Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Min dotter och hennes kompisar åt löv och gud vet vad annat" - föräldrar till barn på underbemannat Helsingforsdagis på barrikaderna

Från 2018
Uppdaterad 22.10.2018 08:48.
Fyra porträtt ihopklistrade till ett. Tre kvinnor och en man.
Bildtext Ira Frey-Kajander, Johanna Wretdal, (till vänster respektive höger i övre raden) Tom Keskinen och Wenche Kamila-Backman (till vänster respektive höger i nedre raden) är oroliga över situationen vid daghemmet på Drumsö.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Föräldrar till barn på det underbemannade Drumsödaghemmet har organiserat sig och krävt en lösning på krisen av beslutfattarna. Deras barn har lämnats vind för våg, menar de. Om ditt barns daghem har för lite personal kan du klaga till JO eller skriva en anmärkning till daghemmet.

- Två gånger när jag hämtat min dotter så har hennes namn redan varit överstruket på listan, säger föräldern Wenche Backman-Kamila, vars barn går i Drumsö förskola och i den kompletterande dagvården i anslutning till förskolan.

Enligt hennes uppfattning betyder det att barnet redan skulle ha hämtats från daghemmet.

För två veckor sedan vittnade en anställd vid den kompletterande dagvården om att de är kroniskt underbemannade. När situationen varit som värst har endast två anställda skött om 63 barn.

- De är så få i personalen att de tidvis inte ens vet vilka barn som är närvarande och vilka som inte är det, säger Backman-Kamila.

Vi uppskattar förstås personalen som är på plats och barnen tycker om dem - de gör en fantastisk insats. Samtidigt är det svårt för dem att göra sitt jobb så bra som möjligt när de är så få

Johanna Wretdal, förälder

Personalen hade inte heller märkt att Backman-Kamilas dotter suttit och ätit löv med sina vänner - en syn som Backman-Kamila möttes av när hon kom till daghemmet en eftermiddag.

En bestämd kvinna. I bakgrunden träd och buskage.
Bildtext - En gång satt min dotter tillsammans med några vänner och åt löv och gud vet vad annat, berättar föräldern Wenche Backman-Kamila.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

"Min dotter väntar vid porten på eftermiddagen"

Barnen får inte heller det emotionella stödet som de behöver.

Ira Frey-Kajander sade till sin dotter innan dottern började förskolan att det alltid finns en vuxen på plats som man kan prata med om allt.

- Men på eftermiddagen kan det vara två vuxna som sköter om sextio barn och då räcker inte händerna till. Då blir hon orolig och står vid porten och väntar på mig. Det känns väldigt, väldigt sorgligt, säger Frey-Kajander.

En besämd kvinna tittar åt vänster. I bakgrunden en dörr med ljusblå träplankor och avlånga glasfönster.
Bildtext När Ira Frey-Kajanders dotter inte känner sig trygg med daghemspersonalen på grund av att de är för få så står hon och väntar på sin mamma vid daghemmets port.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Beslutsfattarna har inte gett några konkreta svar

Föräldern Johanna Wretdal säger att de inte tycker att situationen är personalens fel.

- Barnen tycker om dem; personalen gör en fantastisk insats. Samtidigt är det svårt för dem att göra sitt jobb så bra som möjligt när de är så få, säger hon.

Däremot menar hon att underbemanningskrisen inte kan ha kommit som en överraskning för beslutsfattarna.

- De har säkert sedan 2012 kunnat se ungefär hur många barn det finns som högst sannolikt kommer att gå i förskola på Drumsö, säger Wretdal.

En bestämd kvinna mot en mörk bakgrund. I bakgrunden syns också en metallgrind.
Bildtext Johanna Wretdal och några andra föräldrar har organiserat sig för att göra något åt underbemanningskrisen.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Föräldrarna har därför bestämt sig för att ställa sig på barrikaderna.

- Vi försöker samla in namn, uttrycka vår oro, vara öppna om situationen och inte vara tysta, säger Frey-Kajander.

De har bland annat tagit kontakt med flera av stadens tjänstemän, bland annat chefen för småbarnspedagogik Mia Ahlskog och Helsingfors biträdande borgmästaren med ansvar för fostran och utbildning, Pia Pakarinen (Saml).

De har också skickat mejl till flera beslutsfattare, bland annat De Grönas fullmäktigegrupp och SFP:s fullmäktigeledamot Martina Harms-Aalto.

- Vi har fått svar, men kanske inte så utförliga svar att de skulle få oss att känna att de som kan göra något åt saken har situationen under kontroll, säger Wretdal.

Yle Huvudstadsregionen når biträdande borgmästare Pakarinen för en kommentar om hennes svar till föräldrarna. Hon menar att hon varit så utförlig och konkret som hon kunnat vara.

