Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Gästgivars om fusion mellan Korsholm och Vasa: Vi får sätta oss ner och jobba tills vi får fram ett beslut

Från 2018
Kollage av replotbron och vasa frihetsstaty. En skylt med texten Vasafusion.
Bild: Yle

Fusionsplanerna mellan Vasa och Korsholm går vidare. Målsättningen är att allt ska vara godkänt och klart senast i sommar.

Styrgruppen för fusionsutredningen mellan Korsholm och Vasa jobbar febrilt på att få till stånd ett avtal som båda parterna kan vara nöjda med.

Under september har de båda kommunernas direktörer och styrelseordförande åkt runt i kommunerna mellan Vörå och Kristinstad för att informera och lyssna på vad grannarna har att säga om en eventuell fusion.

Vägskyltar för Vasa och Korsholm.
Bild: Yle/Roger Källman

Lars Gästgivars (SFP) som är ordförande för samgångsutredningens styrgrupp säger att man vill informera sina grannar.

- Vi är deras samarbetsparter i olika förbund, bolag och samkommuner. Så det hör till att man informerar sina grannar vad man håller på med.

Samma grupp har också besökt alla församlingar i Korsholm och Vasa, både finsk - och svenskspråkiga, för att höra hur församlingarna ser på en eventuell fusion.

Mötet väckte stort intresse också bland vanliga församlingsmedlemmar eftersom många oroar sig för hur det går för de enskilda församlingarna om kommunerna slås ihop.

Kyrkolagen förutsätter nämligen att också församlingarna går ihop om kommunerna gör det.

- Vi ville informera dem om hur vi ser på det här. Församlingarna väljer sina egna styrorgan och vi ska inte blanda oss i det.

- Församlingarna är bekymrade över att vi har olika skatteören i Korsholm och Vasa. I Korsholm är kyrkoskatten betydligt högre och ska man då ha samma skatteöre så räcker troligtvis inte pengarna till att upprätthålla alla de små kyrkor vi har i Korsholm.

Analys av för - och nackdelar

När det gäller själva förhandlingarna om sammanslagning mellan Vasa och Korsholm börjar man nu vara i det läget att ramarna är klara. Nu är det innehållet man börjar diskutera.

Skylt vid en väg som det står "Korsholm självständigt" på
Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa

Nu ska man börja analysera närmare vilka för- och nackdelar en fusion kunde innebära. En mellanrapport om läget är så gott som klar.

- Nu finns det till pappers och nu ska vi allihopa som är inne i den här processen se på det här. Det här är nog mer än halvvägs. Det är nu vi politiker måste ta politiska beslut. Vi får sätta oss ner och jobba tills vi får fram ett beslut.

- I den här processen finns det inte en för och en emot utan vi är båda två på samma sida. Vi har som uppgift att se till att våra fullmäktigeledamöter röstar för en samgång och det betyder att vi måste vara sams.

En fråga som just nu diskuteras är huruvida den eventuellt enade kommunen ska ha en eller två bildningsnämnder i framtiden.

Att ha två separata nämnder, en svensk och en finsk, kan vara besvärligt då finska och svenska skolor ska behandlas lika.

- Det är också en identitetssak i Korsholm att man har en egen svenskspråkig nämnd. Att man delar upp på språklig grund eller på andra grunder är kanske inte alltid det bästa. Jag tror att vi kommer att hitta varandra också här på något vis.

Lars-Erik Gästgivars (SFP), styrelseordförande i Korsholm.
Bildtext Lars-Erik Gästgivars
Bild: Yle/Johanna Ventus

Tuff tidtabell

Tidtabellen för beslutet kring en eventuell fusion är stram. Innan jul ska fusionsavtalet vara klart.

Efter två månader kommer den rådgivande folkomröstningen att hållas i Korsholm. Och efter det ska beslut fattas i de båda kommunernas styrelser och fullmäktige.

- Det är en tidspress på, men det måste det vara i sådana här saker.

Det innebär att ett slutgiltigt beslut om fusion eller ej borde finnas senast i sommar. Blir det ett fusionsbeslut kommer sammanslagningen att ske 2020.

- Det här är någonting vi gör för framtiden. Vi har snart ett riksdagsval och då börjar de politiska partierna skriva listor på vad vi ska ha under nästa period.

- Ministerierna börjar fundera och då är det de stora städerna som är med och delar på de stora anslagen. Därför är det viktigt att vi får det nu gjort annars är vi inte med bland de tio största städerna, säger Gästgivars.