Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vessövägen ännu i behov av reparation enligt ortsbor: De riktigt stora groparna har blivit ofyllda

Från 2018
De djupaste sprickorna är 4 centimeter.
Bildtext Bjurbölevägens skadade vägkant fotograferades redan för tre år sedan.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Ortsbor har reagerat på hur dåligt underhållen Vessö- och Bjurbölevägen är. Många större gropar har lämnats ofyllda medan mindre gropar har reparerats.

Pamela Westerlund förundras över hur dåligt underhållen Vessövägen är.

- Den är ju helt full med gropar och den nöts bara mera år för år. Fram för allt efter vintrarna ser den helt bedrövlig ut.

Pamela Westerlund vid Bjurbölevägen
Bildtext Pamela Westerlund vid landsvägen för fyra år sedan. Vägen var redan då i dåligt skick.
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Westerlund säger att vägarbetarna nu har fyllt mittlinjen på vägen som enligt henne hade gropar stora nog att plantera blommor i.

Men även om de fixat mittlinjen på ett ganska stort avstånd så har de inte fyllt i alla gropar som förekommer på vägen.

- De riktigt kritiskt stora groparna har blivit ofyllda av någon underlig anledning. Jag vet inte om det är så att arbetsdagen tog slut, eller att materialet eller pengarna tog slut, men mittlinjen var tydligen det som var viktigt den här gången, säger Westerlund.

Westerlund säger att hon misstänker att de nu har gått vidare och börjat reparera Ebbovägen, eftersom hon inte har sett till någon vägarbetare på Vessövägen.

Hon undrar därför om tanken är att Vessövägens reparation slutförs efter att de reparerat Ebbovägen.

Vessö-skylt.
Bild: Yle / Hanna Othman

Under september har man också enligt Westerlund målat mittlinjen med nya gula streck, bara för att några veckor senare återkomma och fylla vägen med asfalt.

- Men det var väl en miss i arbetsplaneringen, säger Westerlund.

Westerlund ställer sig frågande till hur staten prioriterar vägunderhållet. Hon undrar hur ofta vägarna granskas och övervakas.

- När anser man att en grop är tillräckligt stor för att den ska fyllas?

Westerlund säger att de bristfälliga vägarna leder till att många bilförare bland annat kör över på den motsatta körfilen för att undvika groparna.

- Det ser ganska farligt ut. Ortsborna vet nog varför folk vimlar omkring där på vägarna, men kanske någon som kommer första gången ner till Vessö kan bli lite förundrad över hur folk kör.

Ingen ny beläggning i år

- NTM-centralen i Nyland har inte budgeterat för ny beläggning eller ytterligare reparationer av Vessövägen mera i år. Nästa år är också oklar eftersom man ännu inte beslutat om vilka vägar som ska prioriteras, säger beläggningsingengör Tuomas Vasama.

Enligt Vasama är det svårt att hitta finansiering för de mindre trafikerade landsvägar då större leder med livlig trafik och stort slitage måste prioriteras.

Det är entrepenören Destia som i nuläget ansvarar för den kontinuerliga skötseln av Bjurbölevägen och Vessövägen. De underhåller vägrenarna och plogar snö på vintern.

Mindre reparationer görs efter behov

Destia ansvarar också för mindre förebyggande beläggningsarbeten för att hålla vägarna i skick. Reparationerna sker i enlighet med de kvalitetskrav som NTM-centralerna ställer.

- De fyller gropar och reparerar mindre skador som orsakats av trafiken eller vädret, säger Vasama.

Pamela Westerlund.
Bildtext Gropar och håligheter har drabbat Bjurbölevägen i många år.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Tuomas Vasama betonar samtidigt att ortsbor och trafikanter har en lagstadgad skyldighet att anmäla akuta problem som äventyrar trafiksäkerheten.

Det gör man genom att kontakta Trafikverkets vägtrafikantlinje på numret 0200 2100.

En anmälan som gäller skicket på eller underhållet av en väg kan också skickas elektroniskt på webbplatsen palautevayla.fi.

Anmälningarna skickas då till trafikens kundtjänst och vidare till områdesentreprenören och NTM-centralerna.

Där kan man anmäla skador på vägbeläggningar som gropar och hål, översvämningar, träd som fallit över vägen eller kraftig isbildning och svår halka.

Diskussion om artikeln