Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo storskog är ett allt populärare besöksmål – ställer krav på större parkeringsplatser och bättre planering av stigar

Från 2018
Kai Hypen
Bildtext Kai Hypen bredvid en stolpe som automatiskt räknar antalet skogsbesökare som traskar förbi.
Bild: Hedvig Sandell / Yle

År 2017 ökade antalet besökare i Sibbo storskogs nationalpark med 11 procent. Då hade nationalparken 91 000 besökare. Det här året uppskattas antalet besökare överstiga 100 000.

– Under de två–tre senaste åren har besökarmängden helt tydligt ökat, säger Carina Wennström som är specialplanerare för kustens parkområden vid Forststyrelsen.

Hon lyfter upp två orsaker till att allt fler nu besöker Sibbo storskog.

En orsak kan vara att Noux nationalpark börjar bli för full. Den besöks av närmare 300 000 personer årligen.

– Vissa upplever kanske att där är för många människor och söker sig därför till platser som är lite lugnare.

En annan orsak är helt enkelt att Sibbo storskog kanske har blivit mer känd.

– Folk känner till stället nu och vet att där finns stigar och eldplatser.

Vägskylt som markerar Sibbo storskogs nationalparksområde.
Bildtext Sibbo storskog blev ett nationalparksområde 2011.
Bild: Kai Hypen

De ökade besökarmängderna ställer samtidigt större krav på underhåll. Det mest påtagliga problemet gäller parkeringsplatser.

– Parkområdets parkeringsplatser är alltför små för besökarmängden. Tanken är att förstora de nuvarande parkeringsplatserna.

Ett annat problem som uppstår i takt med att skogsbesökarna blir fler är att stigarna slits.

– Till nästa år planerar att vi märka ut stigarna bättre. De har varit lite bristfälligt markerade. På vissa ställen ska vi också förbättra stigarna, till exempel bygga broar över fuktiga ställen.

"Tusentals fler stigar än för 30 år sedan"

Kai Hypen, som har rört sig i Sibbo storskog i närmare 30 år, märker att skogen har blivit ett allt populärare besöksmål.

– En förändring har skett under de senaste åren. Framför allt efter att Vanda mera aktivt började utveckla området kring Hanaböle träsk. Då började Forststyrelsen också förbättra stigar och eldplatser här, säger Hypen.

De ökade besökarmängderna är samtidigt en börda för skogen.

– När folk går överallt i skogen och inte använder redan befintliga stigar får vi erosion på märkliga ställen.

Hypen ser också biltrafiken till och från nationalparken som problematisk.

– Det är inte ekologiskt. Dessutom blir det svårt att hitta parkeringsplatser och besökare parkerar sina bilar på ställen där de inte ska stå parkerade.

Skogsstig.
Bildtext För att undvika erosion borde skogsbesökare gå längs med de stigar som redan finns, säger Kai Hypen.
Bild: Kai Hypen

För att man ska kunna minska på personbilstrafiken till området efterlyser Hypen busslinjer som kör ända fram till storskogen.

– Som det är nu måste bussresenärerna gå två kilometer från Korso-Nickbykorsningen.

Hypen tycker också att de ökade besökarmängderna fodrar åtgärder av dem som ansvarar för skogen.

– Planer gällande skyddskrav bör följas noggrannare. Om folk går överallt i skogen är de hotade arterna i fara.

Skogsbesökare är inte nödvändigtvis medvetna om de hotade arterna och då tycker han att det är viktigt att ansvariga parkägare inte planerar stigar på sårbara områden.

Lundskog.
Bildtext Lundmark är sällsynt i finländska skogar men finns i Sibbo storskog.
Bild: Kai Hypen

Bland de största förändringarna som har ägt rum i Sibbo storskog under de senaste 30 åren nämner Hypen bland annat uppkomsten av nya stigar.

– Nu har vi tusentals fler stigar än för 30 år sedan. På vissa ställen har skog också huggits ner.

Därför är det viktigt att de sällsynta arterna i Sibbo storskog skyddas, anser Hypen.

– Jag är glad över att Sibbo storskog blev ett naturskyddsområde.

Hypen tycker att det bästa med Sibbo storskog är den variation som parken erbjuder.

– Vi har berg och dalar, myrar och åkrar. Varje gång upplever man någonting nytt. Dessutom kan du gå in i skogen från många olika håll.

Av storskogens varierande utbud är Hypen mest förtjust i lundmark.

– Det är speciellt för finländska skogar.

Programmet är inte längre tillgängligt
4.10.2018: Var ska vi söka skydd om allmän fara råder i Östnyland? - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)