Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sommartid eller vintertid? Kommunikationsministeriet vill höra finländarnas åsikter

Från 2018
Närbild av analog klocka som är tre minuter i tolv.
Bild: Mostphotos

En enkät om vilken tid Finland borde tillämpa permanent har öppnat på forumet Dinåsikt.fi. Enkäten är öppen fram till den 12 oktober 2018.

I webbenkäten får du rösta om du tycker att Finland borde gå in för sommartid, vintertid eller någon helt annan tid. Du får också uttrycka vilka aspekter du tycker bör beaktas i valet av permanent tid.

Resultatet kommer att tas i beaktande när Finland bereder sin ståndpunkt till EU-kommissionens förslag om att avskaffa omställningen av klockan.

Stort intresse väntas

Kapaciteten i webbtjänsten har höjts eftersom diskussionen har väckt stort intresse och man väntar sig att exceptionellt många kommer att svara på enkäten.

Klockan 8.55 på morgonen hade redan mer än 9 500 personer deltagit i enkäten.

Tjänsten kraschade för två veckor sedan när kommunikationsminister Anne Berner (C) berättade om planerna att höra medborgarna i frågan, och då var enkäten inte ännu tillgänglig.

Trots att kapaciteten har höjts varnas det för att tjänsten tidvis kan vara trög och att avbrott kan förekomma.

Gallupundersökning och experter ska ge mer info

Information om finländarnas åsikter och önskemål samlas också in genom en gallupundersökning som genomförs av TNS Kantar Oy. Den informationen samlas in så att resultaten representerar finländarnas åsikter enligt region, åldersgrupp och socioekonomisk bakgrund.

I beredningen av ärendet bedöms också andra konsekvenser av tidsomställningen och dessutom ska experter höras i frågan.

Det är riksdagen som slutligen bestämmer vilken tid som införs permanent om EU beslutar att slopa omställningen av klockorna.

Diskussion om artikeln