Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nationalparkerna allt mer pop - och allt mer digitala

Från 2018
Uppdaterad 09.10.2018 20:51.
Människor på en brygga i skogsmiljö, en logo på bilden med orden vi drar till skogs.

Nationalparken Noux kallas Helsingforsbornas naturnöjespark. Noux är ett exempel på en nationalpark där besökarna blivit betydligt fler. Här har de ökat med det dubbla efter att de styrts mer till att vara inomhus, till en digital version av den finländska naturen.

Ifjol hade våra nationalparker rekordmånga besökare. Besöken ökade med 10 procent från året innan till 3,1 miljoner. År 2001 var besökarna cirka 850 000.

- Vi behöver nationalparkerna för att vi ska kunna upptäcka alla naturtyper som är kännetecken just för den regionen. Sedan finns det också en folkhälsoaspekt, människor rör på sig, säger Patrik Berghäll som är friluftsguide och utomhuspedagog i Åbo.

Vad är en nationalpark?

Att parkerna blir allt mer pop märkte Berghäll bland annat då leden runt Savojärvi i Kurjenrahka nationalpark nära Åbo öppnade. Då ökade besökarantalet explosionsartat.

Utomhuspedagogen Patrik Berghäll lär elever att göra upp eld under en stor sten
Bildtext Patrik Berghäll har hållit utomhuspedagogik med barnen i Kirjala skola i Pargas under två års tid. Han märker att de är vana att röra i skogen bland annat på motivation, teknik, klädsel och hur de rör sig i skogen.
Bild: Maud Stolpe/Yle

I stort gäller allemansrätten i nationalparkerna. Yle uppmärksammar allemansrätten och försöker få in den på Unescos lista över immateriella kulturarv genom kampanjen Vi drar till skogs där du ska registrera varje skogsbesök du gör.

Noux - en naturnöjespark för stadsbor

En av landets populäraste nationalparker är Noux nära Helsingfors.

Tom Selänniemi som är direktör för naturcentret Haltia i Noux kallar området för en naturnöjespark för Helsingforstrakten.

- I Noux måste vi godkänna att det förekommer ett visst slitage just på grund av att en halv miljon människor lever i området och kan vandra här, säger han.

Bild från Haltias naturcentrum
Bildtext Naturcentret Haltia.
Bild: Paavo Lehtonen

I Noux har besökarantalet dessutom fördubblats sedan det nya naturcentret öppnade.

- Vi är en digital version av den finska naturen. Vårt syfte är att vi försöker få in så mycket folk som möjligt till Haltia så att vi kan kasta ut dem. Det är meningen att Haltia ska vara en startpunkt för att röra sig i naturen, säger Selänniemi.

Tom Selänniemi
Bildtext Tom Selänniemi är direktör för naturcentret Haltia i Noux.
Bild: Yle / Petter Blomqvist

Just nu försöker man också utveckla olika sätt att ta sig till Noux, antingen med buss eller i form av samtransport.

- Vi har också ett projekt på gång med att övervaka parkeringsplatserna så att man på förhand kan se på nätet om parkeringsplatserna är fulla.

Vi är en digital version av den finska naturen.

Tom Selänniemi, Haltia

Noux hade ifjol närmare 320 000 besökare och pengamässigt beräknades den lokala påverkan på ekonomin vara 3,6 miljoner euro. Det här att jämföra med exempelvis Koli som hade drygt 203 0000 besökare medan det strömmade in pengar hela 21,5 miljoner euro.

Nationalparkerna kostar men betalar sig tillbaka

Det kostar en del att upprätthålla nationalparkerna. Exempelvis i det här årets budget har Forststyrelsen reserverat cirka 13 miljoner euro främst för nationalparker och andra strövområden. I den summan räknas in förutom att sköta områdena också exempelvis kundbetjäning och webbkostnader.

En uppskattning av Forststyrelsen är att 80 procent av den summan används för nationalparker, det vill säga drygt 10 miljoner.

