Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Delårsrapporten förutspår minusresultat för Sjundeå

Från 2018
Uppdaterad 03.10.2018 05:22.
Tom plånbok
Bild: Bild: YLE/Arja Lento

Enligt Sjundeås delårsrapport från januari-augusti skulle kommunens resultat ge ett underskott på 350 000 euro jämfört med vad man budgeterat.

Den största enskilda faktorn är att man inte kommer åt att bokföra intäkterna från Marsuddens markanvändningsavtal på år 2018. Det här försvagar resultatprognosen med ungefär 800 000 euro.

Området ägs av bolaget Nokia och Sjundeå kommun och bolaget har slutit ett markanvändningsavtal om att planlägga området på Marsudden som ett småhusområde.

Dessutom räknar Sjundeå med att få in 312 000 mindre än budgeterat i kommunalskatt. Det här baserar sig på skatteverkets prognos. Å andra sidan visar Kommunförbundets prognos att skatteintäkterna skulle öka med 230 000 euro, så här råder ovisshet om hur skatteintäkterna slutligen utfaller.

En annan osäkerhetsfaktor är hur mycket det kommer att kosta att riva vissa kommunala byggnader. Det handlar om byggnader där det förekommit problem med inomhusluften och som skall rivas under slutet av året.

Personalkostnaderna har under perioden januari-augusti utfallit som cirka fem procent lägre än beräknat.

Kommunstyrelsen har godkänt delårsrapporten och gav den vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

Diskussion om artikeln