Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Enda sjukhuset i Nyland: Blivande föräldrar får besöka Lojo bb - introduktion på både svenska och finska

Från 2018
Uppdaterad 26.09.2018 16:54.
Kvinna står vid dörren till en förlossningssal.
Bildtext Barnmorskan Pernilla Lindberg vill att stämningen på Lojo bb ska vara välkomnande och gemytlig och beakta familjernas olika behov.
Bild: Maria Wasström / Yle

Lojo bb är det enda sjukhuset inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som erbjuder blivande föräldrar möjligheten att komma på besök före förlossningen.

Introduktionsbesöken hålls både på svenska och finska.

- Tanken är att man ska få en inblick i hur det kommer att vara vid förlossningen. Det ger föräldrarna möjlighet att se lokalerna i förväg och ställa frågor till exempel om smärtlindring, säger barnmorskan Pernilla Lindberg på Lojo sjukhus.

Barnmorskas ryggtavla i förlossningssal.
Bildtext Besöken på bb är tänkta att inge särskilt förstföderskor trygghet inför förlossningen.
Bild: Yle/Maria Wasström

Lindberg säger sig ha märkt att introduktionsbesöken tar bort en stor del av nervositeten som många föräldrar känner inför förlossningen.

- Det att de sett lokalerna i förväg inger dem en större trygghetskänsla.

Hon påpekar att också små praktiska detaljer som att stödpersonen vet var parkeringen är och vilken dörr de ska ta beroende på om det är nattetid eller dagtid.

Det är bra att ha det här klart för sig när det sedan gäller på riktigt.

höstbild av Lojo sjukhus.
Bildtext För många kan förlossningen vara det första besöket på sjukhuset där man ska föda.
Bild: Yle/Maria Wasström

Introduktionsbesöken fanns också tidigare på andra sjukhus men har numera rationaliserats bort, till många förstföderskors besvikelse.

Mödravården - så funkar det

Diskussionen har förts också på Lojo sjukhus där man ändå hittills valt att behålla introduktionsbesöken.

- Jag tror de anses höra till våra trumfkort och därför hålls de kvar, säger Pernilla Lindberg.

På båda språken

Besöken för förstföderskor hålls var tredje vecka på svenska och varje vecka på finska. Motsvarande besök för omföderskor hålls på svenska var sjätte vecka och på finska var tredje vecka.

Pernilla Lindberg upplever att just språkaspekten är väldigt viktig för de blivande föräldrarna.

- Nästan alla som kommer på de svenskspråkiga besöken frågar om personalen kan svenska.

Och det kan de, visar det sig. Lindberg menar att Lojo bb rätt väl klarar av att möta föräldrarnas språkönskemål.

Lojo betjänar hela Västnyland

Antalet svenskspråkiga föderskor är betydande eftersom Lojo bb numera är den enda förlossningsavdelningen i Västnyland.

Gympabollar för föderskor på Lojo sjukhus.
Bildtext I dag används olika hjälpmedel i högre grad för att göra förlossningen till en så positiv upplevelse som möjligt. Gymnastikbollarna är ett exempel.
Bild: Yle/Maria Wasström

Lojo sjukhus har status som barnvänlig- baby friendly -förlossningsavdelningoch har de senaste åren satsat mycket på att tillgodose föderskornas individuella behov.

Förlossningssal på Lojo sjukhus.
Bildtext Förlossningssalarna på Lojo sjukhus är moderna och trivsamma.
Bild: Yle/Maria Wasström

Efter renoveringen år 2012 är varje förlossningssal utrustad med badkar och dusch och en del av sjukhusapparaturen är undangömd i skåp för att undvika ett alltför kliniskt intryck.

Så granskade vi mödravården

Förstföderskor har i regel möjlighet att få ett familjerum efter förlossningen.

Operationssal för kejsarsnitt på Lojo sjukhus.
Bildtext I den här operationssalen görs endast kejsarsnitt och den är placerad på några stegs avstånd från förlossningssalarna, vilket uppskattas av personalen på Lojo sjukhus.
Bild: Yle/Maria Wasström

Pernilla Lindberg betonar också att kommunikationen mellan barnmorskan och den blivande mamman är viktig.

- De som vågar fråga och be om hjälp brukar nästan alltid ha en lyckad förlossningsupplevelse.

Babysängar på Lojo bb.
Bildtext Enligt jourförordningen borde varje bb ha över tusen förlossningar per år för att uppfylla dagens krav.
Bild: Yle/Maria Wasström

I skrivande stund har det fötts 787 barn på Lojo sjukhus hittills i år.

Vi granskar mödravården