Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Webbenkät till taxiföretagen ska ge besked om problemen - nu vill Konkurrensverket veta orsakerna

Från 2018
taket på en taxibil i åbo
Bildtext Myndigheterna har fått ta emot många klagomål kring taxiverksamhet på sistone, särskilt s.k. FPA-taxir.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

En webbenkät till taxiföretagarna ska ge myndigheterna besked om var skon klämmer när det gäller problemen med taxitjänsterna, som Svenska Yle har rapporterat om. Är det taxiförmedlingscentralerna som begår fel och hur ska man i så fall ändra på deras arbete?

Frågorna kring taxiverksamheten hopar sig i och med den nya taxilagen och fria taximarknaden.

Barn lämnas ensamma efter skolskjutsen och förseningar hör till vardagen.

Konkurrens- och konsumentverket skickade i dagarna ut en webbenkät, som riktas till 6 000 taxiföretag för att utreda hur de ser på problemen just nu. Specialforskare Max Jansson säger att man behöver få veta hur taximarknaden fungerar "från insidan" - för att kunna åtgärda problemen.

- Vi vill nå både små men också lite större taxiföretagare och få svar på hur marknadsläget ser ut i hela Finland. Hur ser företagarna på taxiförmedlingscentralerna, hur agerar de på marknaden, hur använder de sin position, missbrukar de den - eller inte?

- Vi vill också veta hur taxiföretagarna förhåller sig till FPA-skjutsarna. Har den fria marknaden påverkat skjutsarna och hur i så fall - det vill vi att taxiföretagarna svarar på.

Taxiföretagen har en dryg vecka på sig att svara på enkäten. Efter det samlas informationen ihop och sedan bedömer Konkurrensverket hurudana åtgärder som nu behövs.

- I samband med det här kan vi diskutera med förmedlingscentralerna och få dem att ändra sitt beteende, ifall det upplevs vara problematiskt. Vi diskuterar i många fall hellre först - innan det blir aktuellt att gå till domstol.

13-åring lämnades i dike - ledde till åtal

Det finns olika fall i landet gällande taxiskjutsar som gått till domstol på sistone. Ett av dem gäller en 13-åring med funktionsnedsättning. Hen lämnades ensam av skoltaxin och hittades av en granne i ett dike med strömmande vatten.

Här fanns det explicita föreskrifter gällande 13-åringen, som har en tendens att rymma. Hen skulle överlåtas från vuxen till vuxen. Fallet uppdagades i Tammerfors.

Vem har då ansvaret när det går på tok gällande taxiskjutsar av specialgrupper?

Om vi tar FPA-skjutsarna som exempel - alltså taxiskjutsar för dem som genom sin funktionsnedsättning har rätt att använda taxi i vardagen.

- Från konsumentens perspektiv har FPA ett ansvar och genom det avtal som slutits har förmedlingscentralen ett ansvar för att skjutsarna fungerar.

I offentligheten har ansvarsfrågan när det fallerar bollats mellan FPA och taxiförmedlingsföretagen.

Trots att Konkurrens- och konsumentverket inte tar ställning till enskilda fall vill specialforskare Max Jansson uttrycka sin bestörtning över de många fall han fått ta del av via medierna under det senaste året.

Det är en personlig tragedi när skjutsarna inte fungerar för dem som berörs

specialforskare Max Jansson, Konkurrens- och konsumentverket
Max Jansson är specialforskare.
Bildtext Max Jansson är specialforskare vid Konkurrens- och konsumentverket.
Bild: Yle/Anna Savonius

- Det är beklagligt att skjutsarna inte har fungerat som de borde. Det är en personlig tragedi för de kunder som inte får den service de behöver.

Jansson säger att när vi talar om taxireformen och den kommande vårdreformen så är det viktigt att saker och ting planeras ordentligt i upphandlingen.

- Det är inte lätt att göra bra upphandlingar. Det krävs att man tar reda på hur marknaden ser ut för att kunna planera upphandlingen bra och få kvalitet på servicen folk behöver.

- Den här situationen vi nu har på många områden gällande upphandling är oroväckande, betonar Max Jansson.

Upphandling görs också för att undvika korruption

- Avsikten med all upphandling är ju att få bra kvalitet på olika tjänster för det billigaste priset - eller ett bra pris, tillägger han.

Man upphandlar också för att undvika korruption och det är möjligt om själva upphandlingsprocessen är öppen.

Många anser att det bara handlar om vad som är billigast och att kvaliteten glöms bort, stöter ni på det här vid Konkurrens- och konsumentverket?

- Den här uppfattningen stöter man ofta på. Det är beklagligt, eftersom lagen i sig inte är byggd på att man skulle tvingas välja billigaste priset, utan man kan lägga stor vikt vid kvalitet.

Utmaningen är ändå enligt honom att kunna utforma en sådan upphandling, som leder till att man får den bästa kvaliteten. Det här är ingen lätt match i dag.

- Det krävs specialkunnande för att få fram kvalitet. I Finland har vi inte så mycket rådgivning till upphandlarna som vi kunde ha. I Sverige finns det en myndighet som ger råd till upphandlare.

Dörren till konkurrens- och konsumentverket.
Bild: Yle/Anna Savonius

Max Jansson säger vidare att många som upphandlar är rädda att göra fel för då riskerar de att hamna i marknadsdomstolen.

- Därför gör man på enklaste möjliga sätt - och tar det billigaste priset. Därför är det viktigt med rådgivning och kunnande för upphandlarna för att de ska kunna göra sitt jobb och få fram kvalitet i de tjänster de väljer att köpa.

Många nya reformer ger huvudbry

Just nu sysselsätter taxiverksamheten och den kommande vårdreformen Konkurrens- och konsumentverket särskilt.

- Vår uppgift är egentligen att se över de direkta upphandlingarna särskilt noga. De har inte konkurrensutsatts och det har inte varit möjligt för alla att komma med anbud.

Direkta upphandlingar riktas till en enda leverantör.

- Därför kollar vi dem särskilt noga, har det funnits laglig grund för dem eller inte, förklarar Jansson.

Utsatta grupper, som representeras bland annat av Föreningen FDUV har motsatt sigoffentlig upphandling.

Svenska Yle har rapporterat om Stefan Karlsson i Kyrkslätt med svår funktionsnedsättning. Hur ska valfriheten och upphandlingen garantera hans mänskliga rättigheter?

Exempel på direkta upphandlingar i vården handlar i Svenskfinland ofta om stora leverantörer, inte sällan i så kallad monopolställning. Kårkulla samkommun och Folkhälsan är exempel på sådana.

Både Folkhälsans och Kårkullas ställning har diskuterats mycket i och med vårdreformen. Man har ventilerat deras ställning också i samband med ett nytt vårdkonsortium i Svenskfinland.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson har sagt att Kårkulla inte kommer att kunna fortsätta som förr då servicestrukturen ändras.

Också här handlar det i slutändan om öppen eller riktad upphandling - lite beroende på hur beslutsfattarna väljer att göra i kommunerna.

Svenska Yle intervjuar specialforskare Max Jansson med anledning av att Konkurrens- och konsumentverket nyligen har grundat gruppen för tillsyn av offentlig upphandling. Bakgrunden är den livliga debatt, som frågan väckt på Svenska Yles sidor.

Diskussion om artikeln