Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Orättvisa på jobbet kan få dig att sova dåligt och bli sjuk – rättvisa chefer mår också bättre själva

Från 2018
Svartvit illustration av chef som förmanar anställd med fingret i luften. Skuggbilder.

En orättvis chef får dig att må sämre, prestera sämre och till och med lämna ditt jobb säger forskaren Constanze Eib. Den som känner sig orättvist behandlad kan till och med blir sjuk.

En orättvis chef kan få anställda att oroa sig och grubbla. I slutändan kan det leda till att vi blir sjuka, säger forskaren Constanze Eib på Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

- Den som upplever sig orättvist behandlad får svårare att släppa tankarna på jobbet. Det betyder att kroppen inte hinner återhämta sig. Det här ökar risken för att vi utvecklar sjukdomar, säger Eib.

Constanze Eib.
Bildtext Constanze Eib

Constanze Eib har forskat i rättvisa och orättvisa på jobbet i många år. Hon säger att det inte råder några tvivel om att vår upplevelse av rättvisa påverkar hur vi mår och hur vi trivs med vårt arbete.

Vill man behålla sin personal är det också en god idé att vara rättvis. Den som känner sig orättvist behandlad är nämligen mera benägen att byta jobb

Respektfulla chefer mår bättre

Eib har i sin forskning funnit att vi är olika när det gäller att grubbla och älta jobbet. Människor som har ett externt kontrollfokus upplever oftare att de inte kan påverka händelser och det leder till att man lättare ältar jobbet och upplever orättvisa.

Hur rättvis en chef är beror på hens egen uppfattning om sitt moraliska ansvar. Den chef som upplever att det är dens skyldighet att bete sig rättvist gör det också i praktiken.

- De chefer som i undersökningen svarade att de försöker behandla sina anställda på ett respektfullt och hövligt sätt skattade också sin egen hälsa högre, säger Eib.

Men att vara en rättvis ledare är inte alltid så lätt och det kan också kosta energi att vara rättvis.

kvinna med migrän
Bild: Yle/Camilla Kivivuori

Den svenska läkaren och hjärnforskaren Katarina Gospic har gjort succé med sina böcker om hur hjärnan fungerar och hur vi kan göra smarta val.

I sin forskning fann Gospic att amygdala i hjärnan reagerar direkt när vi utsätts för orättvisa och snabbt får oss att utdela bestraffning.

Helst vill reptilhjärnan att du pucklar på kollegan

Tar kollegan den stora biten av kanellängden och lämnar bara små smulor till dig så reagerar du direkt. Helst vill reptilhjärnan att du pucklar på kollegan.

Sen kickar insula och pannloben in och vreden mattas. Men vi reagerar direkt på orättvisa och vårt svar på ett orättvist förslag är ett direkt nej.

Vill chefen att du och kollegan delar på 100 euro, din kollega får 80 och du 20, ja då tackar du nej för att straffa din orättvisa chef. Trots att du förlorar 20 euro på din handling, skriver Gospic i boken Välj rätt!: En guide till bra beslut.

- Rättvisa är ett mycket basalt behov hos oss människor och vi är sociala djur som vill ha vår plats i flocken, säger Constanze Eid.

"Rättvisa är en känsla och som sådan alltid berättigad"

Vi måste komma ihåg att rättvisa är en känsla och den är subjektiv, säger ledarskapsantropologen Andreas Forsberg. När Forsberg jobbar med att utveckla ledare så är målet en trygg arbetsplats där medarbetarna trivs och känner att de blir sedda och hörda och känner sig rättvist behandlade.

Dithän kommer man inte om man inte vågar prata om känslor.

- Rättvisa är en känsla och som sådan är den alltid berättigad och sann. Då måste vi ha redskap, vilja och mod att ta itu med känslor, säger Forsberg.

Ledarskapscoach Andreas Forsberg
Bildtext Andreas Forsberg.
Bild: Eva Frantz

På en sådan arbetsplats vågar de anställda uttrycka sin åsikt också när de tycker annorlunda än chefen. När man skapat en sådan trygg miljö då föds också framgång, säger Forsberg.

