Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo drar åt svångremmen - stort sparpaket väntar

Från 2018
Bild på 50 euros sedel.
Bildtext Lojo ska gå igenom all sin service och spara där det går. Det blir svåra politiska beslut, varnar stadsdirektören.
Bild: Ismo Pakarinen / All Over Press

Lojos inkomster har minskat märkbart under de senaste åren, samtidigt som utgifterna har ökat. Inkomstbortfallet är en summa av flera faktorer.

Den åldrande befolkningen sätter hård press på utgifterna inom social- och hälsovården. Ohållbart stora utgifter har staden också inom utbildningssektorn.

Om utvecklingen i Lojo hade följt medeltalet bland Finlands kommuner skulle Lojo i dagens läge ha 128 miljoner euro mera att lägga på investeringar. Nu har de kommunala tjänsterna i stället slukat de här pengarna.

Inomhusluften skapar stort investeringstryck

Det som gör situationen i Lojo speciell är stora problem bland stadens fastigheter.

Främst har det handlat om problem med inomhusluften, och Lojo har tvingats till kostsamma saneringar av bland annat många skolor. Det har inneburit en snabb skuldsättning. Investeringstrycket för de kommande åren till följd av luftproblemen ligger i 100-miljonersklassen.

Plan för hur Laurentiushuset kan komma att se ut.
Bildtext Det nya Laurentiushuset i Lojo centrum ska lösa en del av problemen med inomhusluften i Lojo.
Bild: Skanska

Efter att de löpande årliga utgifterna är betalda skulle Lojo behöva minst 25 miljoner euro varje år för att ekonomin skulle vara i balans. Det här kallas årsbidrag.

Tidigare trodde man att 20 miljoner i årsbidrag skulle räcka.

I år ser summan ut att landa på endast 10 miljoner, vilket skulle innebära ett underskott på 15 miljoner.

Hellre åtstramning än högre skatt

Trots att Lojo gjorde ett positivt resultat år 2017 ser läget nu dystert ut. Resultatet väntas alltså landa rejält på minus.

För att täcka underskottet har Lojo två alternativ: Antingen höjer man skatten, eller så försöker man spara pengar.

Det skulle krävas skattehöjningar årligen för att täcka underskottet om andra sparåtgärder inte vidtas. Höjda skatter skulle knappast locka nya Lojobor så stadsstyrelsen har nu beslutat att i första hand gå in för ett sparpaket.

Inom ramarna för sparpaketet kommer Lojo nu att se över såväl de kommunala tjänsternas antal som kvalitet.

Lääkäri ja potilas
Bildtext Vården sätts också under lupp när Lojo nu ska spara.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Staden vill genomföra förändringarna i samarbete med stadens personal.

Om man inte lyckas spara in tillräckligt kan man i ett senare skede också tvingas höja kommunalskatten.

Beslutsfattarna i Lojo står nu inför svåra politiska beslut, varnar stadsdirektören.

Arbetet med sparpaketet inleds omedelbart, och första steget är att finslipa innehållet och målsättningarna, samt i detalj slå fast tidtabellen. Det är statsstyrelsen i Lojo som ska leda stadens stora sparprojekt.

Diskussion om artikeln