Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kommentar: Oroväckande att högsta tjänstemannen vill styra granskning av daghemmen

Från 2018
Uppdaterad 22.10.2018 08:43.
Kommentarsbild.
Bild: Yle

Istället för att se till att bilden av situationen vid daghemmen i Helsingfors blir så sann som möjligt verkar det som om högsta ledningen vill lägga locket på och styra media. Det är oroväckande att den högsta tjänstemannen försöker påverka en journalistisk granskning.

Personalbristen vid de svenskspråkiga daghemmen i Helsingfors är på sina håll akut. Yle Huvudstadsregionen berättade i mitten av september om situationen i ett daghem på Drumsö där det som värst varit två vuxna och 63 barn.

En barnträdgårdslärare sade då att det bara är en tidsfråga innan något allvarligare händer och hon har larmat chefen för småbarnspedagogik om läget.

Chefen för småbarnspedagogik Mia Ahlskog förklarar i artikeln att rekryteringssvårigheterna kan bero på den negativa publicitet som dagvården fått i medierna. I samma andetag önskar hon att media gör ett reportage om allt bra som görs inom dagvården.

Det är ändå inte på mediernas ansvar att åtgärda bristen på personal. Mediernas uppgift är att kritiskt granska och belysa situationen.

Grönholm ville se enkäten på förhand

Mia Ahlskogs chef, Niclas Grönholm som är direktör för svenska servicehelheten inom fostran och utbildning i Helsingfors går ett steg längre. När Yle Huvudstadsregionen skickade ut en enkät till daghemspersonalen om hur de har det på jobbet kontaktar Grönholm redaktionen.

Grönholm tror att en journalistisk granskning är någon form av samarbete som han kan påverka och dömer ut enkäten på förhand, vilket kan påverka resultatet

Han skriver i ett mejl att staden gärna hade tagit del av enkäten innan den skickades till daghemmen. Han fortsätter med att ”enkäten ökar på föreståndarnas och personalens arbetsbörda och ger knappast en riktig bild av verkligheten”. Dessutom påpekar han att Yle Huvudstadsregionens arbetssätt inte stöder ett konstruktivt samarbete och dialog i den här frågan.

Det här är oroväckande på flera sätt. Grönholm tror att en journalistisk granskning är någon form av samarbete som han kan påverka och dömer ut enkäten på förhand, vilket kan påverka resultatet.

Niclas Grönholm, linjedirektör vid utbildningsverket i Helsingfors, november 2015
Bildtext Niclas Grönholm avböjer en intervju om sitt eget agerande kring enkäten.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Det här frågar vi i enkäten

Att svara på enkäten och frågorna om trygghet och stress på arbetsplatsen är givetvis frivilligt. För att bilden ska bli sann och rättvis bör ändå så många som möjligt svara. Därför är det inte bra att Grönholm signalerar att enkäten är en extra arbetsbörda och att daghemmen nu bör få arbetsro.

Arbetsro är viktigt, men en enkät som det tar omkring fem minuter att svara på stör knappast arbetsron på ett avgörande sätt.

Ett annat sätt för att få arbetsro kunde kanske vara att anställa fler?

Avböjer intervju

Samtidigt som staden vill att det bara är cheferna som uttalar sig om situationen vid daghemmen vägrar Grönholm nu att ställa upp på intervju. Jag vill gärna intervjua honom om hans eget agerande kring enkäten men han avböjer.

I ett mejl skriver han "I dag är det speciellt viktigt att personalen kan fokusera på kärnverksamheten. När ledare och personal frågar stöder vi tjänstemän detta. Vi förbjuder alltså ingenting men vill ge dem möjligheter att tacka nej om det är fråga om enkäter som kommer utifrån".

Enkäten har skickats till alla svenskspråkiga daghem i Helsingfors men man kan också be om länken till enkäten genom att skicka mejl till huvudstadsregionen@yle.fi. Det går att svara anonymt.

Diskussion om artikeln