Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Över 3 600 offer för sexuella övergrepp – katolska kyrkan i Tyskland presenterar rapport

Från 2018
Uppdaterad 25.09.2018 15:42.
Kardinal Reinhard Marx
Bildtext Kardinal Reinhard Marx som leder biskopskonferensen har många frågor att svara på

Mer än 3 600 barn och unga har utsatts för sexuella övergrepp inom den tyska katolska kyrkan. Det slås fast i den rapport som presenteras idag och täcker tidsrummet från år 1946 till 2014.

Enligt rapporten är mörkertalet stort. Det handlar om siffror som verkligen skakar den tyska katolska kyrkan. Minst 3 600 offer, av dem mer än hälften barn som inte var mer än tretton år gamla.

Samtidigt räknar man med över 1 600 kända gärningsmän, vilket betyder 4,4 procent av de präster som har varit verksamma under de aktuella åren.

Siffrorna framgår av den rapport som publiceras på tisdag och som den katolska kyrkan i Tyskland självt har låtit sammanställa.

– Alltför länge har vi inom kyrkan tittat bort, tystat ner och förnekat. För misslyckandet och all smärta ber jag om förlåtelse, konstaterade kardinal Reinhard Marx som leder den tyska biskopskonferensen när rapporten presenterades idag.

"Omfattningen chockar"

I över fyra år har forskare gått igenom de katolska stiftens arkiv för att framför allt ta reda på två saker.

För det första ville man veta hur utbredda de sexuella övergreppen var och vad som möjliggjort övergreppen inom kyrkan - och vad som lett till att de tystats ner.

– Omfattningen av de sexuella övergreppen och hur de ansvariga har förhållit sig till saken, har verkligen chockat mig, säger professor Harald Dressing som har lett utredningsarbetet.

Han säger vidare att det inom den katolska kyrkan finns strukturer som har bidragit till att över 1 600 präster har kunnat förgripa sig på barn.

– Det handlar om att präster kan missbruka sin makt, men också hur kyrkan förhåller sig i vissa frågor som sexualitet, homosexualitet, celibat och bikt, säger Dressing.

Det är nu första gången som man lägger fram siffror för hela kyrkan, men forskarna vill ändå samtidigt poängtera att mörkertalet är stort.

Verkligheten ännu värre

Att situationen i själva verket kan vara mycket värre än vad den nu redan chockerande rapporten slår fast, har att göra med flera faktorer.

För det första behöver förstås alla övergrepp inte ens ha kommit till kyrkans kännedom.

Många dokument från den här tiden har också förstörts och i vissa fall har dokument också manipulerats.

Enligt tidningen Die Zeit finns det belägg för att minst två stift har förstört dokument som uttryckligen hade med sexuella övergrepp på minderåriga att göra.

Kyrkans utredning omfattar dessutom bara stiften och deras arkiv, inte till exempel de många katolska ordnarna som också sysslar med en hel del barn- och ungdomsarbete.

Begränsningarna vad gäller materialet hänger ihop med att ordnarna är direkt underställda Vatikanen och inte den tyska katolska kyrkan.

Kritik mot utredningen

Efter att rapporten i mitten av september läckte ut via tidningen Die Zeit har den också kritiserats från många håll.

Bland kritikerna finns också Christian Pfeiffer, en av Tysklands mest kända kriminologer. Det var han som till en början hade ansvar för utredningen.

År 2013 kom han ändå på kollisionskurs med kyrkan, eftersom han vägrade gå med på de dåvarande kraven att den katolska kyrkan hade rätt att stoppa publiceringen av utvalda delar av resultaten.

Nu är Pfeiffer mycket kritisk till att forskarna själva aldrig har fått se de originaldokument som hela rapporten baserar sig på.

Dokumenten har i stället tagits fram av anställda inom den katolska kyrkan och de har därefter fyllt i de frågeformulär som forskarna arbetat med.

Pfeiffer själv hade år 2012 som mål att få utomstående personer att gå igenom arkiven.

Lindriga straff

Att det har förekommit sexuella övergepp inom den tyska katolska kyrkan har stått helt klart sedan år 2010.

Det var när den här skandalen började rullas upp som kyrkan såg sig tvungen att starta en utredning.

Av rapporten framgår samtidigt att kyrkan hittills gjort väldigt lite för att straffa de skyldiga.

Färre än var tionde känd gärningsman har fått någon sorts straff och i de fall det har skett, har straffen varit rätt milda.

Straffen har i de flesta fall handlat om till exempel varningar, förtidspensioneringar eller terapier.

Präster som gjort sig skyldiga till övergrepp har också flyttats till församlingar vid vilka man varit totalt omedveten om de grunder som legat bakom förflyttningen.

Endast i omkring 40 fall har prästen i fråga fått sparken och det har inte heller varit speciellt vanligt att kyrkan skulle ha vänt sig till rättsmyndigheterna.

Celibatet ifrågasätts

Inom utredningen ville man som konstaterat också att ta reda på varför det just inom den katolska kyrkan har förekommit sexuella övergrepp.

I rapporten listas flera riskfaktorer. Man nämner bland annat de manliga maktstrukturerna, den strikta sexualmoralen och prästernas celibattvång.

I sina kommentarer till rapporten nämner till exempel den tyska reformrörelsen Wir sind Kirche just celibatet som ett av huvudproblemen.

– Ett manligt brödraskap inom en hierarkisk kyrka med celibattvång har dessutomlätt kunnat tysta ner brotten under en lång tid, säger Christian Weisner från reformrörelsen till den tyska nyhetsbyrån DPA.

Hittills har man från kyrkligt håll endast beklagat det lidande som de sexuella övergreppen har gett upphov till.

Vad man helt konkret ska göra åt saken är i det här skedet ändå öppet.

Om inte redan siffrorna i sig är skrämmande nog, så borde åtminstone en av rapportens slutsatser verkligen få kyrkan att handla.

Forskarna slår nämligen fast att de sexuella övergreppen inte är något avslutat kapitel, utan att övergrepp sker även idag.