Men parkerna anses betala sig tillbaka i form av exempelvis företagsamhet och folkhälsa. I medeltal beräknas varje euro som läggs på nationalparkerna ge 10 euro tillbaka till närområdena.

Mest pengar strömmar in på de platser där turismen är väl utbyggd.

Vad är ett naturreservat?

Kort sagt kan man säga att naturreservaten finns till för naturen och nationalparkerna för människan.

Naturreservaten är grundade för att man ska bevara så ursprunglig natur som möjligt för forskningen och för naturen.

- Den ursprungliga naturen är ganska liten i Finland i dag, då man rör sig i vanliga skogar är det fullt av kalhyggen, tallplantager och skogsvägar. Man har dikat myrmarker också. I naturreservatet finns inte sådana spår överhuvudtaget, säger biolog Hans Hästbacka.

I naturreservaten gäller inte allemansrätten, det är exempelvis inte tillåtet att plocka svampar och växter eller fiska. Man får endast bara komma in i naturreservatet med specialtillstånd och bara röra sig längs vandringslederna. I en del reservat får man inte alls vistas.

man framför karta utomhus
Bildtext Biolog Hans Hästbacka, också känd från programmet Naturväktarna.
Bild: Yle/Jukka Tyni

I ett naturreservat lever och trivs många djur som har svårt att klara sig på andra ställen.

- För exempelvis skogshönsfåglarna som lever mycket på bär på hösten kan sådana här områden oerhört värdefulla. När vi dikar ut skogar och myrmarker så försvinner den stora fukten som skogshönsfåglarna behöver, säger Hästbacka.

Porkala- en havsnära nationalpark i huvudstadsregionen

Det senaste tillskottet bland nationalparkerna är Hossa i Suomussalmi som invigdes i samband med Finlands 100-årsjubileum. Porkala var då också en stark kandidat, men valdes ändå bort på slutrakan, något som också sågs som politiskt spel.

En del vill att Finland ska ha fler natonalparker. En grupp aktiva har jobbat redan länge för att Porkalaområdet ska bli nationalpark. Men trots att Porkala inte valdes nu lever tanken fortfarande kvar.

Skärgårdsöar
Bild: Yle

- Inom huvudstadsregionen finns två fina nationalparker, Sibbo Storskog och Noux men de är båda skogsnationalparker. Vi tycker här borde finnas en nationalpark som representerar skärgårds- och havsmiljön, säger Pekka Poutanen från Kyrkslätts miljöförening och konstaterar att man då kunde komma till området med båt.

I Hossa nästan fördubblades besökarantalet efter att området blev nationalpark. Också i Porkala var motståndarna oroliga bland annat för att det skulle komma för mycket besökare till området och att den smala vägen skulle bli för tungt trafikerad.

Laura Räsänen och Pekka Poutanen som går längs en naturstig med en hund.
Bild: Yle

- Om vi skulle ha en nationalpark så kunde vi guida människor till olika platser, också till Kopparnäs eller Saltfjärd, säger Laura Räsänen, ordförande för Kyrkslätt miljöförening.

Ett faktum är att det oberoende av nationalpark eller inte kommer mer och mer folk till Porkala varje år, säger Poutanen.

- På grund av allemansrätten får man nu gå hur man vill och man ser att när antalet besökare växer då slits naturen alldeles tydligt, farligt mycket på många ställen.

Artikeln baserar sig på intervjuer gjorda av Petter Blomqvist, Maud Stolpe och Barbro Westerberg för programmet Närbild.

Närbild sänds på Arenan från och med söndag 30.9 klockan 20.00 och på Yle Fem måndag 1.10 klockan 20.00 med repris tisdag 2.10 klockan 11.00.

Ändring 1.10, 16:05 Kirjala skolas placering rättad, Åbo ändrat till Pargas.

Diskussion om artikeln