Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Olika nyanser blått och en hel del svart - Pojo har fått en egen mural

Från 2018
Målandet av muralen i Pojo.
Bildtext Konstnären Otto Maja målar pappersflygplan i Pojo.
Bild: Matilda Salo / Yle

En väggmålning pryder numera gaveln till våningshuset vid Pojovägen 3. Här ska tanken få friare vingar.

Lyftkranen hissar upp muralkonstnären Otto Maja till lite högre höjder i centrum av Pojo kyrkby.

Mot en blå bakgrund fyller han på med svarta konturer av pappersflygplan.

Tankens fria flykt är temat

Majas väggmålning har tagit tre dagar att färdigställa.

Det regniga vädret har varit en bromsande faktor men under måndagen (1.10) lade han sista handen vid muralen.

- Här har det handlat om tankens fria flykt. Det här verket är litet mer abstrakt och mer fysiskt än de jag har arbetat med tidigare, säger Otto Maja.

Muralkonstnären Otto vid muralen i Pojo.
Bildtext Otto Maja är en internationellt känd muralmålare.
Bild: Matilda Salo / Yle

Pappren har fått en annan uppgift än att bara infinna sig som betalningspåminnelser eller skatteblanketter.

― Otto Maja, muralkonstnär

Tanken med pappersflygplanen är att de är gratis att tillverka och att vem som helst kan vika ett föremål som har en funktion.

I muralen formar de en strid ström upp längs våningshusets gavel.

- Pappren har fått en annan uppgift än att bara infinna sig som betalningspåminnelser eller skatteblanketter. De kan vara någonting mer lekfullt.

Inte tänkt som en bestående målning

Att en mural inte är att betrakta som ett permanent konstverk är Otto Maja van vid sen sina tidigare dagar som gatu- och graffitikonstnär.

- Det är klart att det vore roligt om det man målar blev kvar länge men så är det mera sällan. Någon kanske tvättar bort målningen eller så kan byggnaden rivas.

Mural i Pojo, hela väggen.
Bildtext Muralen är halvfärdig på bilden
Bild: Matilda Salo / Yle

- Om du förväntar dig att ditt konstverk ska vara bestående blir du bara besviken, konstaterar Otto Maja som nöjer sig med att kunna fotografera muralen då den är klar.

I Pojo dokumenteras hela processen också med telefon och selfiepinne.

Muralmålning i Pojo dokumenteras.
Bild: Matilda Salo / Yle

Otto Maja har studerat grafisk design och prövat sig fram inom olika konstnärliga uttryck. Hans konst har visats på olika håll i världen och han undervisar också i konstskolor.

Han menar att opinionen definitivt har vänt till en mer positiv riktning när det gäller gatukonsten.

Maja minns de första årens nolltolerans som instanser och myndigheter visade.

- Om ett företag beställde ett mer graffitibetonat alster till sin fasad kunde staden hastigt visa tummen ner med motiveringen att verket uppmuntrade till olaglig graffiti.

De konstverk Otto Maja minns bäst har han målat i Danmark, England och Buenos Aires i Argentina. Och nu då i Pojo i Raseborg.

En möteplats för samåkning

Muralen har kommit till i samarbete med olika lokala föreningar, Raseborgs stad och med statligt stöd för utvecklandet av trafikförbindelser längs befintliga leder.

Det ska bli trevligare att samåka, helt enkelt.

― Anna Luhtasela, Plattform

Kulturföreningen Plattform och projektet CAPO - combining Art and Art of Carpooling vill uppmuntra till att utnyttja alternativa sätt att resa i regionen, samtidigt som närmiljön uppmärksammas genom konstnärliga uttryck.

Anna och Sirpa i Pojo.
Bildtext Kulturplaneraren Sirpa Huusko och kulturarbetaren Anna Luhtasela.
Bild: Matilda Salo / Yle

- Det ska bli trevligare att samåka, helt enkelt. Och så får man konst på köpet, förklarar Anna Luhtasela som är ordförande för kulturföreningen Plattform.

Med projektet vill man uppmuntra till samåkning mellan Fiskars, Pojo och Karis. Muralen kan utgöra hållplatsen i Pojo kyrkoby.

Fler konstverk är under planering; i Fiskars i vår och på sikt också vid järnvägsstationen i Karis.

Att fånga platsens själ

Konstprojektet faller inom ramen för det som kallas Cultural planning, förklarar Sirpa Huusko som är kulturplanerare vid Raseborgs stad.

- Det betyder att man tar hänsyn till kulturella perspektiv inom samhällsplaneringen. Det handlar om stora strategiska verktyg men muralen i Pojo passade bra som ett pilotprojekt.

Det handlar också om att involvera invånarna och deras åsikter.

- Och om att fånga platsens själ.

Husbyggnaden med Pojos mural målad på.
Bild: Matilda Salo / Yle

- Man samlar information, minnen och åsikter om hur det känns att bo i en viss stadsdel, till exempel.

Satsningen kan göra ett område mer attraktivt.

Också i Pojo har man sonderat terrängen innan med invånarna angående muralen.

Det kom en del åsikter för och emot den men responsen har hittills varit mycket positiv.

Område var muralen i Pojo är (muralen till vänster om bilden).
Bild: Matilda Salo / Yle

- Människor är väldigt nöjda över att det görs någonting här, att det blir mera färg, säger Anna Luhtasela som också påminner om byaföreningarnas erfarenhet och kunskap om orten.

Själv har hon bekantat sig med muraler i Finland och utomlands under de senaste tio åren, mestadels i Berlin.

- Också i vårt land har vi mycket hus från 1960- och -70 talen som gott kunde piggas upp, tycker hon.

När får man måla på hus?

Var och hur det lämpar sig att måla på byggnader är någonting som måste styras av både en långtgående strategi och specifik bedömning, säger Sirpa Huusko.

Ett mer utvecklat samarbete mellan föreningar och olika instanser inom staden förutsätter också en fungerande dialog om behov och önskemål.

Anna Luhtasela har inte upplevt att det skulle saknas vilja att genomföra saker men tillståndsprocesserna kan vara onödigt utdragna.

Mural i Pojo.
Bildtext Lokala företag har sponsorerat färg och utrustning.
Bild: Matilda Salo / Yle

- De är litet föråldrade. Man kunde lära av Helsingfors som har större vana och förhåller sig smidigare till muraler som ju är tillfälliga.

Hon lyfter på hatten för Raseborgs hyresbostäder som har varit hjälpsamma och förhållit sig väldigt positivt till muralen, liksom stadens kultursektor.

Se videon: CAPO kombinerar samåkning och konst.

Muraler på andra håll i Finland.