Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Slaget efter tolv: ”Ställer man rätten till liv mot yttrandefrihet tror jag nog att de flesta väljer den första”

Från 2018
Nynazister på Narinkens torg i Kampen.
Bildtext Åbo hovrätt upplöste Nordiska motståndsrörelsen.
Bild: Yle

Det återstår att se om Nordiska motståndsrörelsen går under jorden nu då organisationen förbjöds i Åbo hovrätt.

Det finns en risk att organisationen radikaliseras och skapar en ännu starkare gruppsammanhållning. Så lät det då frågan debatterades i Slaget efter tolv.

Hovrättens beslut om att upplösa Nordiska motståndsrörelsen (NMR) grundar sig bland annat på att föreningen idealiserar fascism, antisemitism, kränker sexuella minoriteters rättigheter och att den inte anser att alla människor är lika värda.

Polisstyrelsen var pådrivande i att förbjuda NMR:s verksamhet i Finland och i och med beslutet får organisationen inte längre demonstrera öppet.

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar under Finlands självständighetsdag i december 2016.

– Vad som egentligen ändras återstår att se. Verksamheten är förbjuden, men vad som räknas till verksamhet återstår att se. Öppen verksamhet, demonstrationer, möten och allt som man brukar göra i en förening är i varje fall förbjudet, säger Stephan Sundqvist som är överkommissarie vid polisinrättningen i sydvästra Finland.

"Uppenbar risk för att organisationer som förbjuds går under jorden och radikaliseras"

Enligt Ann-Cathrine Jungar finns det en uppenbar risk att organisationer som förbjuds går under jorden och radikaliseras.

Jungar forskar i högerpopulistiska partier vid Södertörns högskola i Stockholm.

Jungar säger att det internationellt inte visat sig vara effektivt med förbud av den här typen av organisationer om syftet är att förhindra deras verksamhet eller försvåra möjligheterna till att rekrytera nya medlemmar.

– Deras självbild kommer i viss mån att bekräftas av att de ses som ett hot mot staten. De kan odla sitt martyrskap internt och skapa en ännu starkare gruppsammanhållning. Samtidigt blir det svårare för myndigheter att följa deras verksamhet.

"NMR har varit en radikal organisation redan nu"

Journalisten Marcus Floman ser att NMR redan nu har kunnat odla ett martyrskap och på sätt och vis fungerat i samhällets yttersta högermarginal.

Då man blickar tillbaka på de senaste tio åren anser Floman att de visat sig vara väldigt radikala redan nu.

Nordiska motståndsrörelsens marsch i Åbo
Bildtext Nordiska motståndsrörelsen marscherade i Åbo i augusti.
Bild: Lehtikuva

– Nu har de ju varit en oregistrerad organisation redan i tio år med tillåtelse att demonstrera och marschera. Under den tiden har de både enskilt och i grupp planerat otaliga attacker på de som de ser som politiska motståndare. Jag har förstått har planeringen av dessa dåd har skett under jorden.

Polisen försöker inte styra den allmänna åsikten

Marcus Floman tänker sig att det är just demonstrationer, propaganda och rekrytering av medlemmar som domstolen och samhället vill komma åt.

Överkommissarie Sundqvist är av samma åsikt.

– Det är klart att rätten av yttra sig en är en viktig grundrättighet. Polisens viktigaste uppgift i samband med sammankomster är att säkerställa att alla får komma med sin egen åsikt och att allmänna sammankomster kan arrangeras. Sekundärt har vi vissa befogenheter om sammankomsterna ställer till med problem eller hotar den allmänna ordningen och säkerheten, säger Sundqvist.

Lagbok.
Bild: YLE/Arja Lento

Sundqvist påpekar att samhället helt tydligt vill att det finns olika åsikter.

Enligt honom är det viktigt att det finns grupper där en person kan känna gemenskap och leva ut sin egen ideologi om hen har radikala åsikter.

– Så länge man håller sig inom lagens ramar tycker jag att det här är en sak som stärker vårt samhälle. Det är ingalunda så att vi från polisens eller rättsväsendets sida nu försöker styra den allmänna åsikten till någonting som finns i mitten som vi alla kan godkänna.

Jungar: vanligt att organisationer som förbjuds fort bildar nya grupper under annat namn och beteckning

Sundqvist konstaterar att NMR är en mycket extrem organisation och att samhället drar en gräns då det kommer till nynazister.

– Här går gränsen för vad vi, inom yttrandefriheten, kan godkänna. Det har varit våldsdåd och planering av flera våldsdåd. Rätten till liv är också en mycket viktig grundrättighet. Ställer man rätten till liv mot yttrandefrihet så tror jag nog att de flesta väljer den första, säger Sundqvist.

En polis och en polisbil syns delvis
Bild: Emilia Malin/Yle

Enligt Jungar är det vanligt att organisationer som förbjuds fort bildar nya grupper under annat namn och beteckning.

– Dessa personer och rörelser försvinner inte genom att organisationerna förbjuds, de tar sig bara i andra uttryck. Endera agerar de i hemlighet eller så bildar de nya organisationer.

Sundqvist säger att polisen nu och i framtiden har metoder för att hålla koll på dessa personer oberoende av vilka organisationer de grundar eller inte grundar.

Diskussion om artikeln