Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Föräldrar i Box oroliga för att förskolan försvinner från byn – lugnande besked från Sibbo kommun

Från 2018
Bokhylla i daghem.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Invånare i Box i Sibbo är oroliga för att förskoleundervisningen ska försvinna från byn. Med en namninsamling vill man nu uppmärksamma kommunen på att man vill ha den kvar.

Föräldrar till barn i Box barnträdgård har startat en namninsamling, där de skriver att de vill att förskoleundervisningen arrangeras i Boxby skola från och med nästa läsår.

Den kommunala förskolan vid Box barnträdgård upphörde från och med augusti, i och med att kommunen sade upp alla köpserviceavtal. Den har ersatts med ett servicesedelavtal.

Initiativtagarna till namninsamlingen anser att Boxby skola skulle vara en idealisk plats för förskoleundervisning eftersom det skulle underlätta förskolans och skolans samarbete.

Det skulle också resultera i en trygg övergång från förskola till skola.

Oro bland Boxföräldrar

En annan motivering till att man gärna skulle se att förskolan placeras i just Boxby skola är det faktum att också Söderkulla förskolas verksamhet tillfälligt har arrangerats där.

Arrangemanget fungerade väl trots att den gruppen var relativt stor, står det i texten till den namninsamling som nu är på gång.

- Box barnträdgård har visserligen inte fattat ett definitivt beslut om hur de ska ha det i framtiden, men i barnträdgårdens intresse ligger att satsa på småbarnspedagogiken framom förskoleundervisningen. Oron vi känner bottnar förstås i hur det går med förskolan i byn om barnträdgården drar sig ur, säger Nina Nikiforow, styrelsemedlem i garantiföreningen för Box barnträdgård.

Nikiforow vill poängtera att garantiföreningen inte är på krigsstigen i och med sin namninsamling.

- Vi är inte stridslystna utan det här är helt enkelt ett initiativ för att se vad folket i trakten anser och naturligtvis för att få kommunen att inse att det finns en vilja och ett behov för lokal förskoleundervisning i Box, säger Nikiforow.

"Förskolan måste finnas kvar i byn"

Nina Nikiforow anar också att småbarnspedagogiken är mera lönsam än om man parallellt också skulle arrangera förskola.

- En förskola i barnträdgården skulle så att säga äta av dagisplatserna. Om de hålls skilt skulle det resultera i fler platser i barnträdgården, men vi vill ju trots det ha förskolan kvar i byn, säger Nikiforow.

Kurt Torsell
Bildtext Bildningsdirektör Kurt Torsell.
Bild: Berlslav Jurisic/YLE

Vid Sibbo kommun säger bildningsdirektör Kurt Torsell att Boxborna inte behöver vara oroliga.

- Om barnträdgården väljer att inte ordna med förskola i Box är kommunen skyldig att ordna med förskola på ett eller annat sätt, men i det här skedet är alternativen ännu inte klara, säger Torsell.

Med andra ord: Det finns ingen risk att det inte skulle bli någon förskola alls?

- Jo, så skulle jag bedöma det.

Namninsamlingen har nu 67 underskrifter.

Diskussion om artikeln