Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inför strejkhotet: Regeringen lättar på försämringarna i uppsägningsskyddet

Från 2018
Uppdaterad 02.10.2018 17:37.
Person som utför metallarbete med visir, gnistor i mörk omgivning.

Regeringen meddelar att den tar till sig av kritiken från fackförbunden. Arbetsminister Jari Lindström (Blå framtid) säger att ändringarna i uppsägningsskyddet kommer att gälla enbart företag med högst 10 anställda.

Flera fackförbund har hotat med endagsstrejker på onsdag för att protestera mot förslaget till försämrat uppsägningsskydd i små företag. Redan i ett par veckor har flera förbund infört övertidsförbud och flera branscher lider av de omfattande åtgärderna.

Finlands näringsliv EK har räknat ut att endagsstrejken skulle kosta företagen 50 miljoner euro.

Arbetsminister Jari Lindström meddelar på en pressträff på tisdag morgon att regeringen sträcker ut en hand till fackförbunden, genom flera uppluckringar i förslaget.

I det tidigare förslaget skulle det försämrade uppsägningsskyddet gälla företag med mindre än 20 anställda. Nu sänks gränsen till företag med högst 10 anställda.

Det betyder att 22 procent av löntagarna omfattas, jämfört med 31 procent i det tidigare förslaget.

Karenstiden sjunker från 90 till 60 dagar

En annan förändring är att karenstiden för att få arbetslöshetsunderstöd sänks från 90 dagar till 60 dagar för alla arbetstagare. Arbetstagaren råkar ut för en karens enbart om uppsägningen är självförvållad. På detta sätt vill man minska på den så kallade "dubbla bestraffningen".

Utöver de här lindringarna sträcker regeringen ut en hand för att inleda trepartsförhandlingar om ett utkast till ny samarbetslag, det vill säga den lag som facket och arbetsgivaren tillämpar i förhandlingar om arbetsvillkor på arbetsplatserna.

"Situationen på arbetsmarknaden kan snart vara utom kontroll"

Tjänstemannacentralen STTK har meddelat att man inte är tänker avbryta de planerade stridsåtgärderna efter regeringens kompromissförslag. Det här måste ske innan situationen på arbetsmarknaden blir utom kontroll ("karkaa käsistä"), enligt STTK:s ordförande Antti Palola.

- Vi har påbörjat fackliga åtgärder och de kommer att utvidgas stegvis. Vi behöver normalisera situationen snabbt, men bara på ett sätt. Regeringen måste dra tillbaka sitt förslag, säger Palola.

"En liten felrekrytering kan orsaka stora problem"

Också ordföranden för Fackcentralen FFC säger till Yle att fackets ståndpunkt i förhållande till regeringens förslag fortfarande är det samma - facket godkänner ingen försämring i uppsägningsskyddet.

Enligt FFC ger den nuvarande lagen redan nu tillräckliga möjligheter att säga upp en anställd.

Regeringen anser å sin sida att förändringen behövs för att små företagare ska våga anställa fler.

I det nya förslaget kommer man inte att ändra på de krav som måste uppfyllas för att en arbetsgivare ska ha förlorat förtroendet för en anställd. Däremot borde företagets storlek inverka mer på hur man bedömer de här situationerna.

Jari Lindström.
Bildtext Jari Lindström
Bild: Lehtikuva

Därför vill regeringen att en gräns på 10 anställda skrivs in i lagen, eftersom praxis har visat att den nuvarande lagen i praktiken inte beaktar de små företagens speciella situation i tillräcklig grad.

- En liten felrekrytering kan orsaka stora problem – om det går riktigt dåligt så har hela företaget inte en framtid, säger Lindström.

"Vi förstår det offentliga trycket"

På tisdag eftermiddag tyder allt på att fackförbundens åtgärder inte kommer att dras tillbaka.

Jari Lindström säger att regeringen förstår det offentliga trycket i den här frågan och vill fortsätta diskutera, men att diskussionerna med facket kommer att föras i kulisserna och inte i offentligheten.

- Telefonerna fungerar och det finns en samtalskanal, säger Lindström.

Lagförslaget ska ges till riksdagen i november.

Artikeln uppdaterades kl. 14.17 med STTK:s kommentar

Diskussion om artikeln