Hoppa till huvudinnehåll

Strömsö

Plantera tall i lingonskogen och andra smarta tips för en skogsägare

Från 2018
Uppdaterad 09.11.2018 12:25.
kaffepaus i skogen

Skogarna i Finland växer bra men med skötseln ligger vi efter. Det finns mycket jobb att göra för att komma ikapp.

Över 80 % av Finlands areal är täckt av skog. Vanligaste trädet är tall, sedan kommer gran och sedan björk. 60 % av skogen ägs av privatpersoner, resten av staten, kommunen, kyrkan, aktiebolag osv.

Som privatperson är det inte så lätt att veta när och vad man borde göra något åt sin skog. Skogsbruket i Finland är ganska bra organiserat. Via t ex Skogsägarnas egen organisation och Skogsvårdsföreningarna kan man göra upp en skogsvårdsplan och få råd om allt som berör ens skog.

Det finns många sätt att skörda och vårda sin skog. Vissa vill endast ha lite ved till vintern och främst ha skogen som hobby, andra vill att skogen skall ge lite mer avkastning än så.

Skogen är en resurs och ett andningshål. Tack vare allemansrätten är den till för oss alla och den behöver tas väl om hand.

lingonris

Plantera tall i lingonskog och gran i blåbärsskog

Om det skulle vara upp till skogen själv skulle förnyelsen ske via rötter och frön. Gamla träd skulle falla i stormar eller av ålder. Där det öppnar sig en ljuslucka på marken skulle nya träd börja kämpa sig uppåt, de starkaste skulle vinna och kretsloppet fortsätta.

När det handlar om odlad skog är det vanligt att man planterar in trädplantor efter att området huggits och efter eventuell markberedning. Trädslag väljer man enligt jordmånen och förutsättningen för att just det träslaget skall trivas.

 • Tall passar bra i torrare jord, en så kallad lingonskog. Kolla runt om det finns mycket lingonris och ljung, då är det tall som gäller.
 • Granen, björken och lärkträdet vill ha lite fuktigare jord. En bra indikator är blåbärsris.

På ett större område passar ofta fler än ett trädslag - välj trädslag enligt jordmån och få bra variation och växtkraft.

Tips för skogsägaren - skötsel av skog - Spela upp på Arenan

Röj för att få fina träd i framtiden

När plantorna vuxit i ca 15 år är det dags för röjning. Röjningen gör man för att plantorna skall få mera utrymme och ljus och för att man skall få fina träd i framtiden.

Jim Björni i skogen.
Bildtext Börja med att omfamna björkarna.
Bild: Yle/Esa Saari

Så här avgör du vilka träd som får fortsätta växa och vilka som skall röjas bort:

 1. Välj fina träd som står på en famnlängds avstånd från varandra.
 2. Omfamna en skogsdunge och välj ut "vinnaren" i gruppen, alltså det största och kraftigaste trädet.
 3. Se på området runt vinnaren och spara träd som är lika stora. På så sätt skapar du områden med träd som sedan skall växa sida vid sida livet ut.
 4. Knyt band kring träd som du valt att skall bli kvar så har du lättare att gå fram med röjsågen.
 5. Spara också någon av de skadade tallarna. Skador på träd har ofta älgen gjort genom att gnaga på stammen. De här träden är troligtvis extra läckra och älgarna lämnar de övriga träden ifred.
 6. Lämna de nerröjda små träden kvar på marken, det tar inte länge innan de förmultnar till ny näring.
skogsröjning
gallringsskog
Bildtext Trettio år gammal skog

Efter 30 år är det dags för gallring

Då skogen har fått växa till sig i 30 år ser man tydliga spår efter famnavståndsmätningen man gjorde vid röjningen för 15 år sedan.

När den gröna trädkronan utgör mindre än 40% av trädets höjd är det dags för gallring.

Här gäller samma princip som vid röjning. Det gäller att välja ut de starkaste individerna, vinnarna och gallra ut de svagare.

Nu efter 30 år är det första gången man kan få lite avkastning på den planterade skogen.

Efter 60 år är skogen mogen för avverkning

30-40 år efter den första gallringen och eventuellt någon mellangallring är det möjligt att börja såga ner stora träd. Skogen är nu klar för avverkning.

Man kan fälla träd på olika sätt. Hela skogskiften kan tas ner med stora maskiner men enstaka träd faller fint med motorsåg, om man vet hur man skall göra.

Fäll ett träd på rätt sätt

 1. Städa upp området så att du inte har ris och kvistar runt dig och trädet du skall fälla.
 2. Såga bort nedersta kvistarna så att du lätt kommer åt stammen.
 3. Såga in ett riktskär. Riktskäret styr åt vilket håll trädet faller.Riktskäret sågas en fjärdedel in i stammen från framsidan. Såga ett snitt snett uppifrån på stammen ca 20 cm från marken. Såga sedan lodrätt för att få bort en kil. Kilöppningen skall vara så stor att trädet inte kan klämmas fast mot stubben när det faller.
 4. Testa att trädet faller rätt med hjälp av ett brytjärn. Brytjärnet skall peka åt det håll du vill att trädet skall falla.
 5. Själva sågsnittet, fällskäret, sågas in vågrätt från baksidan av trädet. Snittet skall sågas så djupt att det enbart lämnar 2-3 cm kvar av stammen mellan riktskäret och fällskäret, det här kallas brytmån.
 6. Fibrerna i brytmånen håller stammen rak tills den fallit. Om du siktar rätt och sågar ett bra riktskär får du trädet att falla exakt dit du vill.

Se alltid till att du har en flyktväg bakåt eller åt sidan ifall trädet trots allt skulle falla åt fel håll eller om något annat oväntat händer.

såga träd
Bildtext Här sågar Peter Österåker ett riktskär
fälla träd

Det är viktigt att tänka på säkerheten och att ha rätt utrustning.

Skyddsutrustningen är viktig när det kommer till skogsarbete. Skogsarbete är inte en helt ofarlig syssla. Det finns många vassa verktyg och oftast är det långt till närmaste sjukhus.

Kontrollista innan du går till skogs:

 • Meddela någon var du är och din tidtabell.
 • Ha med en laddad telefon.
 • Skaffa hjälm, byxor, handskar och skor som är gjorda för motorsågsarbete.
 • En första hjälpen-förpackning är bra att ha i fickan.
Tips för skogsägaren - säkerhet och skyddsutrustning - Spela upp på Arenan

Håll dig själv och din skog i skick

Var sjätte-sjunde finländare äger skog. Privatpersoner äger över 10 miljoner hektar skog, så man kan lugnt säga att det finns massor av skog att ta hand om för flera av oss.

Det är viktigt att tänka på sig själv då man arbetar i skogen. Man måste komma i håg att ha pauser för att äta och dricka så att man hålls stark och pigg i huvudet. Det gäller också att arbeta ergonomiskt så att man inte sliter ut sig.

Skogsarbete är en fin fritidsyssla som ger frisk luft och bra motion.

fälla träd