Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Japanska pensionärer som bara fortsätter jobba - de är nu en tiondel av arbetskraften

Från 2018
Uppdaterad 21.10.2018 10:38.
Äldre man behandlar ris i Japan
Bildtext I jordbruket är medelåldern 65 år och frågan är vem som ska odla framtidens ris.
Bild: Yle / Jon Thunqvist

I Japan utgör pensionärerna en större och snabbt växande andel av arbetsstyrkan. Drygt åtta miljoner japaner har valt att jobba vidare efter 65-årsdagen. Det handlar inte bara om pengar, utan också om att känna att man gör nytta och är med och bidrar.

I en nyligen gjord opinionsundersökning säger sig en majoritet av dagens japanska 60-åringar vilja fortsätta arbeta, i någon form, upp i 80-årsåldern.

Och för en nation med extremt låga födelsetal och en krympande befolkning finns det i princip bara två utvägar att välja mellan om man vill bibehålla den ekonomiska tillväxten.

Att öppna gränserna för invandring eller förmå invånarna att fortsätta jobba efter den officiella pensionsåldern, helst långt efter.

Fysisk aktivitet och en sund kost

På japansk TV sänder public service-bolaget NHK varje morgon motionsgymnastik och ute på arbetsplatserna är “armar uppåt sträck” obligatoriskt på de flesta håll.

Toyotas löpande band har det såklart, men också på många kontor börjar man morgonen med att lätta på slipsen och sträcka ut ordentligt i några minuter. Unga som gamla, alla är med.

Vad ni än gör gå aldrig i pension

― Dr Shogeaki Hinohara

Dr Shigeaki Hinohara var fram till sin död förra året, vid 105 års ålder, Japans och kanske världens främste förespråkare för att man inte skulle “slå sig till ro” bara för att födelsebeviset visar att man uppnått en viss ålder.

“Vad ni än gör gå aldrig i pension” var doktor Hinoharas stående råd när han var ute på sina många föreläsningsturnéer. Själv började han sin karriär 1941 på St Luke´s sjukhus i Tokyo med att behandla skadade efter de amerikanska bombningarna under andra världskriget. Han fortsatte ta emot patienter långt efter det att han fyllt 100 år.

“Livet är inte förutbestämt, var och en kan designa sitt eget liv” var en maxim som doktorn levde efter. Han förespråkade också regelbunden fysisk aktivitet liksom en sund kosthållning.

Viktigast av allt var dock, enligt doktorn, att inte luta sig tillbaka och gå ner i tempo.

Ett äldre par promenerar förbi blommande körsbärsträd i Tokyo
Bildtext Ett äldre par njuter av körsbärsblomningen i en park nära kejsarpalatset i Tokyo.
Bild: Yle / Jon Thunqvist

Också särskild arbetsförmedling för pensionärer

I Japan brukade arbetande pensionärer tidigare ofta benämnas “silverjobbare”, men i och med att de blivit så många har namnet tappat något av sin klang på senare år.

Nu börjar de silverhåriga vara ett stående inslag var man än kommer. Till och med bland tonåringarna på snabbmatsrestauranger ser man allt oftare en gråhårig lock titta fram under mössan.

På flera platser finns särskilda arbetsförmedlingar som vänder sig till pensionärer och inte sällan är de kombinerade med sällskapsklubbar. Här erbjuds påhugg som trädgårdsarbetare eller inom barnpassning.

Man kan också delta i teceremonier eller ikebana -blomsterarrangemang eller svinga en krocketklubba med likasinnade.

I stort sett samma jobb, men lite färre timmar och lite friare arbetstider

Men det blir också allt vanligare att man inte gör något av ovanstående utan bara fortsätter i sina vanliga hjulspår efter det att man fyllt 65.

Yoichi Shimizu är på många sätt ett typexempel för hur den japanska arbetsmarknaden ser ut i dagsläget. Efter att ha jobbat som skogsvaktare fram till pensionen, sadlade han om till att bli skogsvaktare.

Samma arbetsgivare och i stort sett samma jobb, men lite färre timmar och lite friare arbetstider. Ett “arbeito” som det kallas på japanska.

Ett äldre par i den livsmedelsaffär  de driver i Tokyo
Bildtext Yuta Kitamura och hans hustru Mitsuko har i 60 års tid drivit en livsmedelsaffär i Tokyo
Bild: EPA / Franck Robichon

Silverjobbarna nu en tiondedel av arbetskraften

Ny statistik från departementet för arbete, hälsa och välfärd visar att pensionärer, alltså de som fyllt 65 år, numera utgör mer än en tiondel av den totala arbetsstyrkan i Japan.

I reella tal innebär det att åtta miljoner japanska pensionärer är i någon form av arbete.

