Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Efter problemen i Harjurinteen koulu: Lovisa stad överväger rättsprocess mot Skanska

Från 2018
bild på n lekpark
Bildtext Harjurinteen koulu i Lovisa centrum.
Bild: Sandra Crawford/Yle

Tekniska nämnden godkände renoveringsplanen för den nya delen av Harjurinteen koulu på torsdagen. Nu väntar Lovisa stad på besked om byggbolaget Skanska vill sköta renoveringen eller inte.

Harjurinteen koulu renoverades och fick ett nybygge som stod klart 2014. Men nyligen visade det sig att det fortfarande är problem med fukt i skolan.

Nu har både elever och lärare evakuerats till tillfälliga lokaler på olika håll i staden. Renoveringsplanerna för skolhuset var uppe i tekniska nämnden på torsdagen.

Renoveringsplanen för den nya delen godkändes. I den nya delen är tanken främst att byta ut golvet eftersom det har varit problem med limmet som användes.

– Nu väntar vi på att Skanska eventuellt tar ställning till om de är med och renoverar eller inte senast den 5 oktober. Renoveringen kostar ungefär 1,1 miljoner euro, säger tekniska nämndens ordförande Ralf Sjödahl (SFP).

Ralf Sjödahl
Bildtext Arkivbild på Ralf Sjödahl.
Bild: Yle / Petter Blomqvist

Skanska byggde den nya delen som stod klar 2014. Lovisa stad och byggbolaget har varit av olika åsikt om huruvida inneluftsproblemen i den nya delen beror på Skanskas agerande eller inte.

Om Skanska inte vill vara med om renoveringen fattar tekniska nämnden nästa vecka beslut om att begära in anbud på renoveringen. Entreprenören väljs i så fall den 25 oktober.

– Utan att föregå något, finns det en risk för att vi har en rättsprocess på gång snart. Det är klart att vi för ärendet vidare om beskedet är negativt eftersom staden måste bevaka sina intressen i det här fallet.

Oklart om gamla delen rivs eller renoveras

Renoveringsplanen för den gamla sidan av Harjurinteen koulu bordlades till nästa vecka då tekniska nämnden möts igen.

– Vi vill ha ytterligare information om saneringsläget. Vi vet att vi kommer att ändra golven så att lim som kan orsaka problem inte finns där, men vi vill att en expert tar ställning till vad man borde göra åt väggarna, säger Ralf Sjödahl.

Dessutom är det ännu oklart om den gamla delen faktiskt ska renoveras eller om man i stället ska gå in för att riva den och bygga nytt. Också det beslutet fattas på nästa möte.

Jag bedömer att vi måste vara övertygade om att vi kan åtgärda problemen om vi går in för en renovering

― Ralf Sjödahl

Enligt Sjödahl finns det olika åsikter inom nämnden. Vissa ledamöter anser att det skulle vara bättre med ett nybygge, medan andra tycker att det skulle bli för dyrt.

Ett nybygge beräknas kosta ungefär 14 miljoner euro, medan en renovering beräknas kosta 6 miljoner euro.

– Jag bedömer att vi måste vara övertygade om att vi får bort mikroberna och kan åtgärda problemen om vi går in för en renovering, säger Sjödahl.

Diskussion om artikeln