Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Priset på den svenskspråkiga utbildningen i Raseborg stiger

Från 2018
Färgpennor.
Bildtext I Raseborg ska man satsa på de ungas välmående.
Bild: Yle / Hanna Othman

Inför år 2019 bör man budgetera mera pengar för den svenskspråkiga utbildningen i Raseborg. Det menar bildningsnämndens svenskspråkiga sektion som nu ger förslaget vidare till bildningsnämnden.

Anledningen är dyrare skolskjutsar och högre personalkostnader.

Den främsta enskilda orsaken är skoltransporterna. Till följd av att bussbolaget Amper drog in linjetrafik som anlitats för skolskjutsar i Svartå och Snappertuna i somras har Raseborg tillfälligt varit tvungen att anlita andra aktörer.

Elever har också flyttat inom kommunen vilket har lett till att behovet av skolsjuts ser annorlunda ut än tidigare.

Man arbetar nu inom staden för att hitta en långsiktig lösning och målet är att sänka utgifterna för skolskjutsar redan till budgeten för 2020.

Småskolorna kostar

De höjda personalkostnaderna är en följd av allmän löneförhöjning och inrättandet av en svensk undervisningschef.

Efter att ha haft tjänsten obesatt en tid då man planerade stänga flera skolor valde man att anställa en svensk undervisningschef igen då det blev klart att de mindre skolorna inte stängs.

Valet att behålla småskolorna bidrar också till kostnaderna.

"Jopo-klass en verkligt bra satsning"

Den nya Jopo-klassen i Ekenäs högstadieskola medför också ökade personalkostnader.

Jopo-klassen är till för att stöda elever som riskerar att inte slutföra grundskolan på grund av dåliga betyg eller låg studiemotivation.

Sandra Ahtola, ordförande för bildningsnämndens svenska sektion, säger att hon är mycket nöjd över att staden inrättat en Jopo-klass.

- Det är en väldigt bra satsning, ett exempel i arbetet att motverka stress hos unga, säger hon.

Hon berättar att man inom staden nästa år kommer att lägga extra tyngd på att befrämja ungas välmående.

Dessutom kommer man att satsa på att bygga något som man kallar en enhetlig lärstig som sträcker sig från småbarnspedagogiken ända upp till andra stadiet.

I båda ärendena arbetar man tvärsektoriellt och speciellt samarbetet mellan bildningen och social- och hälsovården ska öka, berättar Ahtola.