Antalet ökar år för år, och Futoshi Ishii vid Japans nationella forskningsinstitut för frågor som rör demografi och socialt arbete, menar att det är en tydlig trend.

Företagen har enorma problem att hitta arbetskraft

- Proportionen äldre på arbetsmarknaden fortsätter att växa, säger han. Utvecklingen mot att folk jobbar högre upp i åldrarna har sannolikt kommit för att stanna.

Den sociala biten är viktig, men det finns också andra skäl till att allt fler japaner väljer att fortsätta arbeta efter den officiella pensionsåldern. Det främsta är kanske att de behövs.

Företagen har enorma problem att hitta arbetskraft och låga födelsetal under en lång rad år gör att bristen på folk antagligen kommer att förvärras.

En ny syn på de äldres roll

Att Japan åldras snabbt råder inget tvivel om, men åldrandet behöver dock inte nödvändigtvis vara något negativt.

Professor Hiroyuki Murata vid Tohoku-universitet i Sendai och en av grundarna till forskningscentret SAIRC (Smart Ageing International Research Center) menar att det är dags att vända på bilden av de äldre som något tärande och kostsamt för samhället.

Tvärtom, menar han, så kan åldrande vara något bra och inte minst så går det alldeles utmärkt att göra en fungerande och livskraftig ekonomisk industri av det.

Den gängse bilden av babyboom-generationen motsvarar inte verkligeten

― Professor Hiroyuki Murata

Och med japanska åldringar som är pigga och friska långt upp i 80-årsåldern så är det helt naturligt att de får en mer framträdande roll i det “gråare” Japan som håller på att växa fram.

En grupp japaner i olika åldrar
Bildtext En köpstark grupp, men bland yngre japaner är oron stor att pensionerna inte ska räcka när de själva blir gamla.
Bild: Yle / Jon Thunqvist

– Den gängse bilden av babyboom-generationen (födda under sent 1940-tal och tidigt 1950-tal) som nu går eller redan har gått i pension är att det är en homogen grupp som har hyfsat gott om pengar och liknande intressen, men verkligheten en helt annan, säger professor Murata. Det skiljer sig väldigt mycket vad gäller familjestruktur och rent generellt var man befinner sig i livet och vad man vill göra med de år som ligger framför en.

Japan är helt klart det samhälle som just nu åldras snabbast i världen. I nuläget är en fjärdedel av befolkningen 65 år eller äldre, om bara ett par decennier kommer fyra av tio - alltså nästan hälften - att vara officiella pensionärer.

Det ställer nya krav, men tycks också öppna nya möjligheter.

Text: Jon Thunqvist, Tokyo

Kommentar: japaner blir allt äldre, men unga vill inte bli gamla

Runt om i Japan firade man nu i september Keiro no Hi - en nationell helgdag som angår allt fler japaner för varje år som går. Mycket tyder dock på att situationen kan bli annorlunda i framtiden.

Trots att japanerna blir allt äldre och fått världsrykte för sin höga medellivslängd så säger majoriteten av landets 20-30-åringar att de helst inte vill leva tills de blir 80 eftersom de räknar med att få det knapert på ålderns höst.

Dagen, vars namn på svenska kan översättas till Respekt för de Äldre, är en dag tillägnad de som varit med och byggt landet. I likhet med många andra asiatiska länder fäster man i Japan stor vikt vid ålder och den erfarenhet som oftast kommer med den.

Japan har sett dramatiska förändringar i sin befolkningsssituation inom loppet av bara några generationer.

Vid andra världskrigets födde en japansk kvinna i snitt strax över fyra barn. Numera ligger födelsetalet för Tokyo, Osaka och andra storstadsområden strax över ett barn per kvinna.

Viljan att skaffa barn är något högre i småstäder och på landsbygden, men långt ifrån tillräckligt hög för att upprätthålla dagens befolkningstal på 126 miljoner.

Enligt ny statistik från Statistikbyrån är var femte japan numera 70 år eller äldre, och ser man till antalet pensionärer (65 år och äldre) så närmar sig siffran en tredjedel (28,1 %) av befolkningen.

Japan har därmed den högsta andelen pensionärer i världen. Italien (23,3 %) Portugal (21,9 %) och Tyskland (21,7 %) är de länder som följer närmast efter.

Att japanerna lever längre är nu inte något som enbart uppfattas som positivt. Bland landets unga är det tvärtom en anledning till oro.

Enligt en ny opinionsundersökning vill 90-talisterna helst leva tills de är strax under 80 år. Rapporterna om fattigpensionärer och urholkade pensionssystem är den stora anledningen om man ska tro försäkringsbolaget MetLife Inc, som gjort undersökningen.

Drygt en fjärdedel av de tillfrågade 20-åringarna svarade att de inte räknade med att få någon pension överhuvudtaget.

JON THUNQVIST

Diskussion om artikeln