Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Säkerhetsexpert: Mycket tyder på att skärgårdsrazzian handlar om mer än misstankar om ekonomisk brottslighet

Från 2018
Uppdaterad 27.09.2018 14:53.
Tomas Ries, forskare vid försvarshögskolan i Stockholm
Bild: Rickard Kilström

Frågorna är många efter veckoslutets spektakulära polisoperation som riktades mot fastigheter som ägs av företaget Airiston Helmi.

Det ryskägda företaget äger tomter och fastigheter på strategiskt intressanta områden längs med farleden till Åbo hamn.

Försvarsministeriet har redan för några år sedan uppmärksammat företagets tomtköp i samband med en kartläggning av platser som är viktiga för Finlands säkerhet.

Det har gett upphov till en diskussion bland annat på sociala medier om huruvida det ligger andra motiv, till exempel av säkerhetspolitisk karaktär, bakom polisens tillslag.

Polisen har tydligt dementerat dylika teorier.

Enligt säkerhetsexperten och lektorn i säkerhet och strategi vid Försvarshögskolan i Stockholm, Tomas Ries, finns det ändå tecken som tyder på att andra skäl kan ligga bakom.

Ries betonar att han endast utgår från öppna källor och nyhetsrapporter som allmänheten också har tillgång till.

Vilka tankar väcker veckoslutets polisrazzia hos dig?

- Eftersom både försvaret och gränsbevakningen var inblandade så får man intrycket att operationen hade en stor dignitet och att man satsat mycket på det här. Då tänker man genast att det här inte enbart handlar om ekonomiskt brottslighet utan att det kan ligga något djupare bakom. Annars skulle man knappast ha så många poliser eller koppla in försvarsmakten och gränsbevakningen.

Vilka andra skäl kan då ha motiverat polisoperationen?

- Det som ju framkommit är att företaget i fråga har köpt upp tomter på strategiskt känsliga områden nära försvarsanläggningar och tekniska anläggningar. De har byggt bostäder som inte riktigt bebos men som är färdiga att inhysa många individer. Det kan vara ett skäl till att man slagit till.

- För det andra så går tankarna till det kalla kriget och att det kan handla om en signaleffekt. Man vill markera att en viss gräns är nådd, att så här får inte främmande personer eller främmande agenter uppföra sig i Finland.

Det handlar alltså då om en signal till omvärlden och i synnerhet då till Ryssland - om det nu är ryska agenter det gäller - att man nu har gått för långt. Man markerar fysiskt väldigt hårt, men agerar diplomatiskt diskret, då man bara uppgett att det handlar om misstankar om ekonomisk brottslighet och inget annat.

Operationen riktades mot företaget Airiston Helmi som gjort flera tomt- och fastighetsköp i Pargas skärgård. Om det finns ett militärstrategiskt syfte bakom köpen, varför har de gjorts inför öppen ridå genom normalt förfarande?

- För det första är det inte så lätt att göra köpen diskret, förr eller senare märker ju folk vad det handlar om. För det andra handlar det om rätt omfattande verksamhet.

- För det tredje så har Ryssland agerat på samma sätt i nästan alla länder, det är förvånansvärt öppet som man gör affärerna. Man gör så eftersom det har fungerat.

Företaget äger tomter och platser längs med farleden till Åbo hamn. Vilken strategisk betydelse har platserna?

- En väldigt stor betydelse. Huvuddelen av den Finska marinen ligger ju i Åbo. Åbo är en skyddad hamn som inte är så utsatt för främmande operationer längs kusten. De här lederna är oerhört viktiga, militärt sett.

Som bäst förbereder riksdagen ett lagförslag om att begränsa rätten till tomtköp för intressenter utanför EU och ETA-området - behövs en sådan skärpning av lagstiftningen?

- Flera utländska tomtköp har gjorts på strategiskt känsliga områden, inte bara i Åbolands skärgård utan också på andra områden i Finland. Om det juridiskt smidigaste sättet är att ändra lagstiftningen för att begränsa det så tycker jag det är befogat.

Diskussion om artikeln