- Men jag är inte heller där på daghemmet, jag kan inte vara så konkret, säger Pakarinen.

Vi når också chefen för småbarnspedagogiken, Mia Ahlskog. Hon säger att hon fått flera mejl rörande olika enheter och att hon inte är hundra procent säker på att hon svarat på föräldrarnas mejl.

- Men jag har varit till daghemmet och sett över alla anställdas arbetstider. Jag har även varit i kontakt med Seure och pressat på där lite - så nu har vi faktiskt hittat människor till daghemmet, säger Ahlskog och menar att läget är under kontroll.

"Staden har råd att fixa situationen"

Tom Keskinens barn gick i Drumsö förskola och i den kompletterande dagvården i fjol. Hans barn går i dag i lågstadiet bredvid förskolan.

- Situationen var bättre under kontroll då. Jag går här varje dag och ser hur det utvecklas - det är mera barn, mera oljud och lika mycket eller mindre ledare.

En bestämd man. I bakgrunden ett trästaket på en mur.
Bildtext Tom Keskinens barn gick i Drumsö förskola i fjol. Då var situationen bättre vid den kompletterande dagvården.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Keskinen menar att staden kan göra något åt den rådande situationen.

- Med ett årsbidrag på över 800 miljoner i fjol är det möjligt att påverka situationen.

För lite personal på ditt barns daghem? Klaga till JO eller skicka en anmärkning till daghemmet

- Föräldrarna kan skriva ett klagomål till de myndigheter som övervakar daghemmets verksamhet, säger Toomas Kotkas, professor i socialrätt och allmän rättslära vid Östra Finlands universitet.

Kotkas förklarar att det finns övervakande instanser på olika nivå av förvaltningen. Generellt sett lönar det sig att börja klaga längst ner, säger han.

- Föräldrarna kan klaga till den ansvariga nämnden inom staden ifall det är ett privat daghem. I Helsingfors är det fostrans- och utbildningsnämnden.

Du kan också klaga direkt till regionförvaltningsverket.

- Ifall man inte vill klaga till dem kan man klaga till Valvira som ansvar för samma frågor på riksnivå. Men det kan vara att de skickar dig till regionförvaltningsverket, de har sin egen marschordning.

Du kan också klaga till riksdagens justitieombudsman, som är en helt skild instans från de andra, säger Kotkas.

Ifall du tycker att klagomål är en alltför hård metod så kan du också skicka en skriftlig anmärkning till daghemmets föreståndare.

Anmärkningen behandlas endast internt på enheten.

Om du skriver en anmärkning där du undrar ifall det finns tillräckligt med personal så är daghemmet förpliktat att författa ett svar till dig. Du kan alltså använda anmärkningen för att få exakt information om personalläget som du sedan kan hänvisa till i ett klagomål.

I princip kan du också göra en polisanmälan - men endast ifall något hänt på daghemmet som uttryckligen kan ses som ett brott.

- Det är inte ett brott i sig att det finns för lite personal på daghemmet, säger Kotkas.

"Ingen lösning att hämta barnen tidigare"

Föräldrarna har på eget initiativ fört sina barn senare på morgonen och hämta dem tidigare på eftermiddagen på grund av underbemanningen.

- Det är ingen lösning på det här. Vi har en kris och visst hjälper vi till men det ska finnas personal som tar hand om våra barn, säger Frey-Kajander.

Drumsö lågstadieskola
Bildtext En lösning till underbemanningskrisen är att förkorta den kompletterande dagvårdens öppettider, menar staden.
Bild: Yle/Carolina Husu

Staden har också funderat på att förkorta den kompletterande dagvårdens öppettider.

Föräldrarna har däremot funderat på att ta till mer drastiska åtgärder, som att göra en anmälan till riksdagens justitieombudsman.

- Ja, det har jag tänkt, säger Wenche Backman-Kamila.

Men hon medger att hon inte satt sig in i hur man exakt skall gå till väga för att göra en anmälan.

Hurdana erfarenheter har du som förälder haft av dagvården i Helsingfors? Det är inte längre möjligt att delta i enkäten.

Den här artikeln är uppdaterad.

I den ursprungliga artikeln, som publicerades den 27 september 2018 kl. 20.29, stod det att daghemspersonalen begärt att föräldrarna för sina barn senare och hämtar dem tidigare. Det här stämmer inte, utan föräldrarna har gjort det av eget initiativ.

I artikeln stod också att staden övervägt att stänga daghemmet. Det här stämmer inte heller.

I den uppdaterade artikeln, som publicerades den 28 september 2018 kl. 10.35, är det tidigare uttalandet korrigerat och det andra helt och hållet borttaget.

Svenska Yle beklagar misstaget.

Diskussion om artikeln