Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bristen på nödutgångar från lotsbåtens styrhytt har kritiserats: "Det var en väldigt allvarlig brist", säger båttillverkningsföretagets vd

Från 2018
Uppdaterad 29.09.2018 17:19.
Olycksutredningscentralen undersöker den förlista lotsbåten.
Bildtext Olycksutredningscentralens rapport om lotsbåtsolyckan utanför Borgå i fjol är klar.
Bild: Olycksutredningscentralen.

I går presenterade Olycksutredningscentralen sin utredning om lotsbåtsolyckan utanför Borgå i december i fjol där två kutterförare drunknade. Kritik har riktats mot brister i båtarnas konstruktion – bland annat att det bara fanns ett sätt att ta sig ur styrhytten.

Det var den 8 december 2017 som en lotsbåt kantrade utanför Emsalö i Borgå. Eftersom lotsbåten kapsejsade gick det inte att ta sig ur styrhytten på grund av trycket från vattenmassorna.

I utredningen som publicerades under fredagseftermiddagen ger Olycksutredningscentralen flera rekommendationer för att förebygga motsvarande olyckor bland annat genom tydligare regler och bättre utbildning för lotskutterförarna.

I tidigt utredningsskede utpekades avsaknaden av nödutgångar

Jens Ahlskog, vd på båttillverkningsföretaget Kewatec AluBoat, som byggt olycksbåten håller med om de slutsatser Olycksutredningscentralen kommit fram till i sin utredning.

- Den största observationen som konstaterades i ett tidigt skede av utredningen och som också framkom i Finnpilots egen analys var avsaknaden av nödutgångar eller alternativa utgångar från styrhytten. De åtgärderna har man korrigerat på samtliga snabbgående lotsbåtar som finns i Finland. De här åtgärderna har också gjorts i Sverige och Norge, säger Ahlskog.

Ahlskog berättar att man har ersatt två av sidofönstren på varsin sida av styrhytten med öppningsbara evakueringsluckor.

Många av de finska varven har involverats i arbetet, tillägger Ahlskog.

- Det är ett ganska stort antal lotsbåtar som är byggda på olika ställen i Finland under många årtionden som haft samma brist, vilket uppmärksammades på grund av den här olyckan. Det var en väldigt allvarlig brist.

VD Jens Ahlskog vid Kewatec i Karleby
Bildtext Jens Ahlskog, vd för båttillverkningsföretaget Kewatec med bas i Karleby.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Lotsbolaget Finnpilot Pilotage har gjort tester med en styrhytt i en bassäng för att se till att utgångarna fungerar som de ska, berättar Ahlskog.

Hur fungerar evakueringsluckorna i praktiken om en båt kantrar?

- Båtarna är byggda av ett flertal tillverkare, på olika sätt och har olika variationer men alla båtar konstaterades ha en funktionell lösning, eftersom en sida av styrhytten kommer vara ovanför vattenytan. Det innebär att den evakueringslucka som är ovanför vattenytan går att öppna och därifrån kan man komma ut.

- Det innebär förstås att eftersom man klättrar rakt upp mot skyn, så har man har ett ganska komplicerat läge att ta sig ut. Därför har man monterat evakueringsstegar, handtag och andra hjälpmedel så att man verkligen kommer ut därifrån. Finnpilots fullskaliga tester i bassängen har hjälpt mycket för att säkerställa att det här verkligen fungerar i sjögång och mörker, säger Ahlskog.

Finns det några andra säkerhetsåtgärder ni tagit till?

- Till exempel har man analyserat var livflotten ska placeras så att det är så säkert som möjligt. Man har också granskat livflottens utlösning om den ska gå att utlösa inifrån styrhytten i tillägg till den automatiska utlösningen.

Ahlskog konstaterar att livflottens placering ändå inte skulle påverkat utgången i lotsbåtsolyckan.

- Det skulle inte ha hjälpt i den tragiska händelsen i december. Men man har konstaterat att man på alla tänkbara sätt ska öka säkerheten och skapa flera möjligheter att rädda sig och utlösa räddningsutrustningarna.

Avslutningsvis konstaterar Ahlskog att trots att man gjort flera säkerhetsförbättrande åtgärder borde förbättrad vetskap om hur man ska hantera lotsbåtarna säkert i svåra förhållanden, som råder intill fartygen vid hög sjögång, leda till att man aldrig behöver använda räddningsturustningarna eller evakueringsluckorna.