekommendationerna är alltså olika beroende på om barnet ammas eller får ersättning.

Ett helammat barn, eller ett barn som får högst 500 ml ersättning per dygn ska fortsättningsvis få 10 mikrogram d-vitamintillskott per dag som tillägg.

Ett barn som får 500-800ml ersättning per dag ska ha 6 mikrogram d-vitamintillskott per dag, medan ett barn som får mer än 800ml ersättning per dag ska ha 2 mikrogram.

Till ersättning räknas även d-vitaminberikad gröt och välling.

Flytande d-vitaminpreparat rekommenderas till spädbarn. Spraypreparat rekommenderas inte eftersom doseringen är oprecis.

Den nya rekommendationen träder i kraft med omedelbar verkan och gäller oavsett om den modersmjölksersättning som nu används följer gammal eller ny EU-reglering.

Överdosering kan vara farligt

D-vitaminhalten stiger i alla modersmjölksersättningsprodukter i Europa i enlighet med EU-kommissionens förordning. Enligt förordningen ska halten stiga från 1,5-2,5 mikrogram per 100 kcal till 2-2,5 (max 3) mikrogram per 100 kcal.

Alla produkter ska ha höjt d-vitaminhalten senast i juni 2020.

Forskningsprofessor Suvi Virtanen vid THL poängterar att en överdosering av d-vitamin hos spädbarn kan få allvarliga konsekvenser för barnets hälsa.

Man vet inte heller vilka långtgående följder överdosering av d-vitamin i tidig barndom kan få.

Diskussion om artikeln