Management by perkele är inget bra sätt att få fram goda prestationer. Det är faktiskt det sämsta alternativet. Den som känner sig hotad och rädd kan inte prestera, säger Forsberg.

En chef kan inte alltid fatta beslut som faller alla på läppen. Däremot är det viktigt med en chef som är konsekvent. Ord och handling ska stämma överens och det ska gå att förutse vad som kommer att hända.

- Man kan fatta beslut som människor inte ser som rättvisa. Men då måste vi samtidigt vara mycket tydliga med varför vi fattat just det beslutet, en sorts transparens i beslutsfattandet.

Ett annat sätt att öka känslan av rättvisa är att fråga medarbetare om vad de tycker innan man tar ett beslut. Det betyder inte att arbetsplatsen är en demokrati eller att alla alltid ska tillfrågas i alla ärenden säger Forsberg.

Bild av människor i en kontorbyggnad.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

- Men just för att alla inte alltid involveras kan det uppstå en känsla av orättvisa. Därför är det mycket viktigt att en ledare kan motivera varför han eller hon handlar som den gör.

Tanken att "ju färre vi involverar, desto snabbare går det" är bara en illusion, säger Andreas Forsberg. Ju tidigare man ger de anställda möjlighet att "köpa in" beslutet innan det är fattat desto mera tid vinner man faktiskt.

- Ett supereffektivt sätt att få människor att känna sig delaktiga är att ställa en fråga, vad tycker du?, och sedan faktiskt lyssna på vad de säger.

Chefen ska inte favorisera

För att uppnå en känsla av rättvisa är det viktigt att chefen umgås jämbördigt med alla medarbetarna. Det är inte fiffigt att jämt sitta vid samma kaffebord och umgås och bli god vän med några få, varken ur rättvise- eller effektivitetsperspektiv.

- Sen man blivit för nära vänner slutar man utmana varandra och även lyssna på varann. Man vet ju vad den andra kommer att säga. Då börjar kreativiteten sjunka.

När chefen istället umgås med alla och är tydlig och konsekvent så uppnår man istället en känsla av rättvisa och delaktighet. Andreas Forsberg förordar en nordisk ledarskapmodell, där man förankrar, respekterar och involverar. Men samtidigt finns det en viss sorts direkthet och hårdhet.

- Där har vi paradoxen i ledarskapet. Man ska vara hård men varm samtidigt. Närvarande och distanserad samtidigt för att kunna ta också obekväma beslut. Är man för nära så blir det jätteemotionellt svårt.

Straffa inte alla

Jämlikt och rättvist bemötande betyder inte heller att alla behandlas lika. En del behöver exempelvis mera hjälp och stöd medan andra trivs bäst med att vara ganska självgående. Det finns också alltid de som är superbra på att skyffla över sitt arbete på andra, som har svårt att säga nej. Eller de som inte följer gemensamma regler.

- Då blir det också orättvist om chefen straffar alla istället för att ta det som kommer att bli en svettig diskussion. Istället sätter man kontrollmekanismer på alla och det kan upplevas som mycket orättvist.

Slips och pengar.
Bild: All Over Press

Rättvisa möjligheter att påverka

Om orättvist bemötande får oss att komma sent, vara ineffektiva och lämna våra jobb, hur motiverar man då bra arbetstagare och får dem att stanna? Bara lönen räcker inte, säger Andreas Forsberg. Efter en viss nivå slutar lönen att motivera oss.

- En tillräcklig lön så att jag slipper oroa mig för hyran, en känsla av att jag är trygg i mitt kunnande och blir hörd. Och så kommer vi tillbaka till rättvisan igen, att jag har samma möjlighet som mina kollegor att påverka och ha inflytande i beslutsfattandet.

Men trots att det skrivits ofantliga spaltmetrar om ledarskap, det ordnas seminarier och det finns hur många gurun som helst inom området, så lyser litteraturen om rättvist ledarskap med sin frånvaro.

- Rättvisa är lite som elektriciteten eller it-avdelningen på ett företag. Du tackar inte för den, men om den inte finns, ja då skriker vi, säger Andreas Forsberg.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln