Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sebastian Sohlberg vill undvika inflammerad debatt om vildsvinen i Västnyland - efterlyser mer diskussion och information

Från 2018
Uppdaterad 01.10.2018 09:58.
Sebastian Sohlberg ger en sockerbeta åt sin hund på en åker.
Bildtext Vildsvin gillar sockerbetor. Det gör också Sebastian Sohlbergs hund Polly.
Bild: Yle/Minna Almark

Det borde finnas tydligare regler för hur vildsvinsstammen ska skötas. Annars är risken att stammen blir svår att kontrollera. Det anser jordbrukaren och företagaren Sebastian Sohlberg i Sjundeå.

Vildsvinens antal har ökat kraftigt i Finland de senaste åren. Ännu i början av 2010-talet uppskattade man att deras antal var några hundra.

Sedan dess har antalet tiofaldigats och enligt den senaste uppskattningen finns det över 3 000 vildsvin i landet.

De flesta vildsvin finns i sydöstra Finland och Nyland, men enskilda djur kan röra sig i hela landet.

Mycket myter om vildsvin

Också i Västnyland ökar observationerna av vildsvin, även om man fortfarande kan räkna dem på en hand.

Men det skulle löna sig att föra en aktiv diskussion redan nu för att vara redo då vildsvinen blir ett faktum, säger Sebastian Sohlberg.

- Den kunskap vi har baserar sig inte så mycket på erfarenheter, utan på myter och historier. Så vi upplever att det är dags att ta upp diskussionen på allvar, säger han.

Bäst att diskutera innan problem uppstår

Sohlberg hyser själv ett stort intresse för vildsvin för att förstå hur jakt och lantbruk kunde fungera ihop. Han ordnade nyligen ett viltseminarium där man diskuterade artens situation i Finland.

Kaksi villisikaa
Bildtext De flesta vildsvin finns i Nyland och i sydöstra Finland.
Bild: Asko Hauta-aho / Yle

I seminariet deltog bland annat den viltmästaren Stephan Gäfvert som har erfarenhet av vildsvin i Sverige.

- Många kan ju undra varför vi ska diskutera det här när det bara finns några sporadiskt förbispringande galtar nu och då. Men faktum är att det finns områden i Finland som skjuter tiotals vildsvin om året.

Ska man skjuta alla djur eller bara vartannat?

Därför efterlyser Sebastian Sohlberg tydligare anvisningar för hur vildsvinsstammen ska skötas. Speciellt de som bor i områden där vildsvinsstammen har etablerat sig skulle vara värda en sådan, säger han.

- I praktiken har vi väldigt lösa riktlinjer och väldigt diffusa planer för jägarna att förverkliga.

Förvaltningsplan behövs

Eftersom det är jägarna som i praktiken ska förvalta stammen på det sätt som samhället önskar är det viktigt att det är klart hur det ska göras, understryker Sohlberg.

Det är sällan en bra situation om man har två stora motpoler där båda ror så mycket man hinner åt varsitt håll

Därför behövs det en förvaltningsplan för hur vildsvinsstammen ska skötas, säger han.

- Så vitt jag förstår finns det bara en uppmaning att hålla stammen så gles som möjligt och hur man ska tolka det är en bra fråga.Ska man skjuta alla djur eller bara vartannat?

Risk att det uppstår olika läger

Då riktlinjerna är diffusa kan det i värsta fall leda till att det blir det en polariserad situation.

På den ena sidan har man jakt- och naturintresserade som favoriserar djuret och på den andra sidan de som vill förinta det, säger han.

- Det är sällan en bra situation om man har två stora motpoler där båda ror så mycket man hinner åt varsitt håll. Det blir knappast en bra dialog och förvaltningsplan.

Viktigt att skjuta rätt individer

Den andra risken är att man skjuter fel individer i vildsvinsstammen, vilket kan leda till att man tappar kontrollen över den.

Om man väntar fem år är det säkert för sent på många ställen

- Vildsvinen lever i matriarkat och det betyder att det är en helt annan förvaltning än för vitsvanshjort eller älg. Därför behövs kunskap så att vi har en vildsvinsstam som beter sig så som vi vill att den ska bete sig. Det vill säga att den inte gör för mycket skada och att vi har den under kontroll, konstaterar Sohlberg.

Vildsvinsungar.
Bildtext Det är viktigt att man vet vilka individer som det lönar sig att skjuta bort.
Bild: EPA/Ptarick Pleul

Mardrömsscenariot är att stammen börjar föröka sig okontrollerat ifall man skjuter fel individer, säger han.

- Jag skulle våga påstå att vildsvinen har kommit för att stanna. Man måste välja sina utvecklingsmål och jag tycker att det definitivt är dags att välja vildsvinet. Dess karaktär är sådant att man måste göra det i tid. Om man väntar fem år är det säkert för sent på många ställen.

