Hoppa till huvudinnehåll

Natur

Vilka regler gäller för vargjakt? När får en varg som rör sig nära bebyggelse skjutas? Vem är det som bestämmer?

Från 2018
En varg på nära håll
Bildtext Vargen är fridlyst i Finland
Bild: Mostphotos

Den finländska vargstammen är skyddad och strikt omgärdad av lagar och bestämmelser med tanke på dess överlevnad. Att få undantagslov att skjuta en varg kräver noggrann prövning, ofta i flera instanser.

Vargen har under de senaste åren brett ut sig i södra och västra Finland.

Många efterlyser uppluckrade regler för vargjakt eftersom det kan vara både skrämmande och förödande då vargen kommer nära bebyggelse, hundar och boskap.

Men vilka regler är det som gäller och hur går det till då en varg ska fällas?

Vi reder ut reglerna och förordningarna här.

EU-direktiv och nationella bestämmelser

Skyddet för vargstammen är reglerat i EU-direktiv. De i sin tur ligger till grund för de nationella bestämmelserna.

I Finland är det förvaltningsplanen för vargstammen i Finland som stipulerar hur vargstammen ska skyddas, utvecklas och eventuellt begränsas.

Det är jord- och skogsbruksministeriet som har godkänt den.

Den nuvarande planen är från 2015, men nu i höst har ministeriet satt igång en förnyelse av planen.

Viltcentralen i Finland är den myndighet som sedan verkställer planen. Det är också Viltcentralen som beviljar undantagslov eller dispens som det också kallas, i fall då vargar ska skjutas.

Skaderelaterad dispens

Det finns två vägar att gå ifall vargar ska fällas.

Den ena vägen är att ansöka om så kallad skaderelaterad dispens.

Vem som helst, till exempel en privatperson eller en jaktförening kan lämna in en ansökan om dispens från fredningsbestämmelserna till Viltcentralen.

- I ansökan ska det mycket klart framgå vilka problem vargen ställer till med, men sedan är det Viltcentralen som har bevisbördan och ansvaret att villkoren för dispensen verkligen uppfylls, säger Jörgen Hermansson som är vikarierande jaktchef vid Viltcentralen i Egentliga Finland.

medelålders man med skägg, glasögon, lila skjorta, sitter i brun lädersoffa och tittar allvarligt på fotografen
Bildtext Vikarierande viltchef Jörgen Hermansson, Finlands viltcentral
Bild: Nilla Hansson/Yle

Dispensen kan beviljas om en varg upprepade gånger har rivit boskap, skadat eller dödat hundar eller upprepade gånger kommit nära hus och bebyggelse eller upprätt hotfullt.

- Enbart det faktum att vargar rör sig nära bebyggelse, till exempel på natten i sin jakt på föda, räcker inte som skäl att bevilja undantagslov, betonar Hermansson som tillägger att det behövs konkreta bevis på den skadan som vargen har orsakat.

Dessutom skall alternativ eller avsaknaden av alternativ till att skjuta vargen utredas och motiveras.

Här kommer till exempel vargstängsel och eventuell fördrivning av varg in som alternativ innan jakt kan inledas

Dispensen granskas ofta i domstol

Ett dispensbeslut överklagas ofta. Det är framför allt naturskyddsorganisationer som överklagan loven att fälla varg och då är det förvaltningsdomstolen som får ta upp ärendet.

- Just nu har vi flera fall som har gått vidare till Högsta förvaltningsdomstolen och därifrån vidare till EU-domstolen, berättar Hermansson som menar att det är svårt att veta vad som riktigt gäller eftersom villkoren förändras beroende vilken instans som behandlar dem.

Hermansson säger att själva EU-direktivet inte har förändrats en millimeter, men formuleringarna där är rätt flummiga och då blir det domstolarna som sedan formulerar praxisen för vargjakten.

Stamvårdande jakt

Den andra vägen att gå då varg ska fällas är den så kallade stamvårdande jakten.

Stamvårdande jakt tillåts enbart om det finns tillräckligt mycket varg på ett nationellt plan i hela Finland.

Då är bedömningen att vargen utgör en risk på ett allmännare plan och då tillåts jägare att fälla individer i flera vargflockar i landet.

Stamvårdande jakt tillåts på björn och lo i Finland.

Senast stamvårdande jakt tilläts på varg var vintrarna 2015 och 2016. Efter det gick vargstammen ned.

Stamvårdande jakt sker alltid på vintern, och nu är frågan om det ska bli någon sådan jakt i vinter.

- Det står och väger, det är sannolikt att det inte finns tillräckligt mycket varg i Finland för att den här formen av dispens ska beviljas, säger Jörgen Hermansson.

Just nu gör Naturresursinstitet Luke en matematisk uppskattning över antalet vargarna i Finland. Luke uppger att man i början av november i år kan bedöma hur mycket varg det finns.

Som grund för kalkylen finns bland annat antalet vargrevir och alfapar i stamuppskattningen från i vintras samt biologisk kunskap om vargen.

En regional obalans

Dispensen för stamvårdande jakt kan upplevas som svårbegriplig, konstaterar Jörgen Hermansson.

Stamvårdande jakt tillåts enbart utifrån hur vargstammen utvecklar sig på riksnivå. Det är det totala antalet vargar eller vargrevir som räknas.

Ett år kan stamvårdande jakt tillåtas, men nästa år kan den vara förbjuden, även om vargstammen då regionalt faktiskt har ökat.

Det är ändå i samband med den stamvårdande jakten som de flesta vargarna skjuts.

Strikta regler omger skaderelaterad jakt

Villkoren för den skaderelaterade jakten är så strikta så de leder i flera fall till att undantagslovet i slutändan aldrig används.

- Jakten ska ske på den fysiska plats eller mycket nära den plats där skadan har skett och dessutom inom en viss tidsram, berättar Jörgen Hermansson.

- Man får inte tillstånd för en hel kommun, och går det flera veckor efter att skadan uppstod kan man inte vara säker på att man fäller rätt varg, fortsätter han.

I somras fick till exempel jägare lov att skjuta en varg som rörde sig i Snappertuna-trakten men den fälldes aldrig för tiden för dispensen gick ut.

Ring 112 i en akut och hotfull situation

I ett akut läge med en varg som beter sig hotfullt och finns inpå knutarna ska man alltid ringa polisen.

- Polisen har befogenhet att på kort varsel be jägare om hjälp att fälla en varg ifall det finns akut och uppenbar fara, säger vikarierande viltchef Jörgen Hermansson vid Finlands viltcentral.

Diskussion om artikeln