Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottniska strokepatienter flygs till Umeå för vård

Från 2018
Huvudingången till Norrlands universitetssjukhus
Bild: Västerbottens landsting/Elisabeth Sund

Från och med första januari nästa år kommer österbottniska strokepatienter att föras till Norrlands universitetssjukhus i Umeå för vård.

I våras gjordes en övning med en fiktiv strokepatient.

Då gick man igenom alla rutiner, från att en stoke konstateras i Österbotten till det beställs ett sjukhusflyg och patienten flygs till Umeå där hen får behandling till eftervård och transport hem.

- Det visade sig att det förmodligen skulle funka väldigt bra och vi vinner en timme. Då det gäller den här typen av patienter så är en timme synnerligen viktig tid. Om vi väljer Tammerfors tar ambulansfärden tre timmar, sjukhusflyget tar 20 minuter, säger Vasa sjukvårdsdistrikts ordförande Hans Frantz (SFP).

Snabbare till Umeå

En timme snabbare gäller om patienten i stället skulle föras med ambulans till universitetssjukhuset i Tammerfors.

Det alternativet finns fortfarande kvar och i praktiken blir det läkaren som bestämmer vart patienten förs.

- Det finns en lite hake här och det är att sjukhusflyget måste vara ledigt. Oftast är det ledigt, men om det är upptaget finns det inget annat alternativ än Tammerfors.

I avtalet står det att det är viktigt att patienterna från Österbotten får vård på sitt modersmål.

- Det är viktigt för oss att veta att om en patiens som skickas till Umeå har finska som modersmål måste vi kunna garantera att patienten får service på finska.

Beredskap på finska

Frantz berättar att styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt besökte Norrlands universitetssjukhus för ett par år sedan.

- Då togs vi emot av en vasafödd anestesiolog som själv var tvåspråkig och han sa att det finns många finländare som jobbar på sjukhuset. Dessutom har Umeå ansvar för den krävande specialvården i hela Norrland och där finns många patienter som talar finska eller meänkieli. Så de har nog en viss beredskap.

Vården i Umeå inklusive flygtransport beräknas också bli en aning billigare än i Finland.

- Det som de gör i Umeå är minst lika bra som det man gör på finska sidan, möjligen till och med bättre, säger Frantz.

Avtalet med Västerbottens läns landsting träder i kraft den förta januari 2019 och gäller mellan 20 och 30 patienter per år.

- Eftersom vi inte har gjort det här tidigare har vi svårt att säga hur många patienter det kommer att handla om. Men tack vare det här avtalet är vägen öppen, säger Frantz.

Frantz berättar att man också har bett om att det på den nya färjan som planeras ska finnas ett eget rum för de patienter som har behandlats i Umeå och som reser hem med färjan.