Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Inga planer på nya skyddsåtgärder om Borgå å svämmar över

Från 2018
Uppdaterad 24.09.2018 19:47.
Översvämning vid Borgå å.
Bildtext Översvämning år 2015.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Borgå å svämmar över några gånger om året i samband med stormar och ihållande regn. Trots förutspådda klimatförändringar har staden inga planer på förändringar längs åstranden i centrum.

Med varmare vintrar, stormar och ihållande regn istället för snö har vattennivån i Borgå å stigit flera vintrar i följd.

När vattennivån stiger tillräckligt högt och avloppen inte hinner ta emot allt vatten förvandlas gatorna till små sjöar. Trafiken stängs av och brandmännen avlöser varandra medan pumparna går oavbrutet.

En lada och åker översvämmad av vatten.
Bildtext Så här såg det ut när Borgå å svämmade över år 2013
Bild: Yle/ Mikael Crawford

Fastighetsmäklare Christer Blomqvist säger att folk fortfarande minns rekordöversvämningarna i januari 2005 och är rädda för att något liknande ska hända på nytt.

Då stängdes Ågatan av. Flera hus fick in vatten i källaren. Brandkåren försökte pumpa ut vattnet, men nytt vatten strömmade genast in. Då steg vattennivån med 173 centimeter över det normala.

- Om vattennivån stiger över en meter uppstår det problem. Och varje vinter brukar vattnet någon gång stiga över den nivån, säger fastighetsmäklare Christer Blomqvist.

Översvämningar typiskt för åstäder

Vintern 2005 var extrem men inget undantag i stadens historia. Högt vattenstånd och översvämningar rapporterades på olika håll i Borgå till exempel i november 2013 och 2015 och februari 2016.

Vid Borgå stad är man medveten om att ån svämmar över några gånger per år. Men det finns inga specifika planer på att förebygga översvämningar i stadskärnan med hjälp av till exempel permanenta skyddsvallar.

- De åtgärder vi tar till nu är att vi stänger av trafiken på de gator som är översvämmade, säger underhållsmästare Ville Kaasinen.

Efter översvämningarna i jaunari 2005 lät Lovisa stad bland annat förbättra avloppssystemet.

Den mest konkreta åtgärden Borgå stad kan bidra med idag är att beakta stadens läge i planeringen av västra och östra åstranden.

Det finns ingen försäkring mot översvämningar av det här slaget

Johan Nyholm, disponent

Redan i november 2013 konstaterade stadsplaneringschef Eero Löytönen att Borgå är en typisk åstad.

- Vi har just sådana problem som många andra städer vid kusten har. Det gäller bara att ta det i beaktande i planeringen.

Det här innebär att gatorna måste vara två meter och nybyggda hus 3,1 meter över havsytan.

Men det här gäller nya byggnader. Ett flertal fastigheter längs Ågatan är gamla hus som inte är tillräckligt höga och vars källare inte uppfyller de senaste kraven.

gångbanan vid ågatan i borgå
Bildtext Om vattnet stiger över en meter kommer åtminstone gångbanan vid åstranden att täckas med vatten.
Bild: YLE/Chanette Härus

Förutom restaurangerna längs östra åstranden är fastigheterna på adresserna Ågatan 11, 13, 23, 25 och 27 i Empirestaden i farozonen.

Hemförsäkringen täcker inte översvämningar

Borgå OP-Disponentcentral sköter om ett flertal av ovannämnda fastigheter. Enligt verkställande direktör Johan Nyholm finns det flera faktorer som gör det svårt att skydda sig mot stora översvämningar.

Nyholm är disponent för det så kallade Eklöfska huset på Ågatan 27. Han betonar att händelsen 2005 var unik då vattnet steg några meter upp på Stadshusgatan.

Översvämning vid Borgå å.
Bildtext Bild från översvämningen år 2015.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Idag garderar bolaget sig med vattenfanérskivor och sandsäckar om vattennivån hotar stiga med över en meter.

- Det finns ingen försäkring mot översvämningar av det här slaget. Hemförsäkringar täcker vid en plötslig och oförutsedd händelse och översvämningar räknas inte till sådana, säger Nyholm.

Det enda undantaget var efter rekordöversvämningarna i januari 2005, då vattennivån steg till 173 centimeter över det normala.

- Då gick flera bolag emot sina egna regelverk och betalade ut ersättningar till ett flertal fastighetsbolag som drabbades av översvämningarna.

Staden vill inte höja åkajen

Vattenståndet har varit högt ett flertal vintrar under 2010-talet, men man har hittills undgått en liknande katastrof som 2005.

En grupp disponenter i Borgå önskar att staden skulle höja åkajen för att förhindra eller förebygga framtida översvämningar.

- Vi har överräckt en skrivelse till stadsstyrelsen två gånger, men stadens svar är att man inte råd att höja åkajen, säger Nyholm.

24.9.2018 klockan 19:46: Bildtexten under den sista bilden har ändrats. Tidigare stod det att vattnet nådde campingplatsen i Kokon, vilket inte stämmer.

Diskussion om artikeln