Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

LM-utredning: I Raseborg, Kronoby och Karleby kan du tvingas vänta i mer än ett halvt år på en tandläkartid

Från 2018
Tandläkare
Bild: Mostphotos

Lännen Media har utrett kötiderna till bastandvården runt om i landet, och i den utredningen framkommer det att på flera håll är köerna olagligt långa, det vill säga över sex månader.

I medeltal får man vänta på en icke brådskande tid i två till fyra månader. Däremot poängteras det i alla svar att det inte finns köer på samma sätt till den akuta tandvården.

De längsta köerna finns i Tammerfors, Raseborg och i det område i Mellersta Österbotten där samkommunen Soite verkar. Till samkommunen Soite hör bland annat Karleby och Kronoby.

På dessa orter kan man få vänta på en tandläkartid i över ett halvt år, vilket är olagligt.

Enligt vårdgarantin ska man få en tid till icke brådskande tandvård inom sex månader. Ifall kommunen eller samkommunen inte kan ordna vård på den tiden har man rätt att få vård på annat håll. Det kan vara i en annan kommun eller hos en privat aktör.

Samkommun förlängde tiden

I Mellersta Österbotten blev köerna längre år 2017 då samkommunen Soite tog över ansvaret för tandvården.

Ledande tandläkare Martti Lilja säger till Lännen Media att köerna påverkas bland annat av att det inte finns lika många privata aktörer i området som skulle minska på trycket på den offentliga sidan.

– Med tanke på efterfrågan borde vi ha mera resurser, säger Lilja.

I andra kommuner i Österbotten är läget lite bättre. I Korsholm får man vänta i 4-6 månader och i Jakobstad är man tvungen att vänta i 2-4 månader.

I Lännen Medias granskning framgår också att tillgången till vård varierar stort inom landskapen. Till exempel i Nyland får man vänta på en tandläkartid i medeltal i 2-4 månader, medan man i Raseborg får vänta mellan 6-8 månader.

Kortare väntan i Åboland

I de åboländska kommunerna är köerna rätt korta i och med att man i både Pargas och Kimitoön får en tid på 1-2 månader. I Åbo dröjer det mindre än en månad innan man får en tid.

I utredningen frågade man också om det finns tillräckligt med tandläkare på orterna.

Främst i mindre kommuner fanns det svårigheter att rekrytera tandläkare. Omkring en tredjedel av kommunerna och samkommunerna har svårigheter att rekrytera tandläkare.

Lännen Media utredde kötiderna till bastandvård runt om i landet för vuxna. Förfrågan skickades till 145 personer som jobbar i ledande positioner för tandvård inom kommunerna och samkommunerna. 53 procent av de tillfrågade svarade på Lännen Medias enkät.

Diskussion om artikeln