Svinfarmarna är rädda för svinpesten

Vildsvinen kan bära på afrikansk svinpest, en virussjukdom som är dödlig för grisar.

Det finns inte något vaccin eller botemedel för sjukdomen och därför är speciellt svinfarmarna oroliga för vildsvinens framfart i Finland.

Luomuporsaita karsinassa, Sikala-tilateurastamo Kiven Säästöpossu, Karkkila, 14.2.2018.
Bildtext Grisar kan smittas av den afrikanska svinpesten som vildsvin kan bära på.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Risken för att svinpesten sprider sig till Finland är också central i de nationella målsättningarna för vildsvinsstammen.

- Eftersom svinpesten skulle innebära stora förluster för svinproduktionen har ministeriet starkt understrukit att vildsvinsstammen ska minska i Finland, säger Janne Pitkänen som är specialsakkunnig på Jord- och skogsbruksministeriet.

Stammen har inte minskat men den växer långsammare

År 2015 gav Jord- och skogsbruksministeriet ut ett betänkande där målsättningen var att halvera vildsvinsstammen i Finland. Men det har inte lyckats eftersom stammen har tredubblats sedan dess.

Men även om man har lyckats minska på vildsvinsstammen har man åtminstone fått tillväxten att sakta ner, understryker Janne Pitkänen.

- Jaktföreningarnas kunskap om vildsvin har ökat, anser han.

Det är Finlands viltcentral som ger praktiska råd hur vildsvinsstammen ska skötas och viltcentralen har också ordnat utbildning för jägare.

I de områden där det finns en etablerad vildsvinsstam strävar man efter att minska på den. Målet i de övriga områdena är att skjuta de vildsvin som sprider sig dit.

Mer information behövs alltid

Enligt Janne Pitkänen räcker riktlinjerna i ministeriets betänkande långt och någon direkt förvaltningsplan anser han inte behövs.

- Oftast gör man upp en förvaltningsplan om man vill att någon art ska växa. Men vildsvinen har visat sig vara väldigt livskraftiga också utan förvaltningsplan, säger han.

Jaktgevär med kikarsikte.
Bildtext Det behövs bara lov av markägaren och jaktlicens för att fälla vildsvin.
Bild: Mostphotos

Samtidigt påpekar han att man inte kan vila på sina lagrar och tänka att det inte behövs mera information.

- Vildsvinen sprider sig hela tiden till nya områden och där är de en ny bekantskap. Vildsvinen är också utmanande att jaga och de klarar sig allt bättre i Finland tack vare de varma vi vintrarna.

Förvaltningsplan löser inte utmaningar

Till skillnad från till exempel älg och vitsvanshjort behöver man bara lov av markägaren om man vill jaga vildsvin. Sedan augusti 2017 måste man också rapportera antalet fällda vildsvin till Finlands viltcentral.

Det kräver mycket arbete av både jägare och markägare

Visa Eronen som är jaktchef vid Finlands viltcentral i Nyland säger för sin del att en nationell förvaltningsplan knappast löser utmaningarna när det gäller vildsvinsstammen i Finland.

- Jag vet inte hur mycket en förvaltningsplan för vildsvin skulle hjälpa. Det finns klara riktlinjer i ministeriets betänkande och det bästa är nog att fortsätta att sprida information och utbildning om vildsvin, säger han.

Bra motivation och utbildning behövs

Det viktigaste som behövs för att förvalta vildsvinsstammen är en bra motivation på det lokala planet, säger Visa Eronen.

- Det kräver mycket arbete av både jägare och markägare för att hålla koll på antalet vildsvin och se till att rätt individer och tillräcklig stor andel skjuts.

Där vildsvinsstammen är etablerad gäller det att förvalta den på bästa sätt, medan man strävar efter att skjuta vildsvinen i de områden dit de sprider sig.

Jägarna är välinformerade

Visa Eronen tror ändå att jägarna i områden med etablerad stam har relativt bra med information för att förvalta vildsvinsstammen. Men praktiska lösningar, kunskap och samarbete ska självklart utvecklas vidare.

Vildsvin är svåra att jaga och även om man har information om vad som ska göras kan det vara svårt att förverkliga det i praktiken.

- Jag är övertygad om att jägarna även på spridningsområden vet i vilken ordning de ska skjuta individerna. Det vill säga att de tar bort de möjliga grisarna först och till sist suggorna.

- På områden där stammen är etablerad krävs det mer planering och kunnande och ännu mera samarbete med grannarna. Där är förvaltningen mera krävande än på områden där målet är endast att förebygga stammens etablering.

Diskussion om artikeln