Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Åbo hovrätt upplöser Nordiska motståndsrörelsen i Finland: "Jätteviktig milstolpe"

Från 2018
Uppdaterad 28.09.2018 21:17.
Nordiska motståndsrörelsens marsch i Åbo
Bild: Lehtikuva

Åbo hovrätt har förklarat den oregistrerade föreningen Nordiska motståndsrörelsens finländska falang (NMR) och till den direkt eller indirekt hörande regionala avdelningar samt den registrerade föreningen Pohjoinen perinne upplösta.

Åbo hovrätt går på samma linje som tingsrätten i Birkaland. Enligt pressmeddelandet från hovrätten baserar sig domen på att "NMR har utövat verksamhet som väsentligt strider mot lag eller god sed". Hovrätten hänvisar till föreningslagen.

- Jag tycker att det är en jätteviktig milstolpe, också därför att hovrätten har bekräftat grunderna som tingsrätten gav, och sett igenom hela paketet, säger Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet.

- Dessutom kan domen genast verkställas. Det har en viss betydelse, även om den kan överklagas ännu till Högsta domstolen, säger Nuotio.

Domen verkställs genast, så länge HD inte besluter om tillfälligt verkställighetsförbud.

Nuotio tror inte att Högsta domstolen kommer att ta fallet till behandling, eftersom tingsrätten och hovrätten redan har gått så noggrant igenom fallet.

Upplösning av en förening förutsätter att verksamheten som föreningen utövar väsentligt strider mot lag eller god sed. Den förbjudna verksamheten måste vara kontinuerlig och uttrycka uppenbar likgiltighet mot bestämmelser som givits för att skydda ett allmänt intresse.

Hovrätten har kommit fram till att de omständigheter som talar för väsentligheten väger starkare än de omständigheter som talar emot väsentligheten.

Hovrättens beslut grundar sig bland annat på att föreningen idealiserar fascism, antisemitism, kränker sexuella minoriteters rättigheter och att den inte anser att alla raser är lika värda.

– Eftersom Pohjoinen perinne ry har medverkat till NMR:s förfarande som strider mot lag eller god sed finns det grund att upplösa även denna förening, skriver hovrätten.

Inte tillräckligt med en varning

Precis som Tammerfors tingsrätt anser hovrätten att NMR inte kan komma undan med enbart en varning. Tingsrätten förbjöd föreningen i november 2017.

Föreningen hävdade att den inte förespråkar vitas övermakt, rangordnar raser eller uppviglar till rasistiska brott. Organisationen bekänner sig ändå som nationalsocialistisk och meddelar att man som slutligt mål har en nordisk stat som bygger på etnicitet.

Nordiska motståndsrörelsen hänvisar till grundlagen och anser att man med upplösningen av föreningen bryter mot yttrandefriheten och mötesfriheten.

- Det här handlar närmast om missbruk av rättigheterna. Deras synpunkter och ideologier: rasismen, fascismen och minoritetsfientligheten tyder på att det inte handlar om vanlig yttrande- eller församlingsfrihet, säger Nuotio.

Hur exceptionellt är hela fallet i finländsk historia?

- Vi har haft under årtioendenas lopp, efter andra världskriget, sådana här processer. Men under de senaste tiderna har de varit mycket ovanliga.

- Jag tycker att det här är jätteviktigt, inte minst eftersom man har samma problematik i grannländerna. Jag tror att det kommer att väcka intresse där, säger Nuotio.

Det är Polisstyrelsen som har strävat efter upplösa Nordiska motståndsrörelsen eftersom de anser att föreningen brutit emot lagen och god sed.

Politiskt våld

Flera av föreningens medlemmar har dömts för olika våldsbrott mellan åren 2011-2016.

Hovrätten konstaterar att även om det inte är frågan om en stor mängd våldsbrott, så har det handlat om politiskt våld och trakasserier i samband med NMR:s eller andra aktörers politiska evenemang.

Hovrätten påpekar också att trots att det i föreningens handbok står att våld leder till att man utesluts ur föreningen, har ingen av medlemmarna som dömts för våldsbrott sparkats ur föreningen.

NMR har hävdat att de våldsbrott som beskrivs av hovrätten inte är kopplade till föreningens verksamhet.

Precis som tingsrätten konstaterar hovrätten att NMR inte tagit avstånd från de fall av våldsbrott som räknats upp. Hovrätten drar slutsatsen att NMR hur som helst har godkänt våld som begåtts i föreningens namn.

Artikeln har uppdaterats kl. 18.05 med Kimmo Nuotios kommentar

Symbolbild av nynazister.

Sådan är Finska Motståndsrörelsen - verkligheten bakom fasaden

En unik inblick i Finska Motståndsrörelse bakom kulisserna.

Diskussion om artikeln