Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Minus 30, 40 eller 50 procent? EU-politikerna grälar om hur mycket utsläppen från nya bilar ska minskas

Från 2018
Uppdaterad 28.09.2018 10:25.
trafik
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Skärpta utsläppskrav för nya bilar är en av de frågor som väntas väcka debatt i samband med EU-parlamentets session nästa vecka.

Men de nya kraven på biltillverkarna delar åsikterna såväl inom parlamentet som bland medlemsländerna.

EU kommissionen anser att koldioxidutsläppen från nytillverkade bilar borde minskas med 30 procent fram till år 2030.

EU-parlamentets miljöutskott efterlyser mer ambitiösa åtgärder. Utskottet föreslår en minskning på 45 procent under motsvarande period.

- Det handlar om vilken ambitionsnivå vi ska ha när det gäller personbilar, säger svenska socialdemokratiska EU-parlamentarikern Jytte Guteland.

MEP Jytte Guteland
Bildtext Nästa vecka mäts parlamentets klimatambition säger Jytte Guteland.
Bild: © European Union 2017 - Source : EP

- Sektorn står för 20 procent av de samlade utsläppen i EU. Det är viktigt att man tar ansvar och respekterar Parisavtalet.

Enligt Guteland kommer inverkningarna på ekonomin, miljön och människors hälsa att bli betydande om EU inte gör mer för att stävja utsläppen.

- Vi måste se till att den här sektorn bidrar på samma villkor som alla andra.

Koldioxidutsläppen från trafiken ökar

Transportsektorn är det enda området inom EU där koldioxidutsläppen fortsätter att öka. Det här beror på att bilarna blir fler.

- Också om vi tidigare har skärpt kraven på vilket sorts bränsle man har samt hur bilarna ska vara utrustade, så ser vi att den starka tillväxten i bilparken eliminerar allt det vi har gjort, säger SFP:s Nils Torvalds som representerar den liberala ALDE gruppen i miljöutskottet.

- Någonting mer drastiskt måste göras både för att rädda luftkvaliteten och för att åstadkomma en klar sänkning av koldioxidutsläppen i atmosfären.

Nils Torvalds
Bild: © European Union 2018 - Source : EP

Bilindustrin gör sig påmind

Frågan är om miljöutskottets ambitiösa krav kommer att få gehör hos EU-parlamentet och medlemsländerna.

Bilindustrin har en stark ställning i många europeiska länder. Det här avspeglar sig på den politiska diskussionen.

- Det är klart att de väldigt fordonstunga länderna med en stor industri är mer varsamma och funderar mer på vad det här kommer att innebära, säger Jytte Guteland.

- Men å andra sidan har Sverige en regering som driver hög ambition trots att landet har flest anställda inom bilindustrin per capita inom EU. Så det går inte att dra en sådan rätlinjig ekvation genom det här.

Det är klart att de väldigt fordonstunga länderna med en stor industri är mer varsamma

Enligt Nils Torvalds är det uppenbart att bilindustrin inte tycker om det lösningsförslag som miljöutskottet presenterat.

- Men om ingenting görs så se vi en tendens för att de elektriska bilarna med ackumulatorer kommer att tillverkas i Kina eller USA. För Europas industristruktur skulle det här vara katastrofalt.

Stöter på motstånd i östeuropeiska länder

En av utmaningarna blir att övertyga länder som Tjeckien och Slovakien om det förnuftiga med skärpta utsläppskrav.

Det var till de här länderna som de tyska biltillverkarna flyttat en stor del av sina äldre produktionskedjor.

- De är på goda grunder rädda för att de råkar ut för de största omställningarna. En modern produktionskedja i München eller Stuttgart klarar kanske utmaningarna medan de som ligger längre ned i kedjan får svårigheter, säger Nils Torvalds.

- Vi måste slå vakt om de europeiska lösningarna. Samtidigt måste vi förstå de konkreta problem det finns i de länder som kom med i det sista skedet.

Tysklands inställning kan bli avgörande

Nu väntar många inom EU på hur Tyskland ska positionera sig i fråga om de skärpta utsläppskraven.

Tillsvidare har landet inte tagit ställning till på vilken nivå biltillverkarnas koldioxidutsläpp borde ligga.

Frågan är prekär för förbundskansler Angela Merkels regering som varit föremål för stark inrikespolitisk press. ¨

Sannolikt kommer Tyskland inte att formulera en ståndpunkt frågan innan det bayerska delstatsvalet i mitten av oktober.

Om den tyska bilindustrin inte klarar av att ställa om har Tyskland ett jättelikt problem

Tysklands inställning kan bli avgörande för den fortsatta beredningen av direktivet om fordonsutsläpp.

- Den tyska bilindustrin är naturligtvis jättestor och den får hela det tyska politiska systemet att vackla. Det känner vi av i de här diskussionerna, säger Nils Torvalds.

- Om den tyska bilindustrin inte klarar av att ställa om sin produktion så har Tyskland ett jättelikt problem.

- Jag hoppas att en majoritet av tyskarna kommer till insikt om att det här handlar om både rättvisa och klimatet samt allmänintresset av att stå upp för ambition för klimatets skull, säger Guteland.

Hur går beredning av direktivet om fordonsutsläpp vidare?

  • EU-parlamentet röstar om miljöutskottets förslag om utsläppsgränser vid sitt sammanträder i Strasbourg nästa vecka.
  • Enligt miljöutskottet borde utsläppen från bilarna minska med 45 procent före utgången av 2030. Det är möjigt att parlamentet väljer att ställa sig bakom en längre nivå.
  • Direktivet syftar till att minska på de genomsnittliga utsläppen från nya bilar. Biltillverkarna måste alltså tillverka fler energisnåla bilar för att kunna svara mot kraven i direktivet.
  • Efter behandlingen i EU-parlamentet blir det dags för medlemsländerna att ta ställning till förslaget.
  • Om direktivet godkänns betyder det att andelen el- och miljöbilar kommer att öka markant i Europa under det närmaste årtiondet.

Diskussion om artikeln