Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Omotiverade skolelever sporras i ny jopo-klass vid Ekenäs högstadieskola

Från 2018
Uppdaterad 11.10.2018 05:59.
Undervisning i jopo-klass i Ekenäs.
Bildtext Flexibel undervisning är ett svar på ett växande problem: marginalisering bland unga. Jopo-undervisning har nu startats också för svenskspråkiga elever i Raseborg.
Bild: Yle/Maria Wasström

I höstas inleddes den första svenskspråkiga jopo-undervisningen i Raseborg. Syftet är att stöda omotiverade elever i årskurs 7 till 9 så att de klarar av att få ett avgångsbetyg och fortsätta med studier också på andra stadiet.

Förkortningen jopo kommer från finskans joustava perusopetus, flexibel grundläggande utbildning.

Mål: avgångsbetyg och framtidsplan

En av dem som går i jopo-klassen vid Ekenäs högstadieskola är 14-åriga Jennifer Asplund.

- Tidigare hade jag svårt att koncentrera mig i klassen när det var så mycket ljud. Här är klassen mindre och lärarna kan hjälpa en bättre, säger hon.

Jennifer Asplund
Bildtext Jennifer Asplund ansökte till jopo-utbildningen och fick en plats i den nygrundade klassen vid Ekenäs högstadieskola.
Bild: Yle/Maria Wasström

I jopo-klassen beaktas elevernas individuella behov mer än i den vanliga undervisningen. Till skillnad från elever som får specialundervisning har dessa elever inte nödvändigtvis inlärningssvårigheter.

Klassen finns till bland annat för elever med hög skolfrånvaro och bristande motivation.

- Vi har mycket mer prao än vanligt i grundskolan. Tanken är att väcka nya målsättningar inför vad du vill göra efter grundskolan, säger Anna Sjöblom är lärare i jopo-klassen.

Speciallärare Anna Sjöblom
Bildtext Anna Sjöblom hoppas som lärare kunna stöda och motivera elever som tidigare haft olika slags problem med sin skolgång.
Bild: Yle/Maria Wasström

Sjöblom är nöjd med hur undervisningen kört igång samtidigt som hon betonar att den ännu söker sin form.

- Jag har sagt till eleverna att de är väldigt modiga eftersom de har sökt till något de egentligen inte känner till.

Läroplan och livskunskap

Undervisningen i jopo-klassen följer den allmänna läroplanen men har större frihet att kombinera olika ämnen, göra studiebesök och anpassa situationer enligt behov.

- Vi har också ett ämne som kallas för livskunskap. Det handlar om att bli herre över sitt eget liv för att klara av vardagen i framtiden, säger Anna Sjöblom.

Förebyggande arbete

Det gäller alltså att fånga upp elever som riskerar att hamna i riskzonen för marginalisering.

Rektor Bob Karlsson vid Ekenäs högstadieskola säger att det handlar om ett växande problem på många håll.

- Det är en stor utmaning både för oss som jobbar professionellt med ungdomar och föräldrarna där hemma.

Bob Karlsson
Bildtext Rektor Bob Karlsson tror att jopo-klassen kan vara ett av svaren på skoltrötta elevers motivationsbrist.
Bild: Yle/Maria Wasström

Han är ändå nöjd med hur undervisningen kommit i gång och har höga förväntningar på gott resultat.

- Inte säger jag att vi kommer att lyckas med alla men hittar man redan en lösning för en del av eleverna så har man ju vunnit någonting, säger Karlsson.

Jennifer Asplund går i Jopoklassen

1:24

Ekenäs högstadieskolas rektor Bob Karlsson berättar om Jopoklassen

2:40

Anna Sjöblom är lärare i Jopoklassen i Raseborg

4:13