Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo lägger ner och omorganiserar: Personalen informeras redan nu om sparkraven - om några månader kan det bli samarbetsförhandlingar

Från 2018
Uppdaterad 18.01.2019 14:15.
En spargris står bakom små högar av euromynt.
Bildtext Strama tider för Lojo på kommande.
Bild: Mostphotos/Tatiana Epifanova

Det stora sparkravet i Lojo kan innebära betydande förändringar för de anställda. Staden ska gå igenom all sin service och skära ner där det går, heter det i beslutet som stadsstyrelsen nyss godkände.

- Målet är att spara 15 miljoner euro under pågående fullmäktigeperiod, uppger välfärdsdirektören Katri Kalske, som ansvarar för bland annat vård och utbildning i Lojo.

Staden har enligt Kalske redan inlett informationsmöten med personalen. De anställda ska både informeras och delta i arbetet som ska resultera i lägre kostnader i Lojo.

Kan besluta om samarbetsförhandlingar i januari

Staden jobbar med det stora sparpaketet under hösten.

Tanken är att politikerna i Lojo stadsfullmäktige i januari vid behov kan besluta om eventuella samarbetsförhandlingar.

Samarbetsförhandlingar mellan arbetsgivaren och arbetstagarna är ett förfarande som ofta används när det är aktuellt med stora uppsägningar, permitteringar eller stora förändringar i arbetet.

Små enheter inom vården kan stänga

En arbetsgrupp har jobbat med sparmål inom social- och hälsovården sedan maj. Gruppens förslag publicerades på torsdagen (27.9).

Gruppen hittade sparmål på närmare tre miljoner euro. 1,3 miljoner kan ingå i budgeten för 2019 och de övriga senare.

Bland förslagen för 2018 och 2019 finns åtgärder som sänker stödnivån och höjer avgifter.

  • Stödboendet Alatupa stängde i början av september 2018.
  • Serviceboendet Petäjäkoti nedklassas från resurserat serviceboende till vanligt serviceboende. Det behövs då två personer färre på jobb vilket sparar pengar.
  • Kundavgifterna höjdes 1.9.2018.
  • Platsantalet på avdelningsvården minskas. Det sparar både personalkostnader och pengar som behövs för transporter, mediciner, textilier och så vidare. Dessutom frigörs plats för enkelrum som behövs för demensklienter och vård i livets slutskede.
  • Personer med funktionsnedsättningar kan få sänkt servicenivå om det är möjligt.
  • Lojo tänker också avstå från familjevårdsenheten Pihlaja samt säga upp enstaka andra avtal.

Förslag som gäller tiden efter 2019 innebär stängning av flera små boenden, bland andra Tupala med tio platser i Karislojo, Kotola med 8 platser i Karislojo samt Kaisankallio med 13 platser i Sammatti. De här enheterna har mer personal per klient än större enheter och de blir därför dyrare i drift.

Tanken är att invånarna kan flytta till andra enheter, gärna sådana som finns nära. Personalen får byta jobb inom staden.

Hälsostationernas framtid och närståendevård granskas

Framtiden för de små hälsostationerna i Karislojo, Sammatti och Pusula föreslås också granskas när avtalen med nuvarande vårdbolag går ut i slutet av 2019. Också servicen vid Virkby hälsovårdarmottagning kan upphöra.

Ersättningarna för närståendevård sätts också under lupp enligt arbetsgruppens förslag.

Gruppen poängterar vikten av satsningar på förebyggande vård och konstaterar att det blir en stor utmaning: Då resurserna krymper, kräver vården och omsorgen allt. Det gäller därför att samtidigt fundera på arbetsprocesserna samt var det erbjuds vård och på vilken nivå.

Diskussion om artikeln