Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Airiston Helmis miljoner kommer från skatteparadis – säljare och köpare var samma person

Från 2018
Uppdaterad 27.09.2018 15:55.
En grafikbild som föreställer hur pengarna försvinner till skatteparadis.
Bildtext Airiston Helmis ägarstruktur är dolt av bakom skatteparadis.
Bild: Yle/Camilla Arjasmaa.

Största delen av de pengar som Airiston Helmi använt för att köpa fastigheter för kommer från skatteparadis.

Det visar Yles kartläggning gjord av det grävande programmet MOT.

I kartläggningen framgår det att ett företag som är registrerat i Hong Kong har finansierat tomtaffärer för åtminstone 4,5 miljoner euro i Pargas.

Företaget leds av en rysk man som verkar vara den riktiga maktutövaren inom Airiston Helmi.

Men trots det har mannen född 1964 inte fängslats till följd av den polisutredning som pågår kring Airiston Helmi.

Här kan du läsa mer om mannen och hans bakgrund.

Skatteparadisstrukturerna döljer de verkliga ägarna

Enligt medborgarorganisationen Tax Justice Network som utreder skatteparadis hör Hong Kong till ett av världens fjärde största skatteparadisområden.

Det Hong Kong-baserade företaget som den ryske mannen leder ägs av ett företag som i sin tur är registrerat i skatteparadiset på de Brittiska Jungfruöarna.

Ett utdrag ur ett handelsregister i Hong Kong.
Bildtext Den ryske mannens Hong Kong-baserade företag är grundat för över tio år sedan.
Bild: Hong Kongs handelsregister.

Vem som äger bolaget har kunnat döljas genom att två skatteparadis använts.

Med en så här invecklad ägarstruktur har man lyckats dölja vem de verkliga ägarna eller ägaren är.

Dessutom är det nästintill omöjligt att få ut ägarinformation om företag som är registrerade på de Brittiska Jungfruöarna.

Inga uppgifter om företaget i skatteparadisläckorna

Det finns inga uppgifter om företaget i de skatteparadisläckor som har skett på sistone.

Varken i uppgifterna från Panamaläckan eller Paradisläckan.

MOT-redaktionen på Yle har tillgång till de här uppgifterna och har försökt hitta information om företaget.

Skatteparadisföretag används ofta för laglig skatteplanering, olagligt skattefusk eller annan brottslig verksamhet.

Ett utdrag ur handelsregistret i Hong Kong.
Bildtext Det Hong Kong-baserade företaget ägs av ett annat företag som i sin tur är registrerat på Brittiska Jungfruöarna.
Bild: Hong Kongs handelsregister.

När det gäller Airiston Helmi är det oklart varför finansieringen och ägarstrukturen har genomförts via invecklade skatteparadisarrangemang.

Men i polisutredningen som pågår är en av misstankarna som riktats mot bolaget grovt skattebedrägeri.

Tomtaffärer för miljoner euro med samma person som säljer och köper

Yle kom det invecklade finansieringsarrangemanget som använder skatteparadis på spåret genom att undersöka dokument som Lantmäteriverket har om bolagets tomtaffärer som har gjorts i Pargas.

På basis av de här dokumenten verkar det som om den ryske mannen har haft en exceptionell roll i affärerna.

Mannen verkar både ha fungerat som säljare och som köpare samt också som finansiär och låntagare.

Airiston Helmi köpte elva tomter i Egentliga Finland mellan åren 2007 och 2011 framgår det ur uppgifter i fastighetsregistret.

År 2014 sålde Airiston Helmi två stora tomter i Säckilot och Sandviken.

Dessutom hörde en tredje tomt samt hyresrätten för en strandbastu till affären.

Den gemensamma arealen för tomterna är över tio hektar.

Airiston helmis fastighet i Ybbersnäs i Pargas.
Bildtext Airiston Helmis fastighet i Ybbersnäs i Pargas.
Bild: Yle/Ari Welling

En exceptionell försäljningsstruktur

Det som gör affären speciell är att säljaren och köparen i princip var samma person.

Airiston Helmi som sålde tomterna ägdes vid den tiden av den 1964 födda ryske mannen som ägde bolaget via ett polskt bulvanföretag.

Tomternas köpare var samma ryske man.

Enligt lagfarten äger den ryske mannen fortfarande tomterna.

Det betyder att han ännu i nuläget äger över tio hektar av de landområden som hör till Airiston Helmi.

Helsingin Sanomat har tidigare berättat om den ryske mannens tomtköp och innehav.

Försäljningspriset för tomterna kvitterades genom att flytta över skulder.

Tomterna kostade enligt köpebrevet 4,5 miljoner euro. Men inga pengar bytte ägare utan istället tog den ryske mannen över skulder som Airiston Helmi hade till fodringsägaren Trading Bridge Ltd.

I köpebrevet framgår att köparen betalar köpesumman genom att ta över skulderna på 4 101 567 euro som säljaren har till bolaget Trading Bridge Ltd.

Resten av försäljningspriset kvitterades av gamla skulder som Airiston Helmi hade till den ryske mannen.

Enligt dokumenten rörde det sig om en summa på 398 432 euro.

Samma ryske man som agerade säljare och köpare godkände affären för fordringsägaren, Trading Bridges, del.

Mannen verkar alltså ha varit både säljare, köpare, fodringsägare och gäldenär.

Yles grävande program MOT har inte lyckats nå den ryske mannen för en kommentar.

Artikeln baserar sig på Airiston Helmen kiinteistökauppojen miljoonat tulivat veroparatiisista – ostaja ja myyjä olivat sama taho skriven av Jyri Hänninen.

Diskussion om artikeln