Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Vaga löften och hot om rättsliga följder har tystat dem som i våras krävde bättre sophantering i Moskvaområdet

Från 2018
Om ett år ska soptippen stängas, har myndigheterna lovat.
Bildtext Om ett år ska soptippen stängas, har myndigheterna lovat.
Bild: Yle / Kerstin Kronvall

I våras demonstrerade tusentals människor i ett tiotal städer mot miljöfarliga soptippar. Nu har protesterna tystats.

Kolomna, Volokolamsk, Klin, Serpuchov, Tjechov. Det är namnen på en del av de orter i Moskvaområdet där invånarna i våras protesterade mot stinkande luft och vattenföroreningar på grund av dåligt skötta soptippar. Nu råder det en öronbedövande tystnad kring avfallsproblemet.

Det hela började då en stor och väldigt miljöfarlig soptipp i Moskva stängdes under år 2017. Moskvaborna, som står för tjugo procent av allt hushållsavfall i Ryssland, fortsatte att producera lika mycket sopor som förr och soporna måste transporteras någonstans. Valet föll på soptippar i städer i Moskvaområdet, som omger Moskva i alla väderstreck.

Protesterna har tystnat

I mars blev giftutsläpp från en soptipp i Volokolamsk en väckarklocka. Nästan sextio barn fick förgiftningssymtom och det ledde till att demonstrationerna på olika håll för en tid kom upp bland rubrikerna i alla medier.

Under våren och sommaren försvann diskussionen om soporna från offentligheten, trots att inget nytt egentligen hade hänt. I Kolomna säger en av aktivisterna, Irina Nikolajeva, att det finns tre tydliga orsaker till tystnaden.

Förbättringar, skrämseltaktik och fattigdom

För det första har invånarna fått besked om förbättringar. Det kommer nu 25 lastbilstransporter per dag med avfall från Moskva till Kolomna, i våras var de då det var som värst hela 300.

Varje dag kommer det 25 lastbilslass avfall från Moskva till Kolomna.
Bild: Yle / Kerstin Kronvall

Dessutom har myndigheterna beslutat att den överbelastade soptippen Volovitji ska stängas om ett år och en ny anläggning för avfallshantering ska byggas längre bort från staden.

För det andra är många uppskrämda. Vissa av dem som aktivt har krävt förbättringar har nämligen gripits av polisen och dömts till böter, samhällstjänst eller fängelsestraff.

Sådana som jobbar inom den offentliga sektorn har mött hot om uppsägning eller stopp i karriären om de deltar i demonstrationer.

Irina Nikolaeva säger att folk har tröttnat på att protestera.
Bildtext Irina Nikolajeva
Bild: Yle / Kerstin Kronvall

– För det tredje är människor trötta på att demonstrera och koncentrerar sig nu på problem som gäller hur de ska ha råd med mat för dagen, säger Irina Nikolajeva.

Gas från soptippen ska brännas utan att man drar nytta av den

I Kolomna ska alltså den enorma och dåligt skötta soptippen Volovitji tas ur bruk. Eftersom det bildas massor av gas i en soptipp uppstår det lätt eldsvådor som sprider föroreningar i omgivningen.

När Volovitji stängs har stadens beslutsfattare bestämt att gasen ska brännas organiserat i anordningar som ska byggas på tippen.

Det finns moderna och välfungerande anläggningar som kan ta tillvara gas från avfall och producera såväl värme som elektricitet av den. Sådana ska emellertid inte byggas i Kolomna utan gasen ska bara brännas.

– Enligt planerna ska bara svavelväte filtreras bort medan sådant som klor och organiska föreningar ska släppas ut i luften, säger Irina Nikolajeva bekymrat.

Hon litar inte på att anläggningen kommer att vara bra för miljön.

Aktivister grips och hotas av fängelse

En av de mest aktiva i protesterna mot den dåliga sophanteringen i Kolomna är Vjatjeslav Jegorov. Han har upprepade gånger gripits av polisen och dömts för att ha organiserat olagliga demonstrationer. Han säger själv att han till och med har dömts för demonstrationer som han inte ens har känt till.

Efter nästan tvåhundra dagar av protester hotas Vjatjeslav Jegorov av fängelse.
Bildtext Vjatjeslav Jegorov
Bild: Yle / Kerstin Kronvall

Några gånger har Jegorov redan suttit av korta straff i fängelse. Upplevelserna har varit obehagliga.

– Jag var väldigt orolig då de förde mig dit första gången, jag var rädd för att till exempel bli misshandlad eller våldtagen.

Fängelsevistelserna har förlöpt utan övergrepp, men Vjatjeslav Jegorov är fortfarande äcklad då han berättar att man i en cell med många fångar tvingas använda en bytta i cellen för sina toalettbestyr. Byttan står helt oskyddad för insyn och har heller inget lock.

För tillfället väntar Vjatjeslav Jegorov på en ny rättegång. Han anklagas för att ha organiserat en olaglig demonstration och eftersom han redan tidigare har dömts till korta straff hotas han nu av upp till fem år i fängelse.

– Det är självklart att folk drar sig för att föra fram sin åsikt eller demonstrera mot myndigheterna då man kan drabbas av hårda straff, säger han.

Också många företag som ännu i våras sponsorerade informationskampanjer om miljövård har dragit sig ur. Myndigheterna utsätter dem för påtryckning.

I många av de städer där invånarna protesterade mot den usla sophanteringen har aktivisterna neutraliserats genom att de har fått erbjudande om jobb inom förvaltningen. Också Vjatjeslav Jegorov erbjöds ett chefsjobb på avfallsanläggningen Volovitji men han tackade nej.

Invånarna i Kolomna är aktiva

På det ryska sociala mediet V kontakte finns en grupp för dem som protesterar mot sopslarvet i Kolomna. Gruppen har 22 000 medlemmar och där delas information som rör soptippen men också uppgifter om sopsortering och andra miljöfrågor.

anslag på ryska med texten Plastavafall samlas in separat! Tack så mycket!
Bildtext Plastavafall samlas in separat.J
Bild: Yle / Kerstin Kronvall

I Kolomna kan man bland annat nu lämna in plastflaskor för återanvändning. Aktivisterna har placerat ut uppsamlingskärl och avtalat med en företagare som tömmer dem och använder plasten i sin produktion.

Det är ovanligt i Ryssland. På de flesta orter finns inget organiserat system för återanvändning av något slag.

Det som nu oroar aktivisterna är vart Moskvasoporna förs då det inte längre kommer lika många bilar till Kolomna. Det finns nämligen ögonvittnen som hävdar att soptransporter lämpat av sin last i naturen.

I Ryssland förs över nittio procent av allt avfall osorterat till soptippar. I Finland återanvänds fyrtio procent, femtio procent bränns och bara tre procent av allt avfall samlas på soptippar.

Kolomna är en känd turistort med en månghundraårig historia.
Bildtext Kolomna är en känd turistort med en månghundraårig historia.
Bild: Yle / Kerstin Kronvall