Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Massiv flyttoperation för ÅA då Kankas gård säljs – kilometervis med böcker måste ut

Från 2018
Kankas gård i Masku.
Bild: Yle/Niclas Lundqvist

Försäljningen av Kankas gård avancerar och om några veckor torde pappren vara undertecknade. För ÅA:s bibliotek innebär det att hitta en ny adress för ett enormt boklager.

För drygt en månad sedan bekräftade Stiftelsen för Åbo Akademi, SÅA, att ett bolag är intresserat av att köpa gården. Förhandlingarna utmynnade i ett föravtal och i slutet av oktober borde ägarbytet bli av.

SÅA:s fastighetschef Mika Soinio påpekar att inget avtal om den medeltida herrgården i Masku ännu undertecknats, trots att sådana uppgifter redan funnits. Han konstaterar att det är fint att också andra är intresserade av att fortsätta förvalta gården som varit i stiftelsens ägo sedan 1992.

Det var köparen Tractatus Properties som tog initiativet till affären och SÅA har inte aktiv varit ute efter att sälja, säger Sainio. Köpesumman är sex miljoner euro för herrgården som omfattar 350 hektar skog och åkrar och dessutom en golfplan.

11 000 lådor med böcker

Slottets lösöre ingår i affären. Däremot måste flera fastigheter och lagerbyggnader fyllda med egendom som tillhör SÅA och Åbo Akademis bibliotek tömmas.

Biblioteket står inför den största flytten. Överbibliotekarie Pia Södergård säger att totalt 5,9 kilometer böcker finns magasinerade på gården. Det motsvarar 11 000 flyttlådor och över tio procent av ÅA:s totala bokbestånd.

Någon ny adress för böckerna finns inte, men det oroar inte Södergård som tror på en lösning. Hon säger att det finns lämpliga utrymmen kring Åbo, men att det åtminstone inte är aktuellt att flytta böckerna till campus. Utrymmesbehovet torde vara på flera hundra kvadratmeter och måste vara lämpligt för förvaring av böcker.

Mika Soinio säger att grejerna åtminstone inte kommer att slängas på bar backe i oktober utan att stiftelsen kommer att förhandla om detaljerna kring tömningen med den nya ägaren.

Kankas gård antas vara den äldsta kontinuerligt bebodda slottsbyggnaden i landet. Miljön är väl bevarad och domineras av slottsbyggnaden vars äldsta byggnadsdelar anses härstamma från 1400-talet. Slottsmiljön är skyddad enligt byggnadsskyddslagen som en nationellt värdefull kulturhistorisk miljö.

Diskussion